Hem: Skrifter av Sören Öman: Ämnen:

Konkurrensklausuler

( 3 skrifter av Sören Öman, listas nedan )

Skrifter av Sören Öman om konkurrensklausuler ( 3 st. )

Sök/Filtrera skrifterna på denna sida :

2013 ( 1 st. )

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

Arbetsrätt | Företagshemligheter | Konkurrensklausuler | Yttrandefrihet ]

Blendow Lexnova

I maj månads expertkommentar i arbetsrätt skriver Sören Öman om konkurrensklausuler. Kommentaren utgår från ett aktuellt fall – AD 2013 nr 24 – där Arbetsdomstolen inte bara behandlat skäligheten av en konkurrensklausul, utan även bl.a. prövat frågan om ett ensidigt begränsande från arbetsgivarens sida ska vägas in när klausulens skälighet bedöms i domstol.

Dela :

2011 ( 1 st. )

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

Arbetsrätt | Konkurrensklausuler ]

Blendow Lexnova

I mars månads expertkommentar i arbetsrätt skriver Sören Öman om konkurrensklausuler. Arbetsdomstolen har i ett par färska avgöranden – AD 2010 nr 27 och AD 2010 nr 53 – tagit ställning om en konkurrensklausul i ett anställningsavtal varit oskälig.

Arbetsdomstolen tog i ett par domar under förra året ställning till om en konkurrensklausul i ett anställningsavtal var oskälig och skulle jämkas enligt 38 § avtalslagen. När jag i juli 2009 kommenterade ett rättsfall om utformningen av sanktionsdelen av en konkurrensklausul noterade jag att det normalt ansetts skäligt att företag som bedriver konsultverksamhet eller liknande genom en konkurrensklausul hindrar sina betrodda konsulter från att ta över företagets kunder efter anställningens slut. För konsulter godtas alltså normalt en konkurrensklausul som är begränsad till att avse bara arbetsgivarens kunder eller samarbetspartners så att konsulten ändå kan verka i den aktuella branschen gentemot andra.

Dela :

2009 ( 1 st. )

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

Arbetsrätt | Konkurrensklausuler ]

Blendow Lexnova

”En konkurrensklausul kan bli ganska ineffektiv för arbetsgivarens syften, om man inte är noga med vilka sanktioner man föreskriver vid brott mot klausulen.” I juli månads expertkommentar skriver Sören Öman om konkurrensklausuler i anställningsavtal och den praxis som råder kring detta inklusive ett aktuellt fall, AD 2009 nr 40. Läs mer

Dela :