Warning: Undefined array key "skrifter-bokserie" in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/archive.php on line 2002

Hem: Skrifter av Sören Öman:

Skrifter utgivna av Riksarkivet

( 1 skrift av Sören Öman, visas nedan » Gå direkt till skriften )

Skrifter av Sören Öman publicerade i Skrifter utgivna av Riksarkivet ( 1 st. )

2004 ( 1 st. )

Skrifter utgivna av Riksarkivet Artikel ]

It-rätt | Offentlighet & sekretess ]

Omslaget till Gallring i allmänna handlingar av integritetsskyddsskäl

Traditionellt har gallring av allmänna handlingar setts som en praktisk nödvändighet, syftande till att arkiven inte skall tyngas av pappershandlingar som saknar påtagligt informationsvärde. Gallring har alltså skett av hanteringsskäl och av ekonomiska skäl. Dessa skäl – eller drivkrafter – har så att säga automatiskt sett till att inte ”för mycket” personanknuten information sparats. När allmänna handlingar nu finns i datorformat, i binär form, finns inte längre dessa skäl eller drivkrafter. Det är förhållandevis billigt att spara enorma mängder information, och datortekniken gör det allt enklare att hitta bland informationen och kombinera olika uppgifter med varandra. Då måste det till andra drivkrafter för att skydda den personliga integriteten.

Dela :