Hem: Skrifter av Sören Öman:

Årsarkiv:

Skrifter av Sören Öman 2005

( 5 skrifter av Sören Öman, listas nedan » Gå direkt till listan )

( 271 trycksidor )

» Alla Arbetsdomstolens domar 2005 ( 60 st. )

Arbetsrättslig litteratur 2005 ( 142 st. )

Axel Adlercreutz, Kollektivavtalet som avtalsform och avtalstyp i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 11–24

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Kerstin Ahlberg och Niklas Bruun, Sweden – Transition through collective bargaining i Collective Bargaining and Wages in Comparative Perspective – Germany, France, The Netherlands, Sweden and the United Kingdom [ Bulletin of Comparative Labour Relations Vol. 56 ] (red. Roger Blanpain), 2005, s. 117–143

Förlag : Kluwer Law International, The Hague.

Takashi Araki, Changing Employment Security in Japan Revisited i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 25–41

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Byrial Rastad Bjørst, Ligeløn for job af samme værdi, 2005

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anmäld av :
Niklas Bruun i Lag & Avtal 2005 nr 10 s. 41.
Kirsten Ketscher i UfR B 2006 s. 388–389.

Roger Blanpain, Smoking and the Workplace – Rights and Obligations of Employers and Employees i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 43–63

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Niklas Bruun och Jonas Malmberg, Finska och svenska arbetsdomstolar som arbetsrättsliga gemenskapsdomstolar i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 65–90

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Bill W. Dufwa, Channeling in Tort Law i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 91–109

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Örjan Edström, Employment Protection at Dismissals in the Knowledge-based Society – Patronizing Core Workers? i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 111–130

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Ronnie Eklund, Gender aspects in Filipino Labor Law i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 131–190

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Matthew W. Finkin och Albert J. Harno, Second Thought on a Restatement of Employment Law i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 191–208

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Lars Gellner och Lars Sydolf, Tvistelösning i arbetsrätten – Förhandling och process, 2005

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anmäld av :
Hans Stark i Lag & Avtal 2005 nr 9 s. 42.

Mats Glavå, 30 år med anställningsskydd – och med myter. En kritisk reflektion över anställningsskyddets utveckling i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 209–229

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Alvin L. Goldman och William T. Lafferty, Is There a Principled Basis for Separating the Authority of a Works Council from the Authority of a Collective Bargaining Representative? i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 231–247

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Lars Gorton, Good Faith (Loyalty) in Contractual Relations i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 249–284

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Tadeshi Hanami, Nothing Fails like Failure – Trade Unionism in Japan i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 285–295

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Lone L. Hansen, Dansk eller fremmed ret i ansættelsen – Ansættelsesrettens internationale lovvalgsspørgsmål, 2005

Förlag : Gjellerup.

Anmäld av :
Ole Hasselbalch i UfR B 2006 s. 91–92.

Ole Hasselbalch, Arbejdsrettens systematik og fremstillingsmetode i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 297–319

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Ole Hasselbalch, Informations- og samrådsloven med kommentarer, 2005

Förlag : Thomson/GadJura, København.

Anmäld av :
Mette Klingsten i UfR B 2006 s. 90–91.

Bob Hepple, Labour Laws and Global Trade, 2005

Förlag : Hart, Oxford.

Anmäld av :
Jonas Malmberg i EU & Arbetsrätt 2005 nr 3 s. 8.

Kishio Hobara, Some Issues Concerning Workmen’s Accident Compensation Insurance in Japan i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 321–360

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Staffan Ingmanson, Erkännande av yrkeskvalifikationer inom EU [ Skrifter från juridiska institutionen vid Umeå universitet Vol. 11 ], 2005

Förlag : Umeå universitet, Juridiska institutionen, Umeå.

Anmäld av :
Jonas Malmberg i Europarättslig tidskrift 2006 s. 421–427.

Kent Källström, Proportionalitetsprincipen i svensk arbetsrätt i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 391–402

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Gunnar Karnell, Upphovsrättsligt skäliga vederlag – i friköp m.m., internationellt, europeiskt och i svenska Högsta domstolen i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 361–374

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Sugeno Kazu, The Birth of Labor Tribunal System in Japan – A Synthesis of Labor-Law Reform and Judicial Reform i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 573–586

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Fumito Komiya, Reconsideration on Employment Termination Law in Japan i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 375–389

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Bengt Lundell och Birgitta Nyström, Industrial Relations och den svenska arbetsrätten i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 403–415

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Ruth Nielsen, Den konstitutionella udvikling i EU-arbejdsretten i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 443–458

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Ruth Nielsen, Laerebog i arbejdsret, nionde upplagan 2005

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anmäld av :
Per Jacobsen i UfR B 1985 s. 100–103 (1:a uppl.).
Boel Flodgren i TfR 1989 s. 60–62 (2:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1984, 3:e uppl. 1990, 4:e uppl. 1992, 5:e uppl. 1994, 6:e uppl. 1996, 7:e uppl. 1998, 8:e uppl. 2001.

Sören Öman, Privat e-post på arbetet i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 685–708

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Anders Sandgren, Verkstadsindustrin och förhandlingsformerna i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 487–514

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Gabriella Sebardt, Redundancy and the Swedish Model – Swedish Collective Agreements on Employment Security in a National and International Context, 2005

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anmäld av :
Silvana Sciarra i JT 2007–08 s. 218–222.

Tore Sigeman, Från recption till ideologikritik – Om arbetsrättens doktrinhistoria i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 515–532

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Vivian Storlund, Artistic Work – A Precursor of Work in IT Society i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 543–572

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Clyde W. Summers, Comparative Labor Law in America. Its Foibles, Functions and Future i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 587–600

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Andrzej Świątkowski, Balance of Economic Weapons during Collective Labour Dispute (Doe Polish Labour Law Equate the Lockout with the Strike?) i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 601–614

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Dennis Töllborg, Twenty Years after – välkommen till Oceanien i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 615–631

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Pernille Bille Tvedt, Misligholdelse af funktionærkontrakter – Belysning af samspillet mellem obligationsretten og funktionærretten, 2005

Förlag : Thomson.

Anmäld av :
Torsten Iversen i UfR B 2006 s. 272–273.

Anteckningar :
Själva avhandlingen utkom 2004 vid Aarhus Universitet.

Manfred Weiss, The Future of Employee Involvement in Company Boards in Germany i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 633–652

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Annamaria Westregård, Drogtester på den offentliga sektorn – är de genomförbara med stöd av arbetsledningsrätten? i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 653–673

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Erik C. Aagaard, Om uttrykket ”endringsoppsigelser” i Arbeidsrett 2005 s. 232–236

Erik C. Aagaard, Lovreguleringen om adgangen til varsling – noen spørsmål i Arbeidsrett 2005 s. 189–192

Kerstin Ahlberg, EU-perspektiv och komparativ arbetsrätt i intressant festskrift i EU & arbetsrätt 2005 nr 4 s. 8

Anmälan av :
Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck, 2005.

Alexander De Becker, Offentlige arbejdsforhold i en juridisk usikker verden – ikke kun et dansk problem i Juristen 2005 s. 141–146

Henrik Bengtsson och Johan Kahn, Företagshemligheter i domstolarnas praxis – del 2 i Ny Juridik 2005 nr 3 s. 7–41

Henrik Boman och David Johnsson, En uppluckrad bevisbörda ger inte rättssäkerhet i Lag & Avtal 2005 nr 4 s. 40

Kent Brorsson, Osakligt om flexibilitet och företagsnedläggelse i Lag & Avtal 2005 nr 1 s. 41

Kent Brorsson, Det krävs ökad flexibilitet för att jobben ska stanna i Lag & Avtal 2005 nr 3 s. 23

Jørgen Rønnow Bruun, Ferieloven med kommentarer, andra upplagan 2005

Förlag : LO, København.

Anteckningar :
1:a uppl. 2001.

Niklas Bruun, Anmälan av Catherine Barnard, Simon Deakin & Gillian S. Morris (red.), The Future of Labour Law – Liber Amicorum Sir Bob Hepple QC, 2004 i EU & arbetsrätt 2005 nr 1 s. 8

Anmälan av :
Catherine Barnard & Simon Deakin & Gillian S. Morris (red.); The Future of Labour Law – Liber Amicorum Sir Bob Hepple QC, 2004.

Niklas Bruun och Magnus Lundberg, Styrelserepresentation på undantag – Corporate Governance-debattens tysta reformprogram i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2005 nr 4 s. 217–234

Niklas Bruun och Jonas Malmberg, Arbetsrätten i Sverige och Finland efter EU-inträdet i Tio år med EU – effekter på arbetsrätt, partsrelationer, arbetsmarknad och social trygghet [ Arbetsliv i omvandling Vol. 5 ] (red. Kerstin Ahlberg), 2005, s. 7–45

Förlag : Arbetslivsinstitutet, Stockholm.

Anteckningar :
Arbetsliv i omvandling 2005:05.

Thomas Bull, Arbetsdomstolens opartiskhet och Europadomstolen i Europarättslig tidskrift 2005 s. 808–812

Mette Langborg Christiansen, Ansættelsesretlige emner i insolvensretten, 2005

Förlag : Nyt Juridisk Forlag, København.

Erik Danhard, Lön i företagsrekonstruktion – Om lönegaranti m.m. vid företagsrekonstruktion, 2005

Förlag : Åhnberg Förlag, Stockholm.

Jan Erik Dølvik, De nordiske arbeidslivspartene i EU – Europeisering, påvirkning og forsvar av de nasjonale avtaleregimene i Tio år med EU – effekter på arbetsrätt, partsrelationer, arbetsmarknad och social trygghet [ Arbetsliv i omvandling Vol. 5 ] (red. Kerstin Ahlberg), 2005, s. 51–79

Förlag : Arbetslivsinstitutet, Stockholm.

Anteckningar :
Arbetsliv i omvandling 2005:05.

Per Gunnar Edebalk, Sjuklön och sjukpenning – 1955 års sjukförsäkringsreform och sjuklönefrågan, 2005

Förlag : Socialhögskolan vid Lunds universitet.

Ellen Eftestøl-Wilhelmsson, Konkurranseklausuler og avgangsvederlag i Avtalslagen 90 år – Aktuell nordisk rättspraxis (red. Boel Flodgren, Lars Gorton, Eva Lindell-Frantz och Per Samuelsson), 2005, s. 195–204

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Gerd Egede-Nissen, Bestemmelsene om fortrinnsrett i den nye arbeidsmiljøloven i Arbeidsrett 2005 s. 175–188

Ronnie Eklund, EG har inga regler om lön och stridsåtgärder i Lag & Avtal 2005 nr 1 s. 39

Ronnie Eklund, Michaël Koch, Tore Sigeman, Jonas Malmberg, Lars Johan Eklund, Sören Öman, Lars Lunning, Reinhold Fahlbeck, Carina Gunnarsson, Inga Åkerlund, Per Olof Ekelöf och Johan Lind, Rättegången i arbetstvister – Lagkommentarer och uppsatser utgivna av Arbetsrättsliga föreningen under redaktion av Ronnie Eklund (red. Ronnie Eklund) [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VI ], andra upplagan 2005

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 1979 av Hans Stark, Tore Sigeman, Edvard Nilsson, Håkan Torén, Olof Bergqvist, Lars Lunning, Johan Lind, Reinhold Fahlbeck, Åke Bouvin och Per Olof Ekelöf.

Anders Elmér och Martin Agell, Sverige kan inte kringgå direktivet med otillåtna krav i Lag & Avtal 2005 nr 2 s. 44

Einar Engh, Midlertidig ansettelse for et bestemt oppdrag i Arbeidsrett 2005 s. 170–174

Stein Evju, Virksomhetsoverdragelse og rettsvirkninger – Særlig om reservasjonsrett, tariffvilkår og endringer i Arbeidsrett og arbeidsliv 2005 s. 1–91

Stein Evju, Ufravikelighet – en kommentar i Arbeidsrett 2005 s. 137–139

Reinhold Fahlbeck, Kumlien spårar arbetslydnaden i Lag & Avtal 2005 nr 7/8 s. 41

Anmälan av :
Mats Kumlien; Continuity and Contract – Historical Perspectives on the Employee’s Duty of Obedience in Swedish Labour Law, 2004.

Jan Fougner och Åshild Eikenes Lien, Praksis vedrørende etterlønnsavtaler i Arbeidsrett 2005 s. 132–136

Denis Frank, Staten, företagen och arbetskraftsinvandringen – En studie av invandringspolitiken i Sverige och rekryteringen av utländska arbetare 1960–1972, 2005

Förlag : Växjö University Press, Växjö.

Marit B. Frogner, ”Tilsigelsesavtaler” – kommentarer til Høyesteretts dom av 27. juni 2005 i Arbeidsrett 2005 s. 237–242

Gunnar Göthberg, Jan Nordin och Göran Trogen, Arbetsrätt för arbetsgivare – Lagregler i praktiken, 2005

Förlag : Thomson fakta, Stockholm.

Anteckningar :
Utgiven 1981 i lösbladsutgåva under titeln: Arbetsrätt.

Hans Petter Graver, Konkurranseregler og valg av leverandør av kollektive tjenestepensjoner i Arbeidsrett 2005 s. 92–111

Heikki Halila, Arbetsfredspliktens subjektiva dimension och olika slags organisationsstrukturer i FJFT 2005 s. 478–487

Anteckningar :
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland.

Lone L. Hansen, Udstationerede lønmodtagere – er det hjemlandets eller værtslandets regler, der gælder? i UfR B 2005 s. 189–196

Cathrine Lilja Hansson, Först nu står vi vid vägskälet som kan leda till systemskifte i Arbetsrätten i Sverige och Finland efter EU-inträdet, Tio år med EU – effekter på arbetsrätt, partsrelationer, arbetsmarknad och social trygghet [ Arbetsliv i omvandling Vol. 5 ] (red. Kerstin Ahlberg), 2005, s. 46–50

Förlag : Arbetslivsinstitutet, Stockholm.

Anteckningar :
Arbetsliv i omvandling 2005:05.

Cathrine Lilja Hansson, Skydd mot diskriminering i arbetslivet – trakasserier och bevisbörda i Arbeidsrett og arbeidsliv 2005 s. 107–114

Lars Hartzell, Det är billigare att lägga ned i Sverige i Lag & Avtal 2005 nr 2 s. 45

Lars Hartzell, Utvidgad informationsskyldighet i MBL i Advokaten 2005 nr 6 s. 25

Ole Hasselbalch, EU-implementeringsoverenskomster og lønmodtageres personlige krav i UfR B 2005 s. 106–112

Ole Hasselbalch, Saglighedskravet ved ledeksesrettens udøvelse i nordisk perspektiv i Arbeidsrett 2005 s. 28–42

Ole Hasselbalch, Ytringsfriheden i ansættelsesforhold i Arbeidsrett og arbeidsliv 2005 s. 115–134

Ole Hasselbalch, Ytringsfrihed, ansættelse og retssystemets grænser i Arbeidsrett 2005 s. 193–210

Rasmus Skovsgaard Haugaard, Sammenstødsproblemer inden for den offentlige arbejds- og ansættelsesret, 2005

Förlag : Aarhus Universitet.

Eva Häussling och Philip Ismar, Svenska modellen har inte anspassats till EUs rörlighet i Lag & Avtal 2005 nr 3 s. 40–41

Jari Hellsten, On Social and Economic Factors in the Developing European Labour Law – Reasoning on Collective Redundancies, Transfer of Undertakings and Converse Pyramids [ Arbetsliv i omvandling Vol. 11 ], 2005

Förlag : Arbetslivsinstitutet, Stockholm.

Anteckningar :
Arbetsliv i omvandling 2005:11.

Gudrun Holgersen, Noen hovedpunkter i EU-rettens regulering av vern mot diskriminering i arbeidslivet, med hovedvekt på trakassering i Arbeidsrett og arbeidsliv 2005 s. 55–71

Dan Holke och Ingemar Hamskär, EG-rätten förbjuder inte fackliga stridsåtgärder i Lag & Avtal 2005 nr 1 s. 40

Anders Hult, Sussanne Lundberg och Martin Wästfelt, Skyddet mot diskriminering måste komma alla till godo i Lag & Avtal 2005 nr 6 s. 38

Henning Jakhelln, Ny arbeidsmiljølov i Lov og Rett 2005 s. 513–514

Eli Mette Jarbo, Anmälan av Jan Fougner, Tron Sundet, Johan Kr. Øydegard, Marit B. Frogner, Mette Jenssen, Merete Bårdsen, Bjørn Jacobsen: Kollektiv arbeidsrett, 2004 i Arbeidsrett og arbeidsliv 2005 s. 132–133

Anmälan av :
Jan Fougner, Tron Sundet, Johan Kr. Øydegard, Marit B. Frogner, Mette Jenssen, Merete Bårdsen, Bjørn Jacobsen: Kollektiv arbeidsrett, 2004.

Kent Källström, Ett standardverk för svensk arbetsrätt i Lag & Avtal 2005 nr 1 s. 42

Anmälan av :
Bernard Johann Mulder; Anställningen vid verksamhetsövergång, 2004.

Kirsten Ketscher, Etnisk ligebehandling, religionsfrihed og ligestilling mellem kvinder og mænd – Set i lyset af Føtex-sagen i UfR B 2005 s. 235–243

Thomas Kihlberg, ”Din tur?” – Turordningsregler vid uppsägning p.g.a. arbetsbrist – Vad gäller för lärare inom högskolan? [ SULFs skriftserie Vol. 28 ], 2005

Förlag : Sveriges universitetslärarförbund, Stockholm.

Asbjørn Kjønstad, Styringsretten i helsevesenet i Arbeidsrett 2005 s. 1–27

Mette Klingsten, Grænseoverskridende arbejdskraft og internationale entrepriser i Forhandlingerne ved det 37. nordiske Juristmøde i Reykjavík 18.-20. august 2005, 2005, s. 117–130

Lars Kokkvold, Sykdomsfravær som oppsigelsesgrunn etter at verneperioden i arbeidsmiljøloven § 64 utløpt i Arbeidsrett 2005 s. 44–55

Jaan Kolk, Målet mellan Frankrike och kommissionen påverkar i Lag & Avtal 2005 nr 3 s. 39

Anders von Koskull, Finland – En etyd i tre satser i Arbeidsrett og arbeidsliv 2005 s. 93–106

Jens Kristiansen, Anmälan av Ole Hasselbalch, Lærebog i ansættelseret & personaljura, 2004 i UfR B 2005 s. 185–186

Anmälan av :
Ole Hasselbalch; Lærebog i ansættelseret & personaljura, 2004.

Jens Kristiansen, Det forvaltningsretlige afgørelsesbegreb i personalesager i UfR B 2005 s. 214–221

Jens Kristiansen, Anmälan av Mia Rönnmar, Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet – En komparativ studie av kvalitativ flexibilitet i svensk, engelsk och tysk kontext, 2004 i UfR B 2005 s. 223–224

Anmälan av :
Mia Rönnmar; Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet – En komparativ studie av kvalitativ flexibilitet i svensk, engelsk och tysk kontext, 2004.

Jens Kristiansen, Aftaler om fratræden i det offentlige i Advokaten (dk) 2005 nr 2 s. 63–67

Finn Lænkholm och Asger Tue Pedersen, Aktieoptioner i ansættelsesforhold efter den seneste højsteretspraksis i UfR B 2005 s. 98–105

Allan Larsson, För tidigt att avgöra vad sysselsättningsstrategin betytt i Tio år med EU – effekter på arbetsrätt, partsrelationer, arbetsmarknad och social trygghet [ Arbetsliv i omvandling Vol. 5 ] (red. Kerstin Ahlberg), 2005, s. 104–109

Förlag : Arbetslivsinstitutet, Stockholm.

Anteckningar :
Arbetsliv i omvandling 2005:05.

Thomas Lindqvist och Robert Utterström, Byggnads har inte bara fackliga syften i Lag & Avtal 2005 nr 2 s. 43

Ulla Liukkunen, Norwegian International Labour Law and the European Integration – Some Observations i Arbeidsrett 2005 s. 211–217

Lars Magnusson, En gemensam sysselsättningsstrategi för Europa – problem och framtidsutsikter i Tio år med EU – effekter på arbetsrätt, partsrelationer, arbetsmarknad och social trygghet [ Arbetsliv i omvandling Vol. 5 ] (red. Kerstin Ahlberg), 2005, s. 87–103

Förlag : Arbetslivsinstitutet, Stockholm.

Anteckningar :
Arbetsliv i omvandling 2005:05.

Lena Maier, Utstationering av arbetstagare och det svenska kollektivavtalssystemet – En rättslig analys, 2005

Förlag : Saco.

Lena Maier, Tjänstedirektivet, social dumpning och de nationella arbetsmarknadssystemen i Europarättslig tidskrift 2005 s. 729–750

Jonas Malmberg, Två lärda framställningar om arbetsledningsrätten i EU & arbetsrätt 2005 nr 2 s. 8

Anmälan av :
Mats Kumlien; Continuity and Contract – Historical Perspectives on the Employee’s Duty of Obedience in Swedish Labour Law, 2004.
Mia Rönnmar; Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet – En komparativ studie av kvalitativ flexibilitet i svensk, engelsk och tysk rätt, 2004.

Jonas Malmberg, Medryckande om globalisering och internationell arbetsrätt i EU & arbetsrätt 2005 nr 3 s. 8

Anmälan av :
Bob Hepple; Labour Laws and Global Trade, 2005.

Jonas Malmberg, Bevisfrågor i den nya diskrimineringsrätten i Forhandlingerne ved det 37. nordiske Juristmøde i Reykjavík 18.-20. august 2005, 2005, s. 241–256

Lena Marcusson, Anställning i medborgarnas tjänst i Festskrift till Hans Ragnemalm (red. Göran Regner, Hans-Heinrich Vogel och Marianne Eliasson), 2005, s. 205–216

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Einar Mo, Anmälan av Henning Jakhelln, Oversikt over arbeidsretten, 3. utgave 2004 i Arbeidsrett 2005 s. 243–251

Anmälan av :
Henning Jakhelln; Oversikt over arbeidsretten, 3. utgave 2004.

Bernard Johann Mulder, Överlåtelsedirektivet gav starkare anställningsskydd i EU & arbetsrätt 2005 nr 3 s. 7

Mona Næss, Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdagelser over landegrensene i Arbeidsrett 2005 s. 112–131

Per Kaare Nedrum och Svein Aage Valen, Virksomhetsoverdragelse og pensjon i Arbeidsrett 2005 s. 140–158

Henrik Karl Nielsen, Ansættelsesbeviskrav i socialretten i Juristen 2005 nr 1 s. 17–21

Ruth Nielsen, EU’s rammedirektiv 2000/78/EF og gennemørelsen i Danmark – Særlig om værnet mot chikane – bevidbyrde, håndhævelse og sanktioner i Arbeidsrett og arbeidsliv 2005 s. 72–92

Svante Nycander, Turordningsavtalen skyddar föreningsrätten i Lag & Avtal 2005 nr 4 s. 39

Svante Nycander, Tre förslag som värnar den svenska modellen i Lag & Avtal 2005 nr 6 s. 36

Anna Odhner, Sysselsättningsstrategin har haft effekt även om det går frustrerande långsamt i Tio år med EU – effekter på arbetsrätt, partsrelationer, arbetsmarknad och social trygghet [ Arbetsliv i omvandling Vol. 5 ] (red. Kerstin Ahlberg), 2005, s. 110–112

Förlag : Arbetslivsinstitutet, Stockholm.

Anteckningar :
Arbetsliv i omvandling 2005:05.

Sören Öman, Yttrandefrihet i arbetslivet i Sverige i Arbeidsrett og arbeidsliv 2005 s. 135–143

Sören Öman, Juridiska aspekter på samledarskap – hinder och möjligheter för delat ledarskap [ Arbetslivsrapport Vol. 29 ], 2005

Förlag : Arbetslivsinstitutet, Stockholm.

Anteckningar :
Arbetslivsrapport 2005:29. 29 sid.

Einar Østerdahl Poulsson, Kjetterske tanker om ufravikelighetsprinsippet i Arbeidsrett 2005 s. 65–91

Einar Østerdahl Poulsson, Virksomhetsoverføring – erververs undersøkelsesrett og -plikt – kjøpsrett og arbeidsrett i Arbeidsrett og arbeidsliv 2005 s. 93–107

Tuomas Pöysti, Anmälan, yttrandefrihet och lojalitetsplikt i arbetslivet i Arbeidsrett og arbeidsliv 2005 s. 144–173

Bo Rönngren, Inte bara defensivt arbete och skadekontroll i Tio år med EU – effekter på arbetsrätt, partsrelationer, arbetsmarknad och social trygghet [ Arbetsliv i omvandling Vol. 5 ] (red. Kerstin Ahlberg), 2005, s. 80–82

Förlag : Arbetslivsinstitutet, Stockholm.

Anteckningar :
Arbetsliv i omvandling 2005:05.

Mia Rönnmar, Kvalitativ flexibilitet trots kvantitativa brister i Lag & Avtal 2005 nr 2 s. 46

Sverker Rudeberg, Resultat och politiska realiteter styr arbetsgivarnas EU-engagemang i Tio år med EU – effekter på arbetsrätt, partsrelationer, arbetsmarknad och social trygghet [ Arbetsliv i omvandling Vol. 5 ] (red. Kerstin Ahlberg), 2005, s. 83–86

Förlag : Arbetslivsinstitutet, Stockholm.

Anteckningar :
Arbetsliv i omvandling 2005:05.

Anders Sandgren, Ett syndikalistavtal hade räddat letterna i Lag & Avtal 2005 nr 2 s. 29

Anders Sandgren, Kollektivavtalet används för att stänga ute konkurrens i Lag & Avtal 2005 nr 4 s. 42

Tore Sigeman, Anteckningar till Arbetsdomstolens beslut 2005 nr 49 i Seminarium den 9 maj 2005 i seminarieserien Action Jean Monne, 2005

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2005 nr 49.
Kompletterande underlag till seminarium den 9 maj 2005 i seminarieserien Action Jean Monne.

Tore Sigeman, Fri rörlighet för tjänster och nationell arbetsrätt i Europarättslig tidskrift 2005 s. 465–495

Anteckningar :
Kommentar av Per Norberg i Europarättslig tidskrift 2006 s. 117–120.

Göran Söderlöf och Tor Nitzelius, Vårdens arbetsmiljö – praktiska typfall, 2005

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Hans Stark, Ett verktyg för de erfarna i Lag & Avtal 2005 nr 9 s. 42

Anmälan av :
Lars Gellner & Lars Sydolf; Tvistelösning i arbetsrätten – Förhandling och process, 2005.

Tron Sundet, Litt om rettsgebyrloven § 10 nr. 10 i Arbeidsrett 2005 s. 218–230

Astrid Merethe Svele, Virkeområdet for de nye arbeidstidsreglene – arbeidstaker i ledende eller særlig uavhengig stilling i Arbeidsrett 2005 s. 159–169

Astrid Merethe Svele, Anmälan av Per Arne Larsen, Arbeidsmiljøloven – kommentarer – praksis – veiledning, 2004 i Arbeidsrett 2005 s. 56–59

Anmälan av :
Per Arne Larsen; Arbeidsmiljøloven – kommentarer – praksis – veiledning, 2004.

Lena Svenæus, ADs hantering av EG-rätten har satt likalönsprincipen ur spel i Lag & Avtal 2005 nr 6 s. 37

Lars Sydolf, Förkorta uppsägningstvister med hjälp av snabbdomar i Lag & Avtal 2005 nr 4 s. 41

Carin Ulander-Wänman, Varslad, uppsagd, återanställd – Företrädesrätt till återanställning enligt 25 § LAS i praktisk tillämpning [ IFAU Rapport Vol. 4 ], 2005

Förlag : Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, Uppsala.

Anteckningar :
IFAU Rapport 2005:04.

Lotta Vahlne Westerhäll, Den svenska socialförsäkringen efter EU-inträdet i Tio år med EU – effekter på arbetsrätt, partsrelationer, arbetsmarknad och social trygghet [ Arbetsliv i omvandling Vol. 5 ] (red. Kerstin Ahlberg), 2005, s. 113–140

Förlag : Arbetslivsinstitutet, Stockholm.

Anteckningar :
Arbetsliv i omvandling 2005:05.

Annamaria Westregård, Ulric Hermansson och Olof Beck, En utvärdering av Försvarsmaktens drogpreventiva program, 2005

Förlag : Karolinska institutet, Stockholm.

Ovanstående är bara referenser. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter

Sök/Filtrera skrifterna på denna sida :

2005 ( 5 st. )

SOU Bok | Offentlig utredning ]

Arbetsmarknadsrätt | Arbetsrätt | Offentlighet & sekretess | Övrigt ]

Omslaget till Avidentifiera jobbansökningar – En metod för mångfald

Anonymitetsutredningen har haft i uppdrag att mot bakgrund av vikten av mångfald i arbetslivet analysera förutsättningarna för att använda en metod med avidentifierade ansökningshandlingar vid rekrytering inom offentlig sektor. Förhoppningen är, enligt utredningsdirektiven, att en metod med avidentifierade ansökningshandlingar kan hjälpa myndigheterna att fästa avseende vid enbart sakliga grunder och därmed motverka osaklig behandling av arbetssökande.

Dela :

Arbetslivsinstitutet Bok ]

Arbetsrätt | Övrigt ]

Omslaget till Juridiska aspekter på samledarskap – hinder och möjligheter för delat ledarskap

Ett fenomen som uppmärksammats i nyare arbetslivsforskning är ett (enda) ledarskap som utövas av två eller flera personer (ledare) samtidigt. Man har talat om delat ledarskap och om samledarskap. Fenomenen är inte entydiga. För det första kan man fråga sig vad som utgör ett enda ledarskap till skillnad från två eller flera ledarskap. För det andra förekommer det otaliga varianter av samtidigt utövat ledarskap. Det kan t.ex. finnas en funktionell uppdelning av olika aspekter på ledarskapet mellan ledarna. En ledare utövar exempelvis personalledningen, medan en annan samtidigt utövar den ekonomiska styrningen och kontrollen. Det förekommer också att en person som formellt är utsedd att vara ensam ledare låter andra samtidigt utöva delar av eller hela ledarskapet. Läs mer

Dela :

Juristförlaget i Lund Artikel ]

Arbetsrätt | It-rätt ]

Omslaget till Privat e-post på arbetet

Frågor om integritetsskydd i arbetslivet har fått allt större aktualitet. Ett utökat ansvar för arbetsgivaren att betala sjuklön, att rehabilitera arbetstagare och att hantera ledighet som arbetstagare har rätt till enligt lag eller rättspraxis ger arbetsgivaren incitament att ta reda på allt mer om arbetstagarnas personliga egenskaper. I samma riktning verkar moderna ledarskapsmetoder som betonar vikten av att se varje arbetstagare (”medarbetare”) som en individ med unika egenskaper och drivkrafter.

Också utvecklingen av informations- och kommunikationstekniken aktualiserar i hög grad frågor om integritetsskydd i arbetslivet. Den nya tekniken gör det möjligt att på ett annat och mer inträngande sätt än tidigare övervaka arbetstagare och registrera och hantera uppgifter om dem.

Dela :

Norstedts Juridik, Arbetsrättsliga föreningens skrifter Bok ]

Arbetsrätt | Processrätt ]

Omslaget till Rättegången i arbetstvister – Lagkommentar och uppsatser utgivna av Arbetsrättsliga föreningen under redaktion av Ronnie Eklund

Detta är en ny upplaga av kommentaren till arbetstvistlagen, utgiven i samarbete med Arbetsrättsliga föreningen. Uppdateringen speglar alla ändringar sedan den förra upplagan utkom år 1979. I boken ges en överskådlig sammanställning av de förarbeten som har betydelse för tillämpningen. Här beskrivs också de handlingsmönster man kunnat se när det gäller rättspraxis och hur förhandlingar bedrivs ute på arbetsmarknaden. Utöver arbetstvistlagen kommenteras i boken också bland annat lagen om betalningsföreläggande för fordringar i arbetstvister. En presentation av Arbetsdomstolen och dess arbetsordning ingår också, liksom tre processrättsliga uppsatser. Läs mer

Dela :

Arbeidsrett og arbeidsliv Artikel ]

Arbetsrätt | Företagshemligheter | Offentlighet & sekretess | Yttrandefrihet ]

Omslaget till Yttrandefrihet i arbetslivet i Sverige

När det gäller anställdas yttrandefrihet i förhållande till arbetsgivaren, dvs. anställdas skydd mot åtgärder från arbetsgivaren för att de utnyttjat yttrandefriheten, måste man i Sverige skilja mellan situationen för offentliganställda och för privatanställda. Offentliganställdas yttrandefrihet och tystnadsplikt regleras uteslutande i författning, och de offentliganställda har ett mycket starkt skydd för yttrandefriheten. Privatanställdas tystnadsplikt och därmed möjlighet till yttrandefrihet följer i stället i första hand av den avtalsbaserade allmänna lojalitetsplikten i anställningsförhållanden.

Dela :