: : : : :

Ola Wiklund På Wikipedia

( 3 referenser till arbetsrättslig litteratur, listas nedan )

» Gå direkt till listan med referenser till arbetsrättslig litteratur

Funktion vid Arbetsdomstolen : Ombud ]

Ola Wiklund finns i Advokatsamfundets register.
» Visa

Kontakt med Arbetsdomstolen

Ola Wiklund
Aktiv som ombud i Arbetsdomstolen 2002 ( 1 refererat avgörande ) ( sedan 2000 )

Alla uppgifter om ombudskap för innevarande år har kanske inte hunnit läggas in än.

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Arbetsrättslig litteratur Ola Wiklund författat ( 3 st. )

Sök/Filtrera referenserna på denna sida :