Hem: Skrifter av Sören Öman:

Årsarkiv:

Skrifter av Sören Öman 2000

( 3 skrifter av Sören Öman, listas nedan » Gå direkt till listan )

( 37 trycksidor )

» Alla Arbetsdomstolens domar 2000 ( 44 st. )

Arbetsrättslig litteratur 2000 ( 121 st. )

Jonas Malmberg, Metoder att motverka låglönekonkurrens i Sverige i Låglönekonkurrens och arbetstagares integritet – Rapporter till nordiskt arbetsrättsligt möte 2000 [ Arbetsliv i omvandling Vol. 2 ] (red. Jonas Malmberg), 2000, s. 3–27

Förlag : Arbetslivsinstitutet, Stockholm.

Anteckningar :
Arbetsliv i omvandling 2000:02.

Tore Sigeman, Nyttig inventering av turordningsregler i EU & arbetsrätt 2000 nr 1 s. 7

Anmälan av :
Catharina Calleman; Turordning vid uppsägning, 1999.

Antti Suviranta, Labour Law in Finland, tredje upplagan 2000

Förlag : Kluwer, The Hague.

Anteckningar :
1:a uppl. 1987, 2:a uppl. 1997.
1–2 uppl. med titeln: Labour Law and Industrial Relations in Finland.

Karin Lundström, Inkonsekventa diskrimineringsförbud i Lag & Avtal 2000 nr 5 s. 26

Jens Paulsen, Udvidet funktionærbegreb – U 98.135 VL i UfR B 2000 s. 124–127

Susanne Fransson, Lönediskriminering – En arbetsrättslig studie av könsdiskriminerande löneskillnader och konflikten mellan kollektivavtal och lag, 2000

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anmäld av :
Kent Källström i Lag & Avtal 2001 nr 5 s. 33.
Lena Svenæus i EU & arbetsrätt 2001 nr 3 s. 7.
Svante Nycander i JT 2001–02 s. 687–693.

Karin Lundström, Indirekt könsdiskriminering i EG-domstolens tappning i Perspektiv på likabehandling och diskriminering [ Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund nr 138 ] (red. Ann Numhauser-Henning), 2000 nr 138, s. 91–109

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Steven D. Anderman, Labour law – Management decisions and workers’ rights, fjärde upplagan 2000

Förlag : Butterworth, London.

Anteckningar :
1:a uppl. 1992, 2:a uppl. 1993, 3:e uppl. 1998.

Bengt Furåker, Offentligt och privat anställdas upplevelser av sitt arbete i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2000 s. 33–47

Jens Kristiansen, Konfliktret som grundrettighed – og dens konflikt med andre grundlæggende interesser i Grundrettigheder – Københavns Universitet Årsskrift 1999, 2000, s. 225–237

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Ingemar Hamskär, Turordningen nästa prov för fp i Lag & Avtal 2000 nr 2 s. 5

Kent Källström, Arbetsgivarens kontroll – arbetstagarens integritet – Sverige i Låglönekonkurrens och arbetstagares integritet – Rapporter till nordiskt arbetsrättsligt möte 2000 [ Arbetsliv i omvandling Vol. 2 ] (red. Jonas Malmberg), 2000, s. 85–99

Förlag : Arbetslivsinstitutet, Stockholm.

Anteckningar :
Arbetsliv i omvandling 2000:02.

Alex Borch och Jan Fougner, Konkurranse med nåværende eller tidligere arbeidsgiver i Lov og Rett 2000 s. 67–100

Finn Arnesen, Islands høyesterett følger EFTA-domstolen i Europarättslig tidskrift 2000 s. 667–670

Ingemar Hamskär, Vän eller fiende? i Lag & Avtal 2000 nr 4 s. 4

Niklas Bruun, Industrial Relations, kunskapssamhället och forskningen – Några kommentarer till Nils Elvanders artiklar om IR-fältets utveckling i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2000 nr 4 s. 265–269

Anteckningar :
Jämför Nils Elvander i Arbetsmarknad & Arbetsliv 1998 nr 3 s. 171–185, Arbetsmarknad & Arbetsliv 2000 nr 1 s. 5–17 och Arbetsmarknad & Arbetsliv 2000 nr 3 s. 139–158. Jämför också Lena Gonäs i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2000 nr 3 s. 159–166.

Ronnie Eklund, Utstationering av arbetstagare i SvJT 2000 s. 260–269

Henrik Karl Nielsen, Ingen højeste arbejdstid? i UfR B 2000 s. 62–69

Erika Szyszczak, EC Labour Law, 2000

Förlag : Longman, Harlow.

Birgitta Nyström, Intressant bok om tillidsmændene i Lag & Avtal 2000 nr 3 s. 34–35

Anmälan av :
Ole Hasselbalch; Tillidsmandsret, 2:a uppl., 1999.

Mats Björck och Carl Falck, Ny praxis för att tolka avtal? i Lag & Avtal 2000 nr 5 s. 6

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2000 nr 42.

Ann Numhauser-Henning, Rätt att gå vid 67? i Normativa perspektiv – Festskrift till Anna Christensen (red. Ann Numhauser-Henning), 2000, s. 277–301

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Ole Hasselbalch, Gældende ret eller myndighedernes ret i Festskrift til Aage Michelsen (red. Paul Krüger-Andersen, Mette Neville och Niels Winther-Sørensen), 2000, s. 21–33

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Ann Numhauser-Henning, Om likabehandling, positiv särbehandling och betydelsen av kön i Perspektiv på likabehandling och diskriminering [ Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund nr 138 ] (red. Ann Numhauser-Henning), 2000 nr 138, s. 149–183

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Mia Rönnmar, Anna Christensens skrifter i Normativa perspektiv – Festskrift till Anna Christensen (red. Ann Numhauser-Henning), 2000, s. 667–681

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Anders Weihe, Oklara lagar missar målet i Lag & Avtal 2000 nr 1 s. 7

Jens Paulsen och Niels Sørensen, Konkurrence- og kundeklausuler & andre erhvervsbegrænsende aftaler, 2000

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anmäld av :
Ruth Nielsen i UfR B 2001 s. 117–118.

Per Wisselgren, Samhällets kartläggare – Lorénska stiftelsen, den sociala frågan och samhällsvetenskapens formering i Sverige 1830–1920, 2000

Förlag : Umeå universitet Humanistiska fakulteten.

Lotti Ryberg-Welander, Arbetstidsregleringens utveckling – En studie av arbetstidsreglering i fyra länder [ Lund studies in sociology of law Vol. 11 ], 2000

Förlag : Sociologiska institutionen, Lunds universitet, Lund.

Anmäld av :
Lena Gonäs i EU & Arbetsrätt 2001 nr 1 s. 8.
Jørgen Dalberg-Larsen i Retfærd 2001 nr 93 s. 76–81.

Torgeir Bjørnaraa, Espen Gaard och Annette Selmer, Norsk tjenestemannsrett – Kommentarer til tjenstemannsloven med forskrifter mv., 2000

Förlag : Tano Aschehoug, Oslo.

Anders Weihe, Enkla resonemang är inte alltid bra i Lag & Avtal 2000 nr 3 s. 6

Michaël Koch, Anmälan av Håkan Göransson, Arbetsrätten – En introduktion i SvJT 2000 s. 198–199

Anmälan av :
Håkan Göransson; Arbetsrätten – En introduktion.

Pia Justesen, Lighedskravet for etniske minoriteter på arbejdsmarkedet – Et menneskeretligt perspektiv, 2000

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Mark Bell, Article 13 EC – The European Commissions Anti-discrimination Proposals i Industrial Law Journal 2000 nr 1 s. 79–84

Ronnie Eklund, Obligatorisk mammaledighet – Nytt vin i gamla läglar i Normativa perspektiv – Festskrift till Anna Christensen (red. Ann Numhauser-Henning), 2000, s. 59–79

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Jens Kristiansen, Arbejdsgiverens kontrol med ansatte – Danmark i Låglönekonkurrens och arbetstagares integritet – Rapporter till nordiskt arbetsrättsligt möte 2000 [ Arbetsliv i omvandling Vol. 2 ] (red. Jonas Malmberg), 2000, s. 101–113

Förlag : Arbetslivsinstitutet, Stockholm.

Anteckningar :
Arbetsliv i omvandling 2000:02.

Sten Edlund, Glavås huvudtema förbisett i Lag & Avtal 2000 nr 5 s. 35

Anmälan av :
Mats Glavå; Arbetsbrist och kravet på saklig grund – En alternativrättslig studie, 1999.

Ole Hasselbalch, Lawful Industrial Action and the Employment Relationship in Denmark i The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 2000 s. 143–153

Ole Hasselbalch, Ferieloven – lov nr. 396 af 31 maj 2000, 2000

Förlag : Greens Jura.

Karl Krook och Hilding Starland, Arbetsmiljölagen, tjugotredje upplagan 2000

Förlag : Arbetarskyddsnämnden, Stockholm.

Anteckningar :
5:e uppl. 1983, 6:e uppl. 1984, 7:e uppl. 1986, 8:e uppl. 1986, 9:e uppl. 1987, 10:e uppl. 1988, 11:e uppl. 1989, 12:e uppl. 1989, 13:e uppl. 1990, 14:e uppl. 1991, 15:e uppl. 1993, 16:e uppl. 1994, 17:e uppl. 1995, 18:e uppl. 1996, 19:e uppl. 1997, 20:e uppl. 1998, 21:a uppl. 1999, 22:a uppl. 2000.
Utgiven utan författarangivelse 1977, 1978, 1979 (2:a uppl.), 1982 (3–4 uppl.).
5:e uppl. av enbart Hilding Starland.

Lars Harrysson, Tjänstepensionering före ATP – Framväxten och innebörden av oantastbara pensioner för anställda i enskild tjänst i Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia 2000 s. 1–33

Erland Olauson, Schlaug hamnar fel i Lag & Avtal 2000 nr 6 s. 5

Anders Eka, Anmälan av Anders Agell (red.), Föreningsfrihet och stridsåtgärder på arbetsmarknaden – Gustafssonmålet i perspektiv, Rättsfondens skriftserie nr 34, 1999 i SvJT 2000 s. 662–664

Anmälan av :
Anders Agell (red.); Föreningsfrihet och stridsåtgärder på arbetsmarknaden – Gustafssonmålet i perspektiv, Rättsfondens skriftserie nr 34, 1999.

Lena Svenæus, Jämställdhetslagens illusionsregler i Normativa perspektiv – Festskrift till Anna Christensen (red. Ann Numhauser-Henning), 2000, s. 525–540

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Hans Sundberg, Lönegaranti och EU-medlemskap i Europarättslig tidskrift 2000 s. 82–101

Tore Sigeman, Universiteten väntar på regeringen i Lag & Avtal 2000 nr 10 s. 8

Helga Aune och Henning Jakhelln, Arbeidsgiverens kontrolladgang – arbeidstakerens integritet i Låglönekonkurrens och arbetstagares integritet – Rapporter till nordiskt arbetsrättsligt möte 2000 [ Arbetsliv i omvandling Vol. 2 ] (red. Jonas Malmberg), 2000, s. 139–160

Förlag : Arbetslivsinstitutet, Stockholm.

Anteckningar :
Arbetsliv i omvandling 2000:02.

Sture Nordh, Respektera kollektivavtalen! i Lag & Avtal 2000 nr 6 s. 6

Henning Jakhelln, Arbeidsrettslige studier (Band I-III; Band IV Rettslige studier), 2000

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Sven-Hugo Ryman, Svår uppgift väntar för nytt medlingsinstitut i Lag & Avtal 2000 nr 1 s. 4–5

Eva-Helena Kling, Gräddfil för löner i nytt institut i Lag & Avtal 2000 nr 3 s. 8

Ruth Nielsen, Metoder til at modvirke lavtlønskonkurrence i Danmark i Låglönekonkurrens och arbetstagares integritet – Rapporter till nordiskt arbetsrättsligt möte 2000 [ Arbetsliv i omvandling Vol. 2 ] (red. Jonas Malmberg), 2000, s. 29–45

Förlag : Arbetslivsinstitutet, Stockholm.

Anteckningar :
Arbetsliv i omvandling 2000:02.

Peter Nobel, Weihe virrar till begreppen i Lag & Avtal 2000 nr 2 s. 6

Kim Schioldann, Parallelle overenskomster i UfR B 2000 s. 45–50

Tore Sigeman, Förhållningsregler och sanktionsregler – Anteckningar om arbetstagares skadeståndsansvar i Normativa perspektiv – Festskrift till Anna Christensen (red. Ann Numhauser-Henning), 2000, s. 459–483

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Thomas Kreuder, Netzwerkbeziehungen und Arbeitsrecht – Individualarbets- und betriebsverfassungsrechtliche Aspekte bei Franchisesysteme i Zur Autonomie des Individuums – Liber Amicorum Spiros Simitis (red. Manfred Weiss och Dieter Simon), 2000, s. 171–208

Förlag : Nomos, Baden-Baden.

Per Norberg, Den sociala marknadsrätten i Perspektiv på likabehandling och diskriminering [ Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund nr 138 ] (red. Ann Numhauser-Henning), 2000 nr 138, s. 67–90

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Manfred Weiss, Zum Verhältnis von Individuum und Kollektiv im Arbeitsrecht i Zur Autonomie des Individuums – Liber Amicorum Spiros Simitis (red. Manfred Weiss och Dieter Simon), 2000, s. 467–482

Förlag : Nomos, Baden-Baden.

Mia Rönnmar, Arbetsgivarens arbetsledningsrätt – Från arbetsgivarprerogativ till krav på saklig grund i Perspektiv på likabehandling och diskriminering [ Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund nr 138 ] (red. Ann Numhauser-Henning), 2000 nr 138, s. 283–311

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Paul Davies och Mark Freedland, Employees, Workers, and the Autonomy of Labour law i Zur Autonomie des Individuums – Liber Amicorum Spiros Simitis (red. Manfred Weiss och Dieter Simon), 2000, s. 31–46

Förlag : Nomos, Baden-Baden.

Lena Maier, EU, arbetsrätten och normgivningsmakten – En rättslig studie av gemenskapsrättens inverkan på medlemsstaternas arbetsrättsliga normgivningsutrymmen, 2000

Förlag : Jure Förlag, Stockholm.

Anmäld av :
Pär Hallström i EU & Arbetsrätt 2001 nr 1 s. 7.
Atle Sønsteli Johansen i Retfærd 2001 nr 93 s. 82–85.
Ruth Nielsen i Lag & Avtal 2001 nr. 3 s. 34.

Thomas C. Kohler, Autonomy and Personhood – The Implications for Labor and Employment law i Zur Autonomie des Individuums – Liber Amicorum Spiros Simitis (red. Manfred Weiss och Dieter Simon), 2000, s. 163–170

Förlag : Nomos, Baden-Baden.

Ronnie Eklund, Anmälan av Lynn M. Roseberry, The Limits of Employment Discrimination in the United States and European Community, Copenhagen 1999 i Europarättslig tidskrift 2000 s. 531–534

Anmälan av :
Lynn M. Roseberry; The Limits of Employment Discrimination in the United States and European Community, Copenhagen 1999.

Kent Källström, Rik källa att ösa argument ur i Lag & Avtal 2000 nr 3 s. 33

Anmälan av :
Michael Gotthardt; Kündigungsschutz im Arbeitsverhältnis im Königreich Schweden und der BRD, 1999.

Klas Levinson, Anställdas representation i företagsstyrelser – en enkätundersökning av svenskt näringsliv i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2000 s. 73–84

Kent Källström, Dopingtester på idrottsutövare som är arbetstagare i Idrottsjuridisk skriftserie 2000 s. 86–93

Barbro Feltzing, Människan är subjektet i Lag & Avtal 2000 nr 3 s. 5

Anders Kjellberg, En succéhistoria med frågetecken i Lag & Avtal 2000 nr 6 s. 33

Anmälan av :
Reinhold Fahlbeck; Nothing Succeeds Like Success – Trade Unionism in Sweden, 1999.

Anna Ekström, Segern måste förvaltas i Lag & Avtal 2000 nr 5 s. 7

Mia Rönnmar, Brittisk arbetsrätt stärker individen i Lag & Avtal 2000 nr 2 s. 8

Jens Kristiansen, Perspektiver og udfordringer for arbejdsretten i Juristen 2000 s. 205–218

Niklas Bruun, Metoder att motverka låglönekonkurrens i Finland i Låglönekonkurrens och arbetstagares integritet – Rapporter till nordiskt arbetsrättsligt möte 2000 [ Arbetsliv i omvandling Vol. 2 ] (red. Jonas Malmberg), 2000, s. 47–59

Förlag : Arbetslivsinstitutet, Stockholm.

Anteckningar :
Arbetsliv i omvandling 2000:02.

Niklas Bruun, Normativa mönster och enspåriga domar i Normativa perspektiv – Festskrift till Anna Christensen (red. Ann Numhauser-Henning), 2000, s. 35–46

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Hans Ytterberg, Välkommen handbok i Lag & Avtal 2000 nr 9 s. 35

Anmälan av :
Håkan Göransson & Anders Karlsson; Diskrimineringslagarna – En praktisk kommentar, 2000.

Owen Fiss, Do Public Officials Have a Right to Privacy? i Zur Autonomie des Individuums – Liber Amicorum Spiros Simitis (red. Manfred Weiss och Dieter Simon), 2000, s. 91–98

Förlag : Nomos, Baden-Baden.

Lord Wedderburn of Charlton, Collective Bargaining or Legal Enactment – The 1999 Act and Union Recognition i Industrial Law Journal 2000 nr 1 s. 1–44

Torbjörn Pettersson, fp vill skapa neutralitet i Lag & Avtal 2000 nr 3 s. 4

Kent Källström, Grundläggande rättigheter kan förhindra sociala målsättningar inom unionen i Lag & Avtal 2000 nr 10 s. 6–7

Torbjörn Pettersson, Balans viktig mellan parterna i Lag & Avtal 2000 nr 1 s. 6

Anteckningar :
Replik till Ingemar Hamskär i Lag & Avtal 1999 nr 10 s. 4.

Jenny Julén Votinius, Ett välsignat tillstånd? – Om diskriminering av gravida arbetssökande i Perspektiv på likabehandling och diskriminering [ Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund nr 138 ] (red. Ann Numhauser-Henning), 2000 nr 138, s. 111–147

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Margareta Wadstein, Diskriminering är konkret i Lag & Avtal 2000 nr 4 s. 6

Lena Gonäs, Industrial Relations på svenska – Några kommentarer till Nils Elvanders artiklar om IR-fältets utveckling i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2000 nr 3 s. 159–166

Anteckningar :
Jämför Nils Elvander i Arbetsmarknad & Arbetsliv 1998 nr 3 s. 171–185, Arbetsmarknad & Arbetsliv 2000 nr 1 s. 5–17 och Arbetsmarknad & Arbetsliv 2000 nr 3 s. 139–158. Jämför också Niklas Bruun i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2000 nr 4 s. 265–269.

Samuel Engblom, Likabehandling av arbetstagare och arbetsföretagare – en normativ utmaning i Perspektiv på likabehandling och diskriminering [ Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund nr 138 ] (red. Ann Numhauser-Henning), 2000 nr 138, s. 259–282

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Birgitta Nyström, Arbetsrätten och integrationen i Öresundsregionen i Rätten (om)kring Øresund (red. Boel Flodgren och Ruth Nielsen), 2000, s. 165–188

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Nils Elvander, Industrial Relations i USA i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2000 nr 1 s. 5–17

Anteckningar :
Kommentarer av Niklas Bruun i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2000 nr 4 s. 265–269 och av Lena Gonäs i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2000 nr 3 s. 159–166.

Elisabeth Vigerust, Likelønn og Norges internasjonale forpliktelser – en utfordring for arbeidslivets partner i Festskrift JURKs 25 års jubileum – Kvinnerett – før og nå, betydningen av rettshjelpstiltak, rettspolitisk arbeid (red. Anne Karin Storhaug och Kirsti Strøm Bull), 2000, s. 71–86

Förlag : Juridisk rådgivning for kvinner, Oslo.

Catharina Calleman, Legal regulation of information about employees and potential employees i Comparative Labor Law & Policy Journal 2000 s. 771–785

Catharina Calleman, Arbetsdomstolen och sexismen i SvJT 2000 s. 685–694

Niklas Bruun, EG-domstolen och Tham-professurerna i Europarättslig tidskrift 2000 s. 661–666

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : Tham-professurerna, EG-domstolens dom den 6 juli 2000 i mål C-407/98.

Birgitta Nyström, Regleringsformernas och aktörernas ställning vid normeringen av framtidens svenska arbetsmarknad i Normativa perspektiv – Festskrift till Anna Christensen (red. Ann Numhauser-Henning), 2000, s. 303–323

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Lars Holo, Metoder til å motvirke lavlønnskonkurranse i Norge i Låglönekonkurrens och arbetstagares integritet – Rapporter till nordiskt arbetsrättsligt möte 2000 [ Arbetsliv i omvandling Vol. 2 ] (red. Jonas Malmberg), 2000, s. 61–79

Förlag : Arbetslivsinstitutet, Stockholm.

Anteckningar :
Arbetsliv i omvandling 2000:02.

Nils Elvander, Industrial Relations – Internationellt, svenskt, allmänt i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2000 nr 3 s. 139–158

Anteckningar :
Kommentarer av Niklas Bruun i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2000 nr 4 s. 265–269 och av Lena Gonäs i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2000 nr 3 s. 159–166.

Håkan Lavén, Nytänkande om styrelsearbete saknas i Lag & Avtal 2000 nr 5 s. 34–35

Anmälan av :
Marianne Iliste (red.); Hur klarade man vågen? – 25 år med lagen om styrelserepresentation, 1999.

Lennart Konow, Ansættelse- og arbejdsret i det offentlige, nionde upplagan 2000

Förlag : Danmarks Forvaltningshøjskole.

Anmäld av :
Ruth Nielsen i UfR B 1999 s. 436 (8:e uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1992, 2:a uppl. 1993, 3:e uppl. 1994, 4:e uppl. 1995, 5:e uppl. 1996, 6:e uppl. 1997, 7:e uppl. 1998, 8:e uppl. 1999.

Günter Schaub, Arbeitsrechts-handbuch – Systematische Darstellung und Nachschlagewerk für die Praxis, nionde upplagan 2000

Förlag : Beck, München.

Anteckningar :
3:e uppl. 1977, 5:e uppl. 1983, 6:e uppl. 1987, 7:e uppl. 1992, 8:e uppl. 1996.
Efter 9:e uppl. av också andra än Günter Schaub.

Kent Källström, Kollektivavtalsparternas autonomi och lönediskriminering – Kommentar till Barnmorskemålet C-236/98 i Europarättslig tidskrift 2000 s. 655–660

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : Barnmorskemålet, EG-domstolens dom i mål C-236/98.

Birgitta Nyström, Avtal viktig symbolfråga i Lag & Avtal 2000 nr 6 s. 4

Torgeir Aarvaag Stokke, Lange linjer og paradokser i norske lønnsoppgjør i Retfærd 2000 nr 91 s. 44–58

Ruth Nielsen, Persondata og arbejdsgiverens ledelsesret i Juridisk Instituts Julebog [ Juridisk Instituts Julebog ], 2000, s. 275–297

Reinhold Fahlbeck, Spännande om arbetsrätten i Lag & Avtal 2000 nr 9 s. 34

Anmälan av :
The Rise and Development of Collective Labour Law, 2000.

Ann Numhauser-Henning, Positiv särbehandling i förnyad belysning i Lex Lundensis 2000 s. 2 & 6–9

Ann Numhauser-Henning, Fantasifullt om visstidsdirektivet i Lag & Avtal 2000 nr 4 s. 34

Anmälan av :
Christophe Vigneau & Kerstin Ahlberg & Brian Bercusson & Niklas Bruun; Fixed-term work in the EU – A European agreeement against discrimination and abuse, 1999.

Reinhold Fahlbeck, Anmälan av Jan Fougner, Arbeidsavtalen Utvalgte emner, 1999 i TfR 2000 s. 1094–1101

Anmälan av :
Jan Fougner; Arbeidsavtalen Utvalgte emner, 1999.

Reinhold Fahlbeck, Open Heart Surgery – Reform of Labour Mediation Regime in Sweden i The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 2000 s. 409–427

Kent Brorsson, Ingen skillnad i grundsyn i Lag & Avtal 2000 nr 2 s. 4

Gillian S. Morris och Timothy J. Archer, Collective Labour Law, 2000

Förlag : Hart, Oxford.

Bo Lauritzen, Konkursregulering med tilbagevirkende kraft af opsigelsesvarsler i ansættelsesforhold i UfR B 2000 s. 504–506

Anna Christensen, Strukturella aspekter på diskrimineringslagstiftning och normativa förändringsprocesser i Perspektiv på likabehandling och diskriminering [ Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund nr 138 ] (red. Ann Numhauser-Henning), 2000 nr 138, s. 35–65

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Lars Viklund, Arbetsdomstolens moralsyn är anakronistisk i Lag & Avtal 2000 nr 5 s. 4–5

Jonas Malmberg, Värdefullt bidrag i debatten i Lag & Avtal 2000 nr 1 s. 33

Anmälan av :
Catharina Calleman; Turordning vid uppsägning, 1999.

Erik Söderlind och Anders Nordström, Konkurrensrättens inverkan på kollektivavtalet i Ny Juridik 2000 nr 3 s. 57–70

Kent Källström, HD-dom öppnar för dubbel prövning i Lag & Avtal 2000 nr 1 s. 8

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : NJA 1999 s. 745 Walds Mode.

Andreas Inghammar, Diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder i Perspektiv på likabehandling och diskriminering [ Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund nr 138 ] (red. Ann Numhauser-Henning), 2000 nr 138, s. 185–218

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Anders von Koskull, Arbetsgivarens kontroll – arbetstagarens integritet – Finland i Låglönekonkurrens och arbetstagares integritet – Rapporter till nordiskt arbetsrättsligt möte 2000 [ Arbetsliv i omvandling Vol. 2 ] (red. Jonas Malmberg), 2000, s. 115–138

Förlag : Arbetslivsinstitutet, Stockholm.

Anteckningar :
Arbetsliv i omvandling 2000:02.

Jonas Malmberg, Mellan marknad och hierarki i Lag & Avtal 2000 nr 6 s. 8

Clyde W. Summers, Individualism, Collectivism and Autonomy in American Labor law i Zur Autonomie des Individuums – Liber Amicorum Spiros Simitis (red. Manfred Weiss och Dieter Simon), 2000, s. 413–426

Förlag : Nomos, Baden-Baden.

Christina Helgesson, Affärshemligheter i samtid och framtid [ Rättsvetenskapliga biblioteket Vol. 13 ], 2000

Förlag : Jure Förlag, Stockholm.

Anmäld av :
Reinhold Fahlbeck i JT 1999–2000 s. 947–952.

Anteckningar :
Christina Helgesson heter numera Christina Wainikka.

Petra Herzfeld Olsson, Negativ föreningsrätt ur europeiskt perspektiv i EU & arbetsrätt 2000 nr 1 s. 8

Anmälan av :
Anders Agell (red.); Föreningsfrihet och stridsåtgärder på arbetsmarknaden – Gustafssonmålet i perspektiv, 1999.

Ole Hasselbalch, Profiler af den nordiske arbejdsrets historie, 2000

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anmäld av :
Rith Nielsen i UfR B 2001 s. 18.

Svante Nycander, Genmäle till Reinhold Fahlbeck – Kollektiv arbetsrätt i USA, TfR 1999 s. 866 ff. i TfR 2000 s. 1038–1043

Anteckningar :
Se Reinhold Fahlbeck i TfR 1999 s. 866–883.

Mattias Malmstedt, Från arbetstagare till unionsmedborgare – från likabehandling som medel till likabehandling som mål? i Perspektiv på likabehandling och diskriminering [ Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund nr 138 ] (red. Ann Numhauser-Henning), 2000 nr 138, s. 219–257

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Ovanstående är bara referenser. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter

Sök/Filtrera skrifterna på denna sida :

2000 ( 3 st. )

Advokaten Artikel ]

Övrigt ]

Omslaget till Sluten ungdomsvård – Ett år med ny påföljd

Sluten ungdomsvård – Ett år med ny påföljd” i Advokaten 2000 nr 2 s. 28

Den 1 januari 1999 infördes den nya påföljden sluten ungdomsvård för ungdomar i åldrarna 15–17 år, som begått brott. Påföljden innebär intagning för vård och behandling på något av Statens institutionsstyrelses (SiS) 32 särskilda ungdomshem under en viss av brottmålsdomstolen bestämd tid utifrån brottslighetens straffvärde – minst fjorton dagar och längst fyra år. Påföljden är avsedd att ersätta fängelse för de yngsta lagöverträdarna.

Dela :

Domstolsverket informerar Artikel ]

Övrigt ]

Sluten ungdomsvård – Ett år med ny påföljd” i Domstolsverket informerar 2000 nr 2 s. 1 ff.

Den 1 januari 1999 infördes den nya påföljden sluten ungdomsvård för ungdomar i åldrarna 15–17 år, som begått brott. Påföljden innebär intagning för vård och behandling på något av Statens institutionsstyrelses (SiS) 32 särskilda ungdomshem under en viss av brottmålsdomstolen bestämd tid utifrån brottslighetens straffvärde – minst fjorton dagar och längst fyra år. Påföljden är avsedd att ersätta fängelse för de yngsta lagöverträdarna.

Dela :

Statens institutionsstyrelse Bok ]

Övrigt ]

Omslaget till Sluten ungdomsvård 1999

och , Sluten ungdomsvård 1999, Statens institutionsstyrelse, Allmän SiS-rapport 2000:2 (36 sid.)

Läs :

Den 1 januari 1999 infördes den nya påföljden sluten ungdomsvård för ungdomar i åldrarna 15–17 år, som begått brott. Påföljden innebär intagning för vård och behandling på något av Statens institutionsstyrelses (SiS) 32 särskilda ungdomshem under en viss av brottmålsdomstolen bestämd tid utifrån brottslighetens straffvärde – minst fjorton dagar och längst fyra år. Påföljden är avsedd att ersätta fängelse för de yngsta lagöverträdarna.

Dela :