: : : : :

Tommy Westerlund På Wikipedia

( 1 referens till arbetsrättslig litteratur, visas nedan » Gå direkt till referensen )

» Gå direkt till listan med referens till arbetsrättslig litteratur

Funktion vid Arbetsdomstolen : Ombud ]

Tommy Westerlund finns i Advokatsamfundets register.
» Visa

Kontakt med Arbetsdomstolen

Tommy Westerlund
Aktiv som ombud i Arbetsdomstolen 2000–2011 ( 3 refererade avgöranden ) ( sedan 2000 )

Alla uppgifter om ombudskap för innevarande år har kanske inte hunnit läggas in än.

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 0,0% ( 0 / 3 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål : 66,7% ( 2 / 3 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 100,0% ( 2 / 2 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstanser ( 2 st. ) : Värmlands tingsrätt | Karlstads tingsrätt

Underinstanser ( 2 st. ): Värmlands tingsrätt | Karlstads tingsrätt

Antal avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 1 st.

Tommy Westerlund har varit ombud vid refererade avgöranden med :
15 ledamöter ♀ 6 ♂ 9
3 sekreterare ♀ 1 ♂ 2
7 parter
2 ombud ♀ 1 ♂ 1

Arbetsrättslig litteratur Tommy Westerlund författat ( 1 st. )