Hem: Skrifter av Sören Öman:

TemaNord

( 1 skrift av Sören Öman, visas nedan » Gå direkt till skriften )

Skrifter av Sören Öman publicerade i TemaNord ( 1 st. )

2004 ( 1 st. )

TemaNord Artikel ]

Arbetsrätt | Företagshemligheter | Offentlighet & sekretess | Yttrandefrihet ]

Omslaget till Skillnader mellan privatanställdas och offentliganställdas yttrandefrihet i Sverige

Skillnader mellan privatanställdas och offentliganställdas yttrandefrihet i Sverige” i Ytringsfrihet og konstitusjonelt vern – rapport fra et nordisk seminar i Oslo 2003, TemaNord 2004:509, s. 145–150

ISBN :

Artikeln handlar om anställdas yttrandefrihet i förhållande till arbetsgivaren, dvs. anställdas skydd mot åtgärder från arbetsgivaren för att de utnyttjat yttrandefriheten. Jag utgår från situationen i Sverige och berör särskilt skillnader mellan privatanställdas och offentliganställdas yttrandefrihet.

Dela :