Hem: Teman: Offentliga utredningar: Betänkanden med Sören Öman:

Arbets­lös­hets­försäkringen och förvalt­nings­lagen
Ds 2021:24

Hem: Teman: Offentliga utredningar: Betänkanden med Sören Öman:

Arbets­lös­hets­försäkringen och förvalt­nings­lagen ( Ds 2021:24 )

Arbetsmarknadsrätt | Övrigt ]

Omslaget till Arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen
Förstora
Betänkande avSören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag

ISBN : 978-91-525-0190-0

Antal sidor : 78 sid.

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

Utredning : Arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen ( A 2021:D )
» Utredningens sida

Ordförande / Utredare : Sören Öman

Alla medverkande ( 2 st.  1  1 ) :

Karin Hagaeus [] Sören Öman

Sören Ömans roll i utredningen : Utredare

Läs : » Arbets­lös­hets­försäkringen och förvalt­nings­lagen (Ds 2021:24)

Dela :

I promemorian föreslås att förvaltningslagen (2017:900) ska tillämpas för handläggningen hos en arbetslöshetskassa av ärenden enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och för överklagande av arbetslöshetskassans beslut i sådana ärenden. Om lagen om arbetslöshetsförsäkring, eller en annan lag eller en författning som beslutats av regeringen eller av en förvaltningsmyndighet, innehåller någon bestämmelse som avviker från förvaltningslagen ska dock den bestämmelsen tillämpas.

Författningsförslaget i promemorian innehåller ändringar i den nya lagen om arbetslöshetsförsäkring som föreslås i SOU 2020:37 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ].

__________

Sören Öman utarbetade promemorian som konsult. Karin Hagaeus tog fram underlag.

» Om Sören Öman