Hem: Skrifter av Sören Öman: Förlag:

Juristförlaget i Lund

( 1 skrift av Sören Öman, visas nedan » Gå direkt till skriften )

Skrifter av Sören Öman publicerade av Juristförlaget i Lund ( 1 st. )

2005 ( 1 st. )

Juristförlaget i Lund Artikel ]

Arbetsrätt | It-rätt ]

Omslaget till Privat e-post på arbetet

Frågor om integritetsskydd i arbetslivet har fått allt större aktualitet. Ett utökat ansvar för arbetsgivaren att betala sjuklön, att rehabilitera arbetstagare och att hantera ledighet som arbetstagare har rätt till enligt lag eller rättspraxis ger arbetsgivaren incitament att ta reda på allt mer om arbetstagarnas personliga egenskaper. I samma riktning verkar moderna ledarskapsmetoder som betonar vikten av att se varje arbetstagare (”medarbetare”) som en individ med unika egenskaper och drivkrafter.

Också utvecklingen av informations- och kommunikationstekniken aktualiserar i hög grad frågor om integritetsskydd i arbetslivet. Den nya tekniken gör det möjligt att på ett annat och mer inträngande sätt än tidigare övervaka arbetstagare och registrera och hantera uppgifter om dem.

Dela :