Hem: Skrifter av Sören Öman: Redaktörer:

Michaël Koch

( 1 skrift av Sören Öman, visas nedan » Gå direkt till skriften )

Funktion vid Arbetsdomstolen : Ordförande | Vice ordförande ]

Sök kontaktuppgifter till Michaël Koch på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Kontakt med Arbetsdomstolen

Michaël Koch
Aktivitet som ledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

Av­göran­den Skilj­aktig me­ning An­del skilj­akt­iga Aktiv år
289 st. 3 st. 1,0% 1993–2012
Funktion Antal avgöranden
Ordförande 259 st.  
Vice ordförande 26 st.  
Juristledamot 4 st.  

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 16,3% ( 47 / 289 st. )
[ i 3 / 47 fall ( 6,4% ) har Michaël Koch själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,7%

Andel överklagade mål: 25,6% ( 74 / 289 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 23,2%

Ändringsfrekvens : 52,7% ( 39 / 74 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 56,8%

Underinstanser ( 24 st. ) : Solna tingsrätt | Stockholms tingsrätt | Värmlands tingsrätt | Göteborgs tingsrätt | Malmö tingsrätt | Nacka tingsrätt | Helsingborgs tingsrätt | Linköpings tingsrätt | Uppsala tingsrätt | Lidköpings tingsrätt | Trelleborgs tingsrätt | Lunds tingsrätt | Karlstads tingsrätt | Sollentuna tingsrätt | Gävle tingsrätt | Eslövs tingsrätt | Halmstads tingsrätt | Umeå tingsrätt | Östersunds tingsrätt | Motala tingsrätt | Bollnäs tingsrätt | Sandvikens tingsrätt | Köpings tingsrätt | Södertälje tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 31 st. ( senaste gången 2012-04-25, för 10 år 9 mån 6 dgr sedan )

Michaël Koch har dömt refererade avgöranden med :
238 ledamöter ♀ 95 ♂ 143
60 sekreterare ♀ 40 ♂ 20
453 parter
214 ombud ♀ 57 ♂ 157

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Michaël Koch
( 55 st. ♀ 12 ♂ 43 vid 89 tillfällen )

Förord­nanden i Arbets­dom­stolen :

Funk­tion Till­trädde Av­gick Längd
Sekre­terare1977-02-011980-12-313 år 11 mån
Er­sättare för vice ord­förande1984-07-011985-08-311 år 2 mån
Vice ordf­örande1985-09-011988-03-312 år 7 mån
Vice ordf­örande1988-07-011996-02-297 år 8 mån
Ord­förande1996-03-012012-04-3016 år 2 mån
Förordnad i sammanlagt 31 år 6 månader och 1 dag.

Har, sedan 1993, dessutom varit juristledamot i Arbetsdomstolen i fyra avgöranden ( 1,4% av alla refererade avgöranden med Michaël Koch som ledamot sedan 1993 ), första gången den 9 januari 1998 och senast den 24 september 1998.

Skrifter av Sören Öman med Michaël Koch som redaktör ( 1 st. )

2001 ( 1 st. )

Arbetsrättsliga föreningens skrifter Artikel ]

Arbetsrätt | Europarätt | It-rätt ]

Omslaget till Arbetsgivares behandling av personuppgifter

Rätten till skydd för den personliga integriteten vid andras behandling av ens personuppgifter ses som ett utflöde av rätten till skydd for privatlivet. Rätten till skydd för privatlivet betraktas i sin tur som en grundläggande mänsklig rättighet. Den rättigheten är skyddad bl.a. genom artikel 8.1 i Europakonventionen, som inkorporerats i svensk rätt.

Det kan ibland vara osäkert i vilken utsträckning bestämmelserna i Europakonventionen och andra bestämmelser om mänskliga rättigheter i internationella instrument kan ha betydelse inte bara för förhållandet mellan statsmakten och enskilda utan också för förhållandet mellan enskilda, t.ex. i förhållandet mellan en privat arbetsgivare och en arbetstagare eller arbetssökande.

Dela :