: : : : :

Sophie Thörne

( 2 referenser till arbetsrättslig litteratur, listas nedan )

» Gå direkt till listan med referenser till arbetsrättslig litteratur

Funktion vid Arbetsdomstolen : Ombud ]

Kontakt med Arbetsdomstolen

Sophie Thörne
Aktiv som ombud i Arbetsdomstolen 2000–2017 ( 9 refererade avgöranden ) ( sedan 2000 )

Alla uppgifter om ombudskap för innevarande år har kanske inte hunnit läggas in än.

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 22,2% ( 2 / 9 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål : 11,1% ( 1 / 9 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstans : Jönköpings tingsrätt

Underinstans: Jönköpings tingsrätt

Sophie Thörne har varit ombud vid refererade avgöranden med :
41 ledamöter ♀ 17 ♂ 24
9 sekreterare ♀ 6 ♂ 3
20 parter
21 ombud ♀ 11 ♂ 10

Arbetsrättslig litteratur Sophie Thörne författat ( 2 st. )

Sök/Filtrera referenserna på denna sida :