: : : : :

Roine Johansson På Wikipedia

( 2 referenser till arbetsrättslig litteratur, listas nedan )

» Gå direkt till listan med referenser till arbetsrättslig litteratur

Funktion vid Arbetsdomstolen : Ombud ]

Kontakt med Arbetsdomstolen

Roine Johansson
Aktiv som ombud i Arbetsdomstolen 2001–2017 ( 21 refererade avgöranden ) ( sedan 2000 )

Alla uppgifter om ombudskap för innevarande år har kanske inte hunnit läggas in än.

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 23,8% ( 5 / 21 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål : 4,8% ( 1 / 21 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 100,0% ( 1 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstans : Östersunds tingsrätt

Underinstans: Östersunds tingsrätt

Antal avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 1 st.

Roine Johansson har varit ombud vid refererade avgöranden med :
77 ledamöter ♀ 31 ♂ 46
19 sekreterare ♀ 14 ♂ 5
52 parter
22 ombud ♀ 11 ♂ 11

Arbetsrättslig litteratur Roine Johansson författat ( 2 st. )

Sök/Filtrera referenserna på denna sida :