: : : : :

Stefan Ruben

( 1 referens till arbetsrättslig litteratur, visas nedan » Gå direkt till referensen )

» Gå direkt till listan med referens till arbetsrättslig litteratur

Funktion vid Arbetsdomstolen : Ombud ]

Stefan Ruben finns i Advokatsamfundets register.
» Visa

Kontakt med Arbetsdomstolen

Stefan Ruben
Aktiv som ombud i Arbetsdomstolen 2000–2009 ( 4 refererade avgöranden ) ( sedan 2000 )

Alla uppgifter om ombudskap för innevarande år har kanske inte hunnit läggas in än.

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 25,0% ( 1 / 4 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål : 50,0% ( 2 / 4 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 100,0% ( 2 / 2 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstans : Göteborgs tingsrätt

Underinstans: Göteborgs tingsrätt

Stefan Ruben har varit ombud vid refererade avgöranden med :
25 ledamöter ♀ 11 ♂ 14
3 sekreterare ♀ 2 ♂ 1
38 parter
3 ombud ♀ 2 ♂ 1

Arbetsrättslig litteratur Stefan Ruben författat ( 1 st. )