Hem: Skrifter av Sören Öman: Förlag:

Arbetslivsinstitutet På Wikipedia

( 1 skrift av Sören Öman, visas nedan » Gå direkt till skriften )

Skrifter av Sören Öman publicerade av Arbetslivsinstitutet ( 1 st. )

2005 ( 1 st. )

Arbetslivsinstitutet Bok ]

Arbetsrätt | Övrigt ]

Omslaget till Juridiska aspekter på samledarskap – hinder och möjligheter för delat ledarskap

Ett fenomen som uppmärksammats i nyare arbetslivsforskning är ett (enda) ledarskap som utövas av två eller flera personer (ledare) samtidigt. Man har talat om delat ledarskap och om samledarskap. Fenomenen är inte entydiga. För det första kan man fråga sig vad som utgör ett enda ledarskap till skillnad från två eller flera ledarskap. För det andra förekommer det otaliga varianter av samtidigt utövat ledarskap. Det kan t.ex. finnas en funktionell uppdelning av olika aspekter på ledarskapet mellan ledarna. En ledare utövar exempelvis personalledningen, medan en annan samtidigt utövar den ekonomiska styrningen och kontrollen. Det förekommer också att en person som formellt är utsedd att vara ensam ledare låter andra samtidigt utöva delar av eller hela ledarskapet. Läs mer

Dela :