: : : : :

Jonas Malmberg

( 3 betänkanden med Sören Öman, listas nedan )

» Gå direkt till listan med betänkanden med Sören Öman

Funktion vid Arbetsdomstolen : Ordförande ]

Kontakt med Arbetsdomstolen

Jonas Malmberg
Aktivitet som ledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
67 st.1 st.1,5%2013 →
FunktionAntal avgöranden
Ordförande62 st. 
Juristledamot5 st. 

39 huvud­för­hand­lings­dagar inför refererade avgöranden sedan 2016

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 16,4% ( 11 / 67 st. )
[ i 1 / 11 fall ( 9,1% ) har Jonas Malmberg själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 28,4% ( 19 / 67 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 68,4% ( 13 / 19 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstanser ( 14 st. ) : Uddevalla tingsrätt | Attunda tingsrätt | Jönköpings tingsrätt | Malmö tingsrätt | Södertörns tingsrätt | Solna tingsrätt | Uppsala tingsrätt | Eskilstuna tingsrätt | Sundsvalls tingsrätt | Luleå tingsrätt | Helsingborgs tingsrätt | Lunds tingsrätt | Stockholms tingsrätt | Växjö tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 3 st. ( senaste gången 2014-06-25, för 3 år 11 mån 23 dgr sedan )

Jonas Malmberg har dömt refererade avgöranden med :
95 ledamöter ♀ 45 ♂ 50
16 sekreterare ♀ 12 ♂ 4
139 parter
122 ombud ♀ 44 ♂ 78

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Jonas Malmberg
( 19 st. ♀ 7 ♂ 12 vid 19 tillfällen )

Förordnanden i Arbetsdomstolen :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Ordförande2012-10-015 år 8 mån 16 dgr hittills
Förordnad i sammanlagt 5 år 8 månader och 16 dagar hittills.

Har, sedan 1993, dessutom varit juristledamot i Arbetsdomstolen i fem avgöranden ( 7,5% av alla refererade avgöranden med Jonas Malmberg som ledamot sedan 1993 ), första gången den 12 februari 2014 och senast den 2 november 2016.

Betänkanden med Sören Öman och Jonas Malmberg ( 3 st. )

Sök/Filtrera betänkandena på denna sida :

2015 ( 1 st. )

Översyn av lex Laval ( SOU 2015:83 )

Arbetsrätt | Europarätt ]

Omslaget till betänkandet Översyn av lex Laval

ISBN : 978-91-38-24351-0

Antal sidor : 450 sid.

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

Utredning : Utstationeringskommittén ( A 2012:03 )
» Utredningens sida

Ordförande / Utredare : Marie Granlund

Sören Ömans roll i utredningen : Huvudsekreterare

 Läs : » Översyn av lex Laval (SOU 2015:83)

Utstationeringskommittén har haft i uppdrag att göra en översyn av lex Laval, dvs. de ändringar i lagstiftningen om utstationering av arbetstagare i Sverige som infördes den 15 april 2010 till följd av EU-domstolens dom i det s.k. Lavalmålet. Kommittén lämnar ett antal förslag för att i utstationeringssituationer värna den svenska arbetsmarknadsmodellen och kollektivavtalens ställning. Förslagen, som kommittén bedömer är förenliga med EU-rätten och som föreslås träda i kraft den 1 januari 2017, är i huvudsak följande. Läs mer

Dela :

2011 ( 1 st. )

Uppdragstagare i arbets­lös­hets­för­säkringen ( SOU 2011:52 )

Arbetsmarknadsrätt | Arbetsrätt ]

Omslaget till betänkandet Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen

ISBN : 978-91-38-23600-0

Antal sidor : 109 sid.

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

Utredning : Utredningen om uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen ( A 2010:02 )
» Utredningens sida

Ordförande / Utredare : Sören Öman

Sören Ömans roll i utredningen : Särskild utredare

 Läs : » Uppdragstagare i arbets­lös­hets­för­säkringen (SOU 2011:52)

» Läs texten ( html-text Fel kan förekomma )

Det finns inte i lagstiftningen om arbetslöshetsförsäkringen några bestämmelser om uppdragstagare. Däremot finns det delvis olika regler för arbetstagare respektive företagare. En uppdragstagare måste därför i arbetslöshetsförsäkringen alltid klassificeras som arbetstagare eller företagare. Om uppdragstagaren är så självständig att han eller hon ska betraktas som företagare avgörs i dag efter en samlad bedömning av samtliga omständigheter kring uppdragen.

Jag har utformat regler för att göra gränsdragningen mellan företagare och arbetstagare i arbetslöshetsförsäkringen tydligare och enklare att förutse. Reglerna har utformats mot bakgrund av rättspraxis och är inte avsedda att innebära någon egentlig saklig förändring. Mitt förslag innebär följande. Läs mer

Dela :

2009 ( 1 st. )

Integritetsskydd i arbetslivet ( SOU 2009:44 )

Arbetsrätt | It-rätt ]

Omslaget till betänkandet Integritetsskydd i arbetslivet

ISBN : 978-91-38-23204-0

Antal sidor : 457 sid.

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

Utredning : Utredningen om integritetsskydd i arbetslivet ( N 2006:07 )
» Utredningens sida

Ordförande / Utredare : Cathrine Lilja Hansson

Sören Ömans roll i utredningen : Expert & Konsult

 Läs : » Integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44)

» Läs texten ( html-text Fel kan förekomma )

Uppdraget

Vårt uppdrag har varit att föreslå lagstiftning till skydd för den enskildes personliga integritet i arbetslivet.

Enligt utredningsdirektiven ska vi bl.a. lämna förslag till reglering av vissa åtgärder nämligen kontroll av privat användning av e-post och Internet, liksom kontroll genom annan datoranvändning – exempelvis loggning, kontroll av arbetstagare och arbetssökande genom hälso- och drogtester samt under vilka förutsättningar en arbetsgivare ska ha rätt att begära att få se utdrag ur belastningsregistret.

Härutöver ska vi överväga och – om behov föreligger – föreslå lagstiftning som reglerar tillåtligheten för arbetsgivare att få begära att få se utdrag ur Försäkringskassans register, att få begära utdrag från Kronofogdemyndighetens utsökningsregister och att få hämta in kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag. Vi ska också överväga om det finns anledning att ytterligare reglera förutsättningarna för kameraövervakning och telefonavlyssning i arbetslivet. Slutligen ska vi överväga om det finns anledning att lagreglera användandet av personlighetstest och tillåtligheten av att ställa frågor om politisk övertygelse och facklig anslutning. Dessutom står det oss fritt att lämna förslag beträffande andra företeelser i arbetslivet som påverkar den personliga integriteten. Läs mer

Dela :