Hem: Skrifter av Sören Öman: Förlag:

Kompetensrådet för utveckling i staten (krus)

( 2 skrifter av Sören Öman, listas nedan )

Skrifter av Sören Öman publicerade av Kompetensrådet för utveckling i staten (krus) ( 2 st. )

Sök/Filtrera skrifterna på denna sida :

2012 ( 1 st. )

Kompetensrådet för utveckling i staten (krus) Artikel ]

Arbetsrätt | Yttrandefrihet ]

Omslaget till Statsanställdas pornografikonsumtion och sexköp – arbetsrättsliga aspekter

De statliga myndigheterna måste respektera medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter som slås fast i grundlagarna och internationella överenskommelser som Sverige har åtagit sig att följa, t.ex. den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen). De fri- och rättigheterna måste de statliga myndigheterna respektera också i förhållande till sina egna anställda. Fri- och rättigheterna innefattar ett skydd mot repressalier för att man utnyttjat dem. Det kan förhindra en statlig arbetsgivare att ingripa mot vissa beteenden som en privat arbetsgivare kan ingripa arbetsrättsligt mot.

Dela :

2011 ( 1 st. )

Kompetensrådet för utveckling i staten (krus) Bok ]

Arbetsrätt | Yttrandefrihet ]

Omslaget till Vad är lagligt? – En arbetsrättslig vägledning om sexköp och porrkonsumtion i samband med statlig tjänst

Den här skriften berör arbetsrättsliga frågor om statsanställdas porrkonsumtion och sexköp i samband med tjänsten. Det är alltså bara arbetsrättsliga frågor i förhållandet mellan de statliga myndigheterna och deras anställda som berörs. De grundläggande fri- och rättigheter som den statliga arbetsgivaren har att respektera kan påverka den arbetsrättsliga bedömningen och möjligheterna för myndigheten att ingripa. Därför berörs också vissa sådana fri- och rättigheter enligt bl.a. grundlagarna. Från ett grundlagsperspektiv är nämligen inte problemet att statsanställda tittar på eller producerar porr utan att arbetsgivarmyndigheten lägger sig i det.

Arbetsgivarmyndigheten kan dock, trots fri- och rättigheterna, förbjuda och ingripa mot misskötsamhet under arbetstiden, på arbetet eller som innebär användning av arbetsgivarens utrustning. Läs mer

Dela :