Hem: Skrifter av Sören Öman: Förlag:

Statens ungdomsråd På Wikipedia

( 1 skrift av Sören Öman, visas nedan » Gå direkt till skriften )

Skrifter av Sören Öman publicerade av Statens ungdomsråd ( 1 st. )

1990 ( 1 st. )

Statens ungdomsråd Bok | Offentlig utredning ]

Övrigt ]

Omslaget till Förslag till ett reformerat bidragssystem – Statsbidrag till central och lokal ungdomsverksamhet

Statens ungdomsråd har av regeringen fått i uppdrag att utreda och lämna förslag till en reformering av statsbidraget till central och lokal ungdomsverksamhet. Det reformerade bidragssystemet skall bl a stimulera ungdomsorganisationerna att öka sin lokala aktivitet och få flera deltagare i verksamheten. Det reformerade bidragssystemet bör vidare vara så utformat att det ger en ökad möjlighet för nya organisationer och organisationer med generationsövergripande verksamhet att få del av stödet.

I utredningen lämnas förslag till ett reformerat bidragssystem.

Dela :