: : : : :

Peter Kindblom

( 2 referenser till arbetsrättslig litteratur, listas nedan )

» Gå direkt till listan med referenser till arbetsrättslig litteratur

Funktion vid Arbetsdomstolen : Ombud ]

Peter Kindblom finns i Advokatsamfundets register.
» Visa

Kontakt med Arbetsdomstolen

Peter Kindblom
Aktiv som ombud i Arbetsdomstolen 2000–2010 ( 25 refererade avgöranden ) ( sedan 2000 )

Alla uppgifter om ombudskap för innevarande år har kanske inte hunnit läggas in än.

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 32,0% ( 8 / 25 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål : 4,0% ( 1 / 25 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstans : Sollentuna tingsrätt

Underinstans: Sollentuna tingsrätt

Peter Kindblom har varit ombud vid refererade avgöranden med :
79 ledamöter ♀ 28 ♂ 51
14 sekreterare ♀ 10 ♂ 4
30 parter
18 ombud ♀ 0 ♂ 18

Arbetsrättslig litteratur Peter Kindblom författat ( 2 st. )

Sök/Filtrera referenserna på denna sida :