Hem: Skrifter av Sören Öman: Medförfattare:

Jonas Malmberg På Wikipedia

( 5 skrifter av Sören Öman, listas nedan )

Funktion vid Arbetsdomstolen : Ordförande ]

Sök kontaktuppgifter till Jonas Malmberg på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Kontakt med Arbetsdomstolen

Jonas Malmberg
Aktivitet som ledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

Av­göran­den Skilj­aktig me­ning An­del skilj­akt­iga Aktiv år
114 st. 2 st. 1,8% 2013 →
Funktion Antal avgöranden
Ordförande 106 st.  
Juristledamot 9 st.  

92 huvud­för­hand­lings­dagar inför refererade avgöranden sedan 2016

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 17,5% ( 20 / 114 st. )
[ i 2 / 20 fall ( 10,0% ) har Jonas Malmberg själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,7%

Andel överklagade mål: 36,8% ( 42 / 114 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 23,2%

Ändringsfrekvens : 81,0% ( 34 / 42 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 56,8%

Underinstanser ( 26 st. ) : Stockholms tingsrätt | Linköpings tingsrätt | Halmstads tingsrätt | Skaraborgs tingsrätt | Uppsala tingsrätt | Ystads tingsrätt | Gävle tingsrätt | Kalmar tingsrätt | Södertälje tingsrätt | Sundsvalls tingsrätt | Örebro tingsrätt | Norrköpings tingsrätt | Varbergs tingsrätt | Solna tingsrätt | Västmanlands tingsrätt | Göteborgs tingsrätt | Södertörns tingsrätt | Uddevalla tingsrätt | Attunda tingsrätt | Jönköpings tingsrätt | Malmö tingsrätt | Eskilstuna tingsrätt | Luleå tingsrätt | Helsingborgs tingsrätt | Lunds tingsrätt | Växjö tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 6 st. ( senaste gången 2022-03-23, för 6 mån 1 dag sedan )

Jonas Malmberg har dömt refererade avgöranden med :
123 ledamöter ♀ 61 ♂ 62
24 sekreterare ♀ 17 ♂ 7
227 parter
203 ombud ♀ 76 ♂ 127

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Jonas Malmberg
( 32 st. ♀ 15 ♂ 17 vid 37 tillfällen )

Förord­nanden i Arbets­dom­stolen :

Funk­tion Till­trädde Av­gick Längd
Ord­förande2012-10-012022-04-309 år 7 mån
Förordnad i sammanlagt 9 år och 7 månader.

Har, sedan 1993, dessutom varit juristledamot i Arbetsdomstolen i nio avgöranden ( 7,9% av alla refererade avgöranden med Jonas Malmberg som ledamot sedan 1993 ), första gången den 12 februari 2014 och senast den 17 juni 2020.

Skrifter av Sören Öman med Jonas Malmberg som medförfattare ( 5 st. )

Sök/Filtrera skrifterna på denna sida :

2022 ( 1 st. hittills )

Iustus Förlag Bok ]

Arbetsrätt ]

Omslaget till Den kollektiva arbetsrätten – En lärobok

Denna lärobok behandlar den kollektiva arbetsrätten, dvs. den del av arbetsrätten som rör relationerna mellan arbetsmarknadens parter. En central uppgift för arbetsmarknadens parter är att hantera intressemotsättningar och konflikter om villkoren i arbetslivet. Den kollektiva arbetsrätten ger spelregler för hur sådana motsättningar ska lösas. Läs mer

Dela :

2019 ( 1 st. )

Iustus Förlag Bok ]

Arbetsrätt ]

Omslaget till Den kollektiva arbetsrätten – En lärobok

Denna lärobok behandlar den kollektiva arbetsrätten, dvs. den del av arbetsrätten som rör relationerna mellan arbetsmarknadens parter. En central uppgift för arbetsmarknadens parter är att hantera intressemotsättningar och konflikter om villkoren i arbetslivet. Den kollektiva arbetsrätten ger spelregler för hur sådana motsättningar ska lösas. Läs mer

Dela :

2017 ( 1 st. )

Iustus Förlag Artikel ]

Arbetsrätt | Europarätt ]

Omslaget till Något om kollektivavtal vid övergång av verksamhet

Ungefär samtidigt som Niklas Bruun började arbeta i Sverige i början av 1990-talet pågick genomförandet av EU:s s.k. överlåtelsedirektiv i Sverige. Tolkningen av direktivet var vid den tidpunkten oklar i många avseenden och den svenska lagstiftaren tvingades till en rad svåra ställningstaganden om hur direktivet skulle tolkas och genomföras. Sedan dess har EU-domstolen kommit med ett antal domar som i olika avseenden tolkat direktivet. I denna uppsats analyseras några domar främst från EU-domstolen om kollektivavtalets ställning vid övergång av verksamhet och undersöks hur domarna förhåller sig till det svenska genomförandet. Läs mer

Dela :

2016 ( 1 st. )

Iustus Förlag Bok ]

Arbetsrätt ]

Omslaget till Den kollektiva arbetsrätten – En lärobok

Denna lärobok behandlar den kollektiva arbetsrätten, dvs. den del av arbetsrätten som rör relationerna mellan arbetsmarknadens parter. En central uppgift för arbetsmarknadens parter är att hantera intressemotsättningar och konflikter om villkoren i arbetslivet. Den kollektiva arbetsrätten ger spelregler för hur sådana motsättningar ska lösas. Läs mer

Dela :

2005 ( 1 st. )

Norstedts Juridik, Arbetsrättsliga föreningens skrifter Bok ]

Arbetsrätt | Processrätt ]

Omslaget till Rättegången i arbetstvister – Lagkommentar och uppsatser utgivna av Arbetsrättsliga föreningen under redaktion av Ronnie Eklund

Detta är en ny upplaga av kommentaren till arbetstvistlagen, utgiven i samarbete med Arbetsrättsliga föreningen. Uppdateringen speglar alla ändringar sedan den förra upplagan utkom år 1979. I boken ges en överskådlig sammanställning av de förarbeten som har betydelse för tillämpningen. Här beskrivs också de handlingsmönster man kunnat se när det gäller rättspraxis och hur förhandlingar bedrivs ute på arbetsmarknaden. Utöver arbetstvistlagen kommenteras i boken också bland annat lagen om betalningsföreläggande för fordringar i arbetstvister. En presentation av Arbetsdomstolen och dess arbetsordning ingår också, liksom tre processrättsliga uppsatser. Läs mer

Dela :