Hem: Skrifter av Sören Öman: Förlag:

Publica

( 1 skrift av Sören Öman, visas nedan » Gå direkt till skriften )

Skrifter av Sören Öman publicerade av Publica ( 1 st. )

1993 ( 1 st. )

Publica Bok ]

Arbetsrätt ]

Omslaget till Anställningsskyddslagen – Sammanställning av rättspraxis

ISBN :

I den här boken har rättspraxis på anställningsskyddslagen område ställts samman. Här presenteras över 350 olika rättsfall från Arbetsdomstolen med korta citat ur eller referat av rättsfallet. Även rättsfall av intresse för anställningsskyddet från Högsta domstolen och hovrätterna samt EG-domstolen presenteras på detta sätt. Rättsfallen har på ett systematiskt sätt samlats under olika beskrivande rubriker så att det skall vara lätt att hitta i det omfattande materialet. För den som vill gå vidare finns det på många ställen hänvisningar till ytterligare rättsfall av intresse från Arbetsdomstolen.

En kraftigt utvidgad version av boken finns publicerad med namnet Anställningsskyddspraxis som löpande kommer ut i nya upplagor. Läs mer

Dela :