: : : : :

Sven Lindvall På Wikipedia

( 1 referens till arbetsrättslig litteratur, visas nedan » Gå direkt till referensen )

» Gå direkt till listan med referens till arbetsrättslig litteratur

Funktion vid Arbetsdomstolen : Ombud ]

Kontakt med Arbetsdomstolen

Sven Lindvall
Aktiv som ombud i Arbetsdomstolen 2002–2011 ( 7 refererade avgöranden ) ( sedan 2000 )

Alla uppgifter om ombudskap för innevarande år har kanske inte hunnit läggas in än.

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 0,0% ( 0 / 7 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål : 14,3% ( 1 / 7 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstans : Stockholms tingsrätt

Underinstans: Stockholms tingsrätt

Antal avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 2 st.

Sven Lindvall har varit ombud vid refererade avgöranden med :
40 ledamöter ♀ 17 ♂ 23
6 sekreterare ♀ 6 ♂ 0
16 parter
7 ombud ♀ 3 ♂ 4

Arbetsrättslig litteratur Sven Lindvall författat ( 1 st. )