: : : : :

Olof Bergqvist På Wikipedia

( 7 referenser till arbetsrättslig litteratur, listas nedan )

» Gå direkt till listan med referenser till arbetsrättslig litteratur

Arbetsrättslig litteratur Olof Bergqvist författat ( 7 st. )

Sök/Filtrera referenserna på denna sida :

1997 ( 1 st. )

Medbestämmandelagen – Lagtext med kommentarer

Gudmund Toijer & Lars Lunning & Olof Bergqvist, Medbestämmandelagen – Lagtext med kommentarer, 2 upplagan, 1997

Anmäld av :
Tore Sigeman i SvJT 1987 s. 609 ff.
Axel Adlercreutz i Lag & Avtal 1986 nr 6 s. 37 f.
Sussanne Lundberg i Lag & Avtal 1998 nr 3 s. 24 (2:a uppl.)
Birgitta Nyström i EU & Arbetsrätt 1998 nr 2 s. 8 (2:a uppl.)
Tore Sigeman i JT 1998–99 s. 209 (2:a uppl.)

Anteckning :

1:a uppl. 1986 av Olof Bergqvist & Lars Lunning (supplement 1992 och 1994). Hette tidigare Medbestämmande i arbetslivet (1:a uppl. 1976, 2:a uppl. 1977).

1984 ( 1 st. )

1979 ( 2 st. )

1978 ( 1 st. )

Arbetstagarinflytande i företagsledningsfrågor – deltagande i beslut – delaktighet i ansvar

Carl Martin Roos & Olof Bergqvist & Tore Sigeman, Arbetstagarinflytande i företagsledningsfrågor – deltagande i beslut – delaktighet i ansvar i Forhandlingerne på det otteogtyvende nordiske juristmøde i København den 23.-25. august 1978Nordiskt juristmöte 1978 s. 184 ff.

Anteckning :

Förhandlingerne på Det otteogtyvende nordiske juristmode i København den 23.-25. august 1978, bilaga 5
Debatt på s. 184 ff. Inlägg av Anders Knutsson, Bjorn Gustavsen, Ole Hasselbalch, Lars Viklund, Folke Schmidt, Anders Elmér, Gustaf Lindencrona, Flemmi

1976 ( 1 st. )