Hem: Skrifter av Sören Öman: Redaktörer:

Peter Wahlgren

( 1 skrift av Sören Öman, visas nedan » Gå direkt till skriften )

Sök kontaktuppgifter till Peter Wahlgren på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Skrifter av Sören Öman med Peter Wahlgren som redaktör ( 1 st. )

2006 ( 1 st. )

Norstedts Juridik Artikel ]

It-rätt | Offentlighet & sekretess ]

Omslaget till Särskilda registerförfattningar

Personuppgiftslagen innehåller generella regler om behandling av personuppgifter. Lagen är dock subsidiär i förhållande till andra författningar. Genom att det krävs en särskild författning för att avvika från det integritetsskydd som lagen ger, garanteras att behovet av särregler alltid övervägs noga i den ordning som gäller för författningsgivning. Den uttalade ambitionen från regeringens och riksdagens sida är att myndighetsregister med ett stort antal registrerade och ett särskilt känsligt innehåll skall regleras särskilt i lag, som beslutas av riksdagen, även om det inte är nödvändigt med lagform enligt grundlagarna.

Numera finns det åtminstone över etthundra olika författningar som innehåller bestämmelser om behandling av personuppgifter till komplettering av personuppgiftslagen och som därför kan kallas för särskilda registerförfattningar.

Dela :