: : :

Michaël Koch

( 1 skrift av Sören Öman, visas nedan » Gå direkt till skriften )

Funktion vid Arbetsdomstolen : Ordförande | Vice ordförande ]

Kontakt med Arbetsdomstolen

Michaël Koch
Aktivitet som ledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
289 st.3 st.1,0%1993–2012
FunktionAntal avgöranden
Ordförande259 st. 
Vice ordförande26 st. 
Juristledamot4 st. 

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 16,3% ( 47 / 289 st. )
[ i 3 / 47 fall ( 6,4% ) har Michaël Koch själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 25,6% ( 74 / 289 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,8%

Ändringsfrekvens : 52,7% ( 39 / 74 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 54,1%

Underinstanser ( 24 st. ) : Solna tingsrätt | Stockholms tingsrätt | Värmlands tingsrätt | Göteborgs tingsrätt | Malmö tingsrätt | Nacka tingsrätt | Helsingborgs tingsrätt | Linköpings tingsrätt | Uppsala tingsrätt | Lidköpings tingsrätt | Trelleborgs tingsrätt | Lunds tingsrätt | Karlstads tingsrätt | Sollentuna tingsrätt | Gävle tingsrätt | Eslövs tingsrätt | Halmstads tingsrätt | Umeå tingsrätt | Östersunds tingsrätt | Motala tingsrätt | Bollnäs tingsrätt | Sandvikens tingsrätt | Köpings tingsrätt | Södertälje tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 31 st. ( senaste gången 2012-04-25, för 6 år 11 mån sedan )

Michaël Koch har dömt refererade avgöranden med :
238 ledamöter ♀ 95 ♂ 143
60 sekreterare ♀ 40 ♂ 20
453 parter
214 ombud ♀ 57 ♂ 157

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Michaël Koch
( 55 st. ♀ 12 ♂ 43 vid 89 tillfällen )

Förordnanden i Arbetsdomstolen :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare1977-02-011980-12-313 år 11 mån
Ersättare för vice ordförande1984-07-011985-08-311 år 2 mån
Vice ordförande1985-09-011988-03-312 år 7 mån
Vice ordförande1988-07-011996-02-297 år 8 mån
Ordförande1996-03-012012-04-3016 år 2 mån
Förordnad i sammanlagt 31 år 6 månader och 1 dag.

Har, sedan 1993, dessutom varit juristledamot i Arbetsdomstolen i fyra avgöranden ( 1,4% av alla refererade avgöranden med Michaël Koch som ledamot sedan 1993 ), första gången den 9 januari 1998 och senast den 24 september 1998.

Skrifter av Sören Öman med Michaël Koch som redaktör ( 1 st. )

2001 ( 1 st. )

Arbetsrättsliga föreningens skrifter Artikel ]

Arbetsrätt | Europarätt | It-rätt ]

Omslaget till Arbetsgivares behandling av personuppgifter

Arbetsgivares behandling av personuppgifter” i Ronnie Eklund, Michaël Koch, Edvard Nilsson och Tore Sigeman (red.kommitté), Festskrift till Hans Stark, Arbetsrättsliga föreningens skrifter volym V, 2001, s. 413–427

ISBN :

Rätten till skydd för den personliga integriteten vid andras behandling av ens personuppgifter ses som ett utflöde av rätten till skydd for privatlivet. Rätten till skydd för privatlivet betraktas i sin tur som en grundläggande mänsklig rättighet. Den rättigheten är skyddad bl.a. genom artikel 8.1 i Europakonventionen, som inkorporerats i svensk rätt.

Det kan ibland vara osäkert i vilken utsträckning bestämmelserna i Europakonventionen och andra bestämmelser om mänskliga rättigheter i internationella instrument kan ha betydelse inte bara för förhållandet mellan statsmakten och enskilda utan också för förhållandet mellan enskilda, t.ex. i förhållandet mellan en privat arbetsgivare och en arbetstagare eller arbetssökande.

Dela :