Hem: Skrifter av Sören Öman: Förlag:

Norstedts Juridik / Zeteo

( 10 skrifter av Sören Öman, listas nedan )

Skrifter av Sören Öman publicerade av Norstedts Juridik / Zeteo ( 10 st. )

Sök/Filtrera skrifterna på denna sida :

2019 ( 1 st. )

Norstedts Juridik / Zeteo Bok | E-publikation ]

Europarätt | It-rätt | Offentlighet & sekretess ]

Norstedts Juridik / Zeteo – Dataskyddsförordningen (GDPR) m.m. – En kommentar på internet

I denna kommentar på internet kommenteras EU:s dataskyddsförordning (2016/679) – GDPR. Även den kompletterande svenska s.k. dataskyddslagen (2018:218) kommenteras. Det finns också en utförlig kommentar till bestämmelsen om s.k. dataskyddssekretess i 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Kommentaren finns också i tryckt form från 2019. Kommentaren på internet uppdateras årligen. Läs mer

Dela :

2017 ( 1 st. )

2016 ( 1 st. )

2015 ( 1 st. )

2014 ( 1 st. )

2013 ( 1 st. )

2012 ( 1 st. )