Hem: Skrifter av Sören Öman: Förlag:

Juridiska institutionen Umeå universitet

( 1 skrift av Sören Öman, visas nedan » Gå direkt till skriften )

Skrifter av Sören Öman publicerade av Juridiska institutionen Umeå universitet ( 1 st. )

2019 ( 1 st. )

Juridiska institutionen Umeå universitet Artikel ]

Arbetsrätt ]

Omslaget till Statsanställdas förtroendeskadliga bisysslor

Örjan Edström har intresserat sig för offentlig arbetsrätt och, tillsammans med andra, gett ut läroböcker i kommunal arbetsrätt och arbetsrätten i staten. Ett särdrag inom den statliga arbetsrätten är regleringen av vad statstjänstemän får företa sig på sin fritid, dvs. bisyssleregleringen. Denna uppsats behandlar de s.k. förtroendeskadliga bisysslorna. Dagens reglering av förtroendeskadliga bisysslor i lagen om offentlig anställning omfattar både stats- och kommunalanställda, men uppsatsen berör bara de statsanställda. Läs mer

Dela :