: : :

Kent Källström

( 1 skrift av Sören Öman, visas nedan » Gå direkt till skriften )

» Gå direkt till listan med skrift av Sören Öman

Skrifter av Sören Öman med Kent Källström som medförfattare ( 1 st. )

2016 ( 1 st. )

Iustus Förlag Bok ]

Arbetsrätt ]

Omslaget till Den kollektiva arbetsrätten – En lärobok

, och , Den kollektiva arbetsrätten – En lärobok, Iustus Förlag, 2016 (162 sid.)

ISBN :

Denna lärobok behandlar den kollektiva arbetsrätten, dvs. den del av arbetsrätten som rör relationerna mellan arbetsmarknadens parter. En central uppgift för arbetsmarknadens parter är att hantera intressemotsättningar och konflikter om villkoren i arbetslivet. Den kollektiva arbetsrätten ger spelregler för hur sådana motsättningar ska lösas. Läs mer

Dela :