Hem: Skrifter av Sören Öman: Förlag:

Karnov Group På Wikipedia

( 2 skrifter av Sören Öman, listas nedan )

Skrifter av Sören Öman publicerade av Karnov Group ( 2 st. )

Sök/Filtrera skrifterna på denna sida :

2017 ( 1 st. )

Karnov Group Bok ]

Arbetsrätt ]

Omslaget till Lagen om anställningsskydd – En kommentar

Detta är andra upplagan av en år 2013 nyskriven paragrafvis kommentar till lagen (1982:80) om anställningsskydd (anställningsskyddslagen eller LAS).

Kommentaren är inriktad på väsentligheter och koncisa och lättbegripliga sammanfattningar av rättsläget. Avsikten är att det ska vara enkelt för praktikern att se vilka huvudregler som gäller och vilka undantag från dessa som finns. Läs mer

Dela :

2013 ( 1 st. )

Karnov Group Bok ]

Arbetsrätt ]

Omslaget till Lagen om anställningsskydd – En kommentar

Detta är en helt nyskriven paragrafvis kommentar till lagen (1982:80) om anställningsskydd (anställningsskyddslagen eller LAS).

Kommentaren är inriktad på väsentligheter och koncisa och lättbegripliga sammanfattningar av rättsläget. Avsikten är att det ska vara enkelt för praktikern att se vilka huvudregler som gäller och vilka undantag från dessa som finns. Läs mer

Dela :