: : : : :

Susanne Fransson

( 13 referenser till arbetsrättslig litteratur, listas nedan )

» Gå direkt till listan med referenser till arbetsrättslig litteratur

Arbetsrättslig litteratur Susanne Fransson författat ( 13 st. )

Sök/Filtrera referenserna på denna sida :

1997 ( 1 st. )

1995 ( 2 st. )

1994 ( 1 st. )

Bakfram EU-anpassning

Susanne Fransson, Bakfram EU-anpassning i Lag & Avtal 1994 nr 8 s. 29

Anteckning :

Debatt om införandet av företagsöverlåtelsedirektivet. Se också Åke Bouvin & Sören Öman i Lag & Avtal 1994 nr 9 s. 28, Susanne Fransson i Lag & Avtal 1995 nr 1 s. 29, Reinhold Fahlbeck i Lag & Avtal 1995 nr 2 s. 29, Åke Bouvin & Sören Öman i Lag & Avtal