Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (A 1997:07) om regleringen av distansarbete

Offentlig utredning under Arbetsmarknadsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (A 1997:07) om regleringen av distansarbete [ Avslutad 1998 ]

Offentlig utredning under Arbetsmarknadsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Dir. 1997:83 Regleringen av distansarbete

Betänkande av utredningen :

Omslaget till betänkandet
SOU 1998:115 Distansarbete [ pdf |Paragraftecken ]
Medverkande i utredningen ( 27 st. ♀ 11 ♂ 16 ) :

Stefan Hedin  []  ( Särskild utredare )
Sara Almer  []  ( Expert )
Katarina Almquist  []  ( Expert )
Kurt Baneryd  []  ( Expert )
Bo Barrefelt  []  ( Expert )
Jens Bjöörn  []  ( Expert )
Agneta Charpentier  []  ( Expert )
Jan Cederwärn  []  ( Expert )
Ingela Englund  []  ( Expert )
Jonas Malmberg  []  ( Expert )
Ulf Rehnberg  []  ( Expert )
Kjell Skoglund  []  ( Expert )
Per Tillander  []  ( Expert )
Ted Westermark  []  ( Expert )
Monica Breidensjö  []  ( Ledamot )
Lars Ericson  []  ( Ledamot )
Peter Hattendorff  []  ( Ledamot )
Åsa Hollmén  []  ( Ledamot )
Jan Häggström  []  ( Ledamot )
Ove Ivarsen  []  ( Ledamot )
Peder Rehnström  []  ( Ledamot )
Marie-Louise Thorsén  []  ( Ledamot )
Matz Mårtensson  []  ( Sekreterare )
Lena Sandnes  []  ( Sekreterare )
Britt-Marie Thulestedt  []  ( Sekreterare )
Anne Baxter  []  ( Bitr. sekreterare )
Carin Wiberg  []  ( Bitr. sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (A 1997:07) om regleringen av distansarbete


Beteckning : A 1997:07
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad : 1999-04-29
Status : Avslutad 1998 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1997-06-05
Direktiv för se dir. 1997:83.
Lokal :
0

Sammansättning


Särskild utredare : Hedin, Stefan, fr.o.m. 1997-06-26 t.o.m. 1998-09-09
Expert : Almer, Sara, fr.o.m. 1997-11-04 t.o.m. 1998-09-09
Expert : Almquist, Katarina, fr.o.m. 1997-11-04 t.o.m. 1998-01-31
Expert : Baneryd, Kurt, fr.o.m. 1997-11-04 t.o.m. 1998-09-09
Expert : Barrefelt, Bo, fr.o.m. 1997-11-04 t.o.m. 1998-09-09
Expert : Bjöörn, Jens, fr.o.m. 1997-11-04 t.o.m. 1998-09-09
Expert : Charpentier, Agneta, fr.o.m. 1997-11-04 t.o.m. 1998-09-09
Expert : Cederwärn, Jan, fr.o.m. 1998-05-15 t.o.m. 1998-09-09
Expert : Englund, Ingela, fr.o.m. 1997-11-04 t.o.m. 1998-09-09
Expert : Malmberg, Jonas, fr.o.m. 1997-11-04 t.o.m. 1998-09-09
Expert : Rehnberg, Ulf, fr.o.m. 1997-11-04 t.o.m. 1998-09-09
Expert : Skoglund, Kjell, fr.o.m. 1997-11-04 t.o.m. 1998-09-09
Expert : Tillander, Per, fr.o.m. 1997-11-04 t.o.m. 1998-09-09
Expert : Westermark, Ted, fr.o.m. 1998-02-01 t.o.m. 1998-09-09
Ledamot : Breidensjö, Monica, fr.o.m. 1997-09-10 t.o.m. 1998-09-09
Ledamot : Ericson, Lars, fr.o.m. 1998-09-01 t.o.m. 1998-09-09
Ledamot : Hattendorff, Peter, fr.o.m. 1997-09-10 t.o.m. 1998-09-09
Ledamot : Hollmén, Åsa, fr.o.m. 1997-09-10 t.o.m. 1998-08-31
Ledamot : Häggström, Jan, fr.o.m. 1997-09-10 t.o.m. 1998-09-09
Ledamot : Ivarsen, Ove, fr.o.m. 1997-09-10 t.o.m. 1998-09-09
Ledamot : Rehnström, Peder, fr.o.m. 1997-09-10 t.o.m. 1998-09-09
Ledamot : Thorsén, Marie-Louise, fr.o.m. 1997-09-10 t.o.m. 1998-09-09
Sekreterare : Mårtensson, Matz, fr.o.m. 1997-09-29 t.o.m. 1998-09-30
Sekreterare : Sandnes, Lena, fr.o.m. 1998-05-18 t.o.m. 1998-08-31
Sekreterare : Thulestedt, Britt-Marie, fr.o.m. 1997-09-29 t.o.m. 1998-10-15
Bitr. sekreterare : Baxter, Anne, fr.o.m. 1997-11-15 t.o.m. 1998-09-30
Bitr. sekreterare : Wiberg, Carin, fr.o.m. 1998-09-01 t.o.m. 1998-09-30

Rapporter

SOU 1998:115Distansarbete.
Uppdraget är därmed slutfört.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman