Hem: Skrifter av Sören Öman: Tidskrifter:

SvJT (Svensk Juristtidning)

( 2 skrifter av Sören Öman, listas nedan )

Skrifter av Sören Öman publicerade i SvJT (Svensk Juristtidning) ( 2 st. )

Sök/Filtrera skrifterna på denna sida :

2003 ( 1 st. )

SvJT (Svensk Juristtidning) Artikel ]

Arbetsrätt | It-rätt ]

Omslaget till Anmälan av Annamaria Westregård, Integritetsfrågor i arbetslivet, 2002, och Peter Blume & Jens Kristiansen, Databeskyttelse på arbejdsmarkedet, 2002

Det är glädjande att det hösten 2002 utkommit två gedigna verk PPM integritetsskydd i arbetslivet, ett svenskt och ett danskt. Den svenska boken utgör en akademisk avhandling vid Lunds universitet av Annamaria Westregård, medan den danska boken är skriven av två professorer vid Københavns universitet, en professor i rättsinformatik med dataskydd som specialitet, Peter Blume, och en professor i arbetsrätt, Jens Kristiansen.

Dela :