: : :

Jonas Malmberg

( 3 skrifter av Sören Öman, listas nedan )

Funktion vid Arbetsdomstolen : Ordförande ]

Sök kontaktuppgifter till Jonas Malmberg på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Kontakt med Arbetsdomstolen

Jonas Malmberg
Aktivitet som ledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

Av­göran­denSkilj­aktig me­ningAn­del skilj­akt­igaAktiv år
77 st.1 st.1,3%2013–2018
FunktionAntal avgöranden
Ordförande75 st. 
Juristledamot6 st. 

55 huvud­för­hand­lings­dagar inför refererade avgöranden sedan 2016

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 17,3% ( 14 / 77 st. )
[ i 1 / 14 fall ( 7,1% ) har Jonas Malmberg själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,4%

Andel överklagade mål: 28,4% ( 23 / 77 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,8%

Ändringsfrekvens : 73,9% ( 17 / 23 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 54,0%

Underinstanser ( 17 st. ) : Västmanlands tingsrätt | Göteborgs tingsrätt | Varbergs tingsrätt | Södertörns tingsrätt | Uddevalla tingsrätt | Attunda tingsrätt | Jönköpings tingsrätt | Malmö tingsrätt | Solna tingsrätt | Uppsala tingsrätt | Eskilstuna tingsrätt | Sundsvalls tingsrätt | Luleå tingsrätt | Helsingborgs tingsrätt | Lunds tingsrätt | Stockholms tingsrätt | Växjö tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 3 st. ( senaste gången 2014-06-25, för 4 år 11 mån 24 dgr sedan )

Jonas Malmberg har dömt refererade avgöranden med :
100 ledamöter ♀ 48 ♂ 52
19 sekreterare ♀ 14 ♂ 5
179 parter
155 ombud ♀ 61 ♂ 94

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Jonas Malmberg
( 22 st. ♀ 7 ♂ 15 vid 24 tillfällen )

Förord­nanden i Arbets­dom­stolen :

Funk­tionTill­träddeAv­gickLängd
Ord­förande2012-10-016 år 8 mån 17 dgr hittills
Förordnad i sammanlagt 6 år 8 månader och 17 dagar hittills.

Har, sedan 1993, dessutom varit juristledamot i Arbetsdomstolen i sex avgöranden ( 7,8% av alla refererade avgöranden med Jonas Malmberg som ledamot sedan 1993 ), första gången den 12 februari 2014 och senast den 2 november 2016.

Skrifter av Sören Öman med Jonas Malmberg som medförfattare ( 3 st. )

Sök/Filtrera skrifterna på denna sida :

2017 ( 1 st. )

Iustus Förlag Artikel ]

Arbetsrätt | Europarätt ]

Omslaget till Något om kollektivavtal vid övergång av verksamhet

och Något om kollektivavtal vid övergång av verksamhet” i Kerstin Ahlberg, Petra Herzfeld Olsson och Jonas Malmberg (red.), Niklas Bruun i Sverige – En vänbok, Iustus Förlag, 2017, s. 257–273

ISBN :

Läs :

Ungefär samtidigt som Niklas Bruun började arbeta i Sverige i början av 1990-talet pågick genomförandet av EU:s s.k. överlåtelsedirektiv i Sverige. Tolkningen av direktivet var vid den tidpunkten oklar i många avseenden och den svenska lagstiftaren tvingades till en rad svåra ställningstaganden om hur direktivet skulle tolkas och genomföras. Sedan dess har EU-domstolen kommit med ett antal domar som i olika avseenden tolkat direktivet. I denna uppsats analyseras några domar främst från EU-domstolen om kollektivavtalets ställning vid övergång av verksamhet och undersöks hur domarna förhåller sig till det svenska genomförandet. Läs mer

Dela :

2016 ( 1 st. )

Iustus Förlag Bok ]

Arbetsrätt ]

Omslaget till Den kollektiva arbetsrätten – En lärobok

, och , Den kollektiva arbetsrätten – En lärobok, Iustus Förlag, 2016 (162 sid.)

ISBN :

Denna lärobok behandlar den kollektiva arbetsrätten, dvs. den del av arbetsrätten som rör relationerna mellan arbetsmarknadens parter. En central uppgift för arbetsmarknadens parter är att hantera intressemotsättningar och konflikter om villkoren i arbetslivet. Den kollektiva arbetsrätten ger spelregler för hur sådana motsättningar ska lösas. Läs mer

Dela :

2005 ( 1 st. )

Norstedts JuridikArbetsrättsliga föreningens skrifter Bok ]

Arbetsrätt | Processrätt ]

Omslaget till Rättegången i arbetstvister – Lagkommentar och uppsatser utgivna av Arbetsrättsliga föreningen under redaktion av Ronnie Eklund

(medförfattare), Rättegången i arbetstvister – Lagkommentar och uppsatser utgivna av Arbetsrättsliga föreningen under redaktion av Ronnie Eklund, andra upplagan, Norstedts Juridik, Arbetsrättsliga föreningens skriftserie VI, 2005 (s. 76–124, 172–180 och 264–267)

ISBN :

Detta är en ny upplaga av kommentaren till arbetstvistlagen, utgiven i samarbete med Arbetsrättsliga föreningen. Uppdateringen speglar alla ändringar sedan den förra upplagan utkom år 1979. I boken ges en överskådlig sammanställning av de förarbeten som har betydelse för tillämpningen. Här beskrivs också de handlingsmönster man kunnat se när det gäller rättspraxis och hur förhandlingar bedrivs ute på arbetsmarknaden. Utöver arbetstvistlagen kommenteras i boken också bland annat lagen om betalningsföreläggande för fordringar i arbetstvister. En presentation av Arbetsdomstolen och dess arbetsordning ingår också, liksom tre processrättsliga uppsatser. Läs mer

Dela :