Hem: Föredrag av Sören Öman: Ämnen:

Föredrag om

Konkurrensklausuler

Föredrag avSören Öman
Sören Öman
» CV

( 57 hållna föredrag sedan 2004 )

» Gå direkt till listan med fördrag

Hållna föredrag av Sören Öman om konkurrensklausuler ( 57 st. sedan 2004 )

2020 ( 1 st. av totalt 3 st. hittills med 57 åhörare )

Angrepp från anställda på före­tagets hemlig­heter och renommé

Dela :

2019 ( 1 st. av totalt 13 st. med 261 åhörare )

Avslutande av an­ställ­ning på grund av person­liga skäl eller arbets­brist

Stockholm Sören Öman  [ heldag ]  [ publikt ]

nov
14

torsdagen den 14 november 2019 i Stockholm
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

2018 ( 3 st. av totalt 22 st. med 456 åhörare )

Avslutande av an­ställ­ning på grund av person­liga skäl eller arbets­brist

Stockholm Sören Öman  [ heldag ]  [ publikt ]

nov
6

tisdagen den 6 november 2018 i Stockholm
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Konkurensklausuler och den nya företagshemlighetslagen

Dela :

Avslutande av an­ställ­ning på grund av person­liga skäl eller arbets­brist

Stockholm Sören Öman  [ heldag ]  [ publikt ]

maj
3

torsdagen den 3 maj 2018 i Stockholm
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

2017 ( 1 st. av totalt 34 st. med 1 302 åhörare )

Arbetsrätt – Avslutande av anställning och konkurrens från tidigare medarbetare

Lund Sören Öman  [ heldag ]  [ publikt ]

sep
6

onsdagen den 6 september 2017 i Lund
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler ]

Lunds domarakademi

Dela :

2016 ( 1 st. av totalt 28 st. med 1 293 åhörare )

Nya rättsfall om arbetsrätt

Göteborg Sören Öman  [ slutet ]

jan
21

torsdagen den 21 januari 2016 i Göteborg
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler ]

Advokatbyrå

Dela :

2015 ( 5 st. av totalt 49 st. med 1 666 åhörare )

Angrepp från anställda på företagets hemligheter och renommé

Stockholm Sören Öman  [ heldag ]  [ publikt ]

dec
10

torsdagen den 10 december 2015 i Stockholm
Arbetsrätt | Företagshemligheter | Konkurrensklausuler | Yttrandefrihet ]

VJS / Karnov Group Hemsida 08-587 670 00

Dela :

Konkurrensklausuler

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

nov
26

torsdagen den 26 november 2015 i Stockholm
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler ]

Förbundsjurister & Föredrag för organisation

Dela :

Konkurrens­klausuler, företags­hemligheter och processen i AD

Dela :

Juridiken vid kontroll av anställda och efter avslutad anställning

Dela :

Konkurrensklausuler & Arbetsrättsliga skiljeförfaranden & Integritet i arbetslivet

Umeå Sören Öman  [ heldag ]  [ slutet ]

feb
16

måndagen den 16 februari 2015 i Umeå
Arbetsrätt | It-rätt | Konkurrensklausuler | Processrätt ]

Umeå universitet

Dela :

2014 ( 7 st. av totalt 51 st. med 1 729 åhörare )

Omplacering och omreglering av anställningsvillkor & Konkurrensklausuler

Dela :

Arbetsrättsligt kurspaket, dag 3 av 3

Dela :

Företagshemligheter, konkurrensklausuler och processen i AD

Dela :

Arbetsrättsligt kurspaket, dag 2 av 3

Dela :

Institutionen för handelsrätt: Konkurrensklausuler i anställningsavtal & Integriteten i arbetslivet

Uppsala Sören Öman  [ slutet ]

apr
1

tisdagen den 1 april 2014 i Uppsala
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler ]

Uppsala universitet

Dela :

Arbetsrättsligt kurspaket, dag 1 av 3 (tillfälle 2)

Dela :

Konkurrensklausuler & Arbetsrättsliga skiljeförfaranden & Integritet i arbetslivet

Umeå Sören Öman  [ heldag ]  [ slutet ]

feb
6

torsdagen den 6 februari 2014 i Umeå
Arbetsrätt | It-rätt | Konkurrensklausuler | Processrätt ]

Umeå universitet

Dela :

2013 ( 8 st. av totalt 49 st. )

Företagshemligheter, konkurrensklausuler och processen i AD

Dela :

Arbetsrättsligt kurspaket, dag 1 av 3

Dela :

Angrepp från anställda på företagets hemligheter och renommé

Stockholm Sören Öman  [ heldag ]  [ publikt ]

okt
9

onsdagen den 9 oktober 2013 i Stockholm
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler | Yttrandefrihet ]

VJS / Karnov Group Hemsida 08-587 670 00

Dela :

Sekretess- och konkurrensklausuler, omplacering och omreglering, uthyrning av arbetskraft

Dela :

Exit – Att tänka på vid avslut av anställning

Dela :

Företagshemligheter, konkurrensklausuler och processen i AD

Dela :

Arbetsrättsliga nyheter och praktiska utmaningar

Stockholm Sören Öman  [ heldag : tvådagarskurs ]  [ publikt ]

mar
15

fredagen den 15 mars 2013 i Stockholm
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Arbetsrättsliga nyheter och praktiska utmaningar

Stockholm Sören Öman  [ heldag : tvådagarskurs ]  [ publikt ]

mar
14

torsdagen den 14 mars 2013 i Stockholm
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

2012 ( 9 st. av totalt 31 st. )

Angrepp från anställda på företagets hemligheter och renommé

Dela :

Konkurrensklausuler

Malmö Sören Öman  [ slutet ]

sep
21

fredagen den 21 september 2012 i Malmö
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler ]

Advokatbyrå

Dela :

Arbetsrättsliga spörsmål

Stockholm Sören Öman  [ heldag : tvådagarskurs ]  [ publikt ]

maj
15

tisdagen den 15 maj 2012 i Stockholm
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Arbetsrättsliga spörsmål

Stockholm Sören Öman  [ heldag : tvådagarskurs ]  [ publikt ]

maj
14

måndagen den 14 maj 2012 i Stockholm
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Arbetsrättsliga nyheter och praktiska utmaningar

Dela :

Arbetsrättsliga nyheter och praktiska utmaningar

Dela :

Institutionen för handelsrätt: Konkurrensklausuler i anställningsavtal & Integriteten i arbetslivet

Uppsala Sören Öman  [ slutet ]

mar
30

fredagen den 30 mars 2012 i Uppsala
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler ]

Uppsala universitet

Dela :

Arbetsrättsliga nyheter och praktiska utmaningar

Dela :

Arbetsrättsliga nyheter och praktiska utmaningar

Dela :

2011 ( 13 st. av totalt 35 st. )

Arbetsrättslig fördjupning för jurister

Stockholm Sören Öman  [ tvådagarskurs ]  [ publikt ]

okt
19

onsdagen den 19 oktober 2011 i Stockholm
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Arbetsrättslig fördjupning för jurister

Stockholm Sören Öman  [ tvådagarskurs ]  [ publikt ]

okt
18

tisdagen den 18 oktober 2011 i Stockholm
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Arbetsrättsliga spörsmål och tvister

Stockholm Sören Öman  [ heldag : tvådagarskurs ]  [ publikt ]

sep
27

tisdagen den 27 september 2011 i Stockholm
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler | Processrätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Arbetsrättsliga spörsmål och tvister

Stockholm Sören Öman  [ heldag : tvådagarskurs ]  [ publikt ]

sep
26

måndagen den 26 september 2011 i Stockholm
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler | Processrätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Arbetsrättsliga spörsmål och tvister

Stockholm Sören Öman  [ heldag : tvådagarskurs ]  [ publikt ]

jun
10

fredagen den 10 juni 2011 i Stockholm
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler | Processrätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Arbetsrättsliga spörsmål och tvister

Stockholm Sören Öman  [ heldag : tvådagarskurs ]  [ publikt ]

jun
9

torsdagen den 9 juni 2011 i Stockholm
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler | Processrätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Arbetsrättsliga spörsmål och tvister

Göteborg Sören Öman  [ heldag : tvådagarskurs ]  [ publikt ]

maj
18

onsdagen den 18 maj 2011 i Göteborg
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler | Processrätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Arbetsrättsliga spörsmål och tvister

Göteborg Sören Öman  [ heldag : tvådagarskurs ]  [ publikt ]

maj
17

tisdagen den 17 maj 2011 i Göteborg
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler | Processrätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Arbetsrättsliga spörsmål och tvister

Dela :

Arbetsrättsliga spörsmål och tvister

Malmö Sören Öman  [ heldag : tvådagarskurs ]  [ publikt ]

apr
7

torsdagen den 7 april 2011 i Malmö
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler | Processrätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Institutionen för handelsrätt: Konkurrensklausuler i anställningsavtal & Integriteten i arbetslivet

Uppsala Sören Öman  [ slutet ]

mar
29

tisdagen den 29 mars 2011 i Uppsala
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler ]

Uppsala universitet

Dela :

Arbetsrättsliga spörsmål och tvister

Stockholm Sören Öman  [ heldag : tvådagarskurs ]  [ publikt ]

mar
25

fredagen den 25 mars 2011 i Stockholm
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler | Processrätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Arbetsrättsliga spörsmål och tvister

Stockholm Sören Öman  [ heldag : tvådagarskurs ]  [ publikt ]

mar
24

torsdagen den 24 mars 2011 i Stockholm
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler | Processrätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

2010 ( 4 st. av totalt 24 st. )

Informationshantering och anställda

Dela :