Hem: Skrifter av Sören Öman: Tidskrifter:

Advokaten På Wikipedia

( 1 skrift av Sören Öman, visas nedan » Gå direkt till skriften )

Skrifter av Sören Öman publicerade i Advokaten ( 1 st. )

2000 ( 1 st. )

Advokaten Artikel ]

Övrigt ]

Omslaget till Sluten ungdomsvård – Ett år med ny påföljd

Sluten ungdomsvård – Ett år med ny påföljd” i Advokaten 2000 nr 2 s. 28

Den 1 januari 1999 infördes den nya påföljden sluten ungdomsvård för ungdomar i åldrarna 15–17 år, som begått brott. Påföljden innebär intagning för vård och behandling på något av Statens institutionsstyrelses (SiS) 32 särskilda ungdomshem under en viss av brottmålsdomstolen bestämd tid utifrån brottslighetens straffvärde – minst fjorton dagar och längst fyra år. Påföljden är avsedd att ersätta fängelse för de yngsta lagöverträdarna.

Dela :