: : : : :

Martin Agell

( 5 referenser till arbetsrättslig litteratur, listas nedan )

» Gå direkt till listan med referenser till arbetsrättslig litteratur

Funktion vid Arbetsdomstolen : Ombud ]

Martin Agell finns i Advokatsamfundets register.
» Visa

Kontakt med Arbetsdomstolen

Martin Agell
Aktiv som ombud i Arbetsdomstolen 2003–2017 ( 9 refererade avgöranden ) ( sedan 2000 )

Alla uppgifter om ombudskap för innevarande år har kanske inte hunnit läggas in än.

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 44,4% ( 4 / 9 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål : 33,3% ( 3 / 9 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 100,0% ( 3 / 3 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstanser ( 3 st. ) : Solna tingsrätt | Falu tingsrätt | Sundsvalls tingsrätt

Underinstanser ( 3 st. ): Solna tingsrätt | Falu tingsrätt | Sundsvalls tingsrätt

Antal avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 1 st.

Martin Agell har varit ombud vid refererade avgöranden med :
46 ledamöter ♀ 13 ♂ 33
7 sekreterare ♀ 6 ♂ 1
16 parter
8 ombud ♀ 0 ♂ 8

Arbetsrättslig litteratur Martin Agell författat ( 5 st. )

Sök/Filtrera referenserna på denna sida :