: : :

Lag & Avtal

( 2 skrifter av Sören Öman, listas nedan )

Skrifter av Sören Öman publicerade i Lag & Avtal ( 2 st. )

Sök/Filtrera skrifterna på denna sida :

1995 ( 1 st. )

Lag & Avtal Artikel ]

Arbetsrätt | Europarätt ]

Omslaget till MBL-förhandling duger som EG-överläggning

och MBL-förhandling duger som EG-överläggning” i Lag & Avtal 1995 nr 3 s. 29

Arbetsgivaren skall medbestämmandeförhandla innan han bestämt sig och förhandlingens syfte är att leda till en uppgörelse. Det slås fast i förarbetena och därmed är kravet på överläggningar i EG-direktivet om företagsöverlåtelser uppfyllt, hävdar Åke Bouvin och Sören Öman.

Dela :

1994 ( 1 st. )