Hem: Skrifter av Sören Öman:

Årsarkiv:

Skrifter av Sören Öman 2021

( 11 skrifter av Sören Öman, listas nedan » Gå direkt till listan )

( 2 793 trycksidor )

» Alla Arbetsdomstolens domar 2021 ( 28 st. )

» Förarbeten om arbetsrätt 2021 ( 6 st. )

Arbetsrättslig litteratur 2021 ( 32 st. )

Mia Eklund, Integritet och övervakning i arbetslivet – Juridiska perspektiv på arbetsgivarensrätt att övervaka arbetstagare, 2021

Förlag : Helsingfors universitet, Helsingfors.

Anmäld av :
Annamaria Westregård i EU & Arbetsrätt 2021 nr 3 s. 8.

Tor Nitzelius och Göran Söderlöf, Skolans arbetsmiljö – Praktiska typfall, femte upplagan 2021

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anmäld av :
Klas Jonsäter i Lag & Avtal 2004 nr 7 s. 46 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 2004, 2:a uppl. 2007, 3:e uppl. 2012, 4:e uppl. 2018.

Birgitta Nyström, EU och arbetsrätten, sjätte upplagan 2021

Förlag : Wolters Kluwer, Stockholm.

Anmäld av :
Håkan Lavén i SvJT 1992 s. 598–602 (EG och arbetsrätten, 1992).
Lena Maier i Arbetsmarknad & Arbetsliv 1995 s. 157–161 (1:a uppl.).
Sussanne Lundberg i Lag & Avtal 1999 nr 7 s. 36 (2:a uppl.).
Niklas Bruun i Lag & Avtal 2002 nr 7 s. 34 (3:e uppl.).
Stein Evju i EU & Arbetsrätt 2003 nr 1 s. 6 (3:e uppl.).

Anteckningar :
Tidigare titel: EG och arbetsrätten, 1992.
1:a uppl. 1995, 2:a uppl. 1999, 3:e uppl. 2002, 4:e uppl. 2011, 5:e uppl. 2017.
1:a uppl. utg. av Publica. 2–4 uppl. utg. av Norstedts Juridik.

Kerstin Ahlberg, Arbetsmiljölagen med kommentarer, femtonde upplagan 2021

Förlag : Prevent, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 2001, 2:a uppl. 2002, 3:e uppl. 2003, 4:e uppl. 2005, 5:e uppl. 2006, 6:e uppl. 2008, 7:e uppl. 2009, 8:e uppl. 2010, 9:e uppl. 2011, 10:e uppl. 2013, 11:e uppl. 2014, 12:e uppl. 2016, 13:e uppl. 2017, 14:e uppl. 2018.
1:a uppl. med Karl Krook.

Lars Åhnberg, Rehabansvar – Lagregler, kommentarer, rättsfall, nionde upplagan 2021

Förlag : Åhnberg Förlag, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 2004, 2:a uppl. 2005, 3:e uppl. 2006, 4:e uppl. 2007, 5:e uppl. 2008, 6:e uppl. 2011, 7:e uppl. 2016, 8:e uppl. 2019.

Anderz Andersson, Örjan Edström och Staffan Ingmanson, Arbetsrätt, sjunde upplagan 2021

Förlag : Liber, Stockholm.

Anteckningar :
Tidigare version utg. 1995. 2:a uppl. 2006, 3:e uppl. 2007, 4:e uppl. 2009, 5:e uppl. 2011, 6:e uppl. 2013.
Till och med 6:e uppl. med Lars Zanderin i stället för Staffan Ingmanson.

Peter Andersson, Krav och resurser i balans – analys av arbetsmiljörättens nya regel mot stress i FT 2021 s. 831–854

Agneta Bern och Helene Sjöman, Arbetsrättens begrepp A-Ö, sjätte upplagan 2021

Förlag : Åhnberg Förlag, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 2016, 2:a uppl. 2017, 3:e uppl. 2018, 4:e uppl. 2019, 5:e uppl. 2020.

Alex Borch, Arbeidstakers og arbeidsgivers krav på dekning av advokatutgifter ved oppsigelse eller avskjed i Arbeidsrett 2021 s. 95–139

Tonje H. Drevland och Ellen A. Gooderham, Utvelgelseskrets og -kriterier, ikke styringsretten, som ramme for utvelgelse ved nedbemanning – en kommentar til Søreide og Carlsens artikkel i Arbeidsrett nr. 1/2020 i Arbeidsrett 2021 s. 44–54

Stein Evju, Eftervirkning, rettskilder og metode – Sluttbemerkninger til Tarjei Thorkildsen i Arbeidsrett 2021 s. 55–66

Susanne Fransson och Eberhard Stüber, Diskrimineringslagen – En kommentar, tredje upplagan 2021

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 2010. 2:a uppl. 2015. Supplement 2017.

Anne Marie Frøseth, Anmälan av Sabina Hellborg, Diskrimineringsansvar – En civilrättslig undersökning av förutsättningarna för ansvar och ersättning vid diskriminering i TfR 2021 s. 77–83

Anmälan av :
Sabina Hellborg, Diskrimineringsansvar – En civilrättslig undersökning av förutsättningarna för ansvar och ersättning vid diskriminering.

Erik Grahn och Henric Ask, Arbetstidslagen – En kommentar, 2021

Förlag : Norstedts Juridik.

Sabina Hellborg, Tillgång till arbete för personer med psykiska funktionsnedsättningar i SvJT 2021 s. 383–400

Marion Holthe Hirst och Signhild Blekastad, Personvern og kontroll i arbeidslivet, 2021

Förlag : Gyldendal, Oslo.

Johan Holm, Ett hållbart arbetsliv – Arbetsgivarens rättsliga ansvar för arbetsmiljö och rehabilitering [ Skrifter från juridiska institutionen vid Umeå Universiet nr 47 ], 2021

Förlag : Umeå universitet, Juridiska institutionen.

Staffan Ingmanson, Stadgan, arbetsrätten och EU-domstolen i Europarättslig tidskrift 2021 s. 613–633

Marco Lilli, Virksomhetsoverdragelse i statlig sektor i Arbeidsrett 2021 s. 28–43

Margrethe Meder, Permittering – utvalgte og (mer eller mindre) praktiske problemstillinger i Arbeidsrett 2021 s. 67–94

Sören Öman, Något om allmänt skadeståndinom arbetsrätten i Festskrift till Jan Kleineman (red. Stefan Lindskog, André Andersson, Axel Calissendorff och Jessika van der Sluijs), 2021

Förlag : Jure.

Sören Öman, AD om uppsägning av personliga skäl och avskedande, tredje upplagan 2021

Förlag : Åhnberg Förlag, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 2013, 2:a uppl. 2017.

Sören Öman, Visselblåsarlagen – En kommentar till lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, 2021

Förlag : Norstedts Juridik.

Fabiana Avilar Periera, Global Framework Agreements – A response to Urgent Global Labour Concerns, 2021

Förlag : Lunds universitet, Lund.

Per-Olof Persson och Carolina Öhrn, Arbetsrättsliga förhandlingar – En handbok, 2021

Förlag : Norstedts Juridik.

Maria Jos Schmidt-Kessen, Christian Bergqvist, Catherine Jacqueson, Yvette Lind och Max Huffman, ”I’ll call my Union”, said the driver – Collective bargaining of gig workers under EU competition rules i Europarättslig tidskrift 2021 s. 237–267

Niklas Selberg, Anmälan av Catharina Calleman, Genusperspektiv på arbetsrätten. En annan historia, 2 uppl. i SvJT 2021 s. 363–366

Anmälan av :
Catharina Calleman, Genusperspektiv på arbetsrätten. En annan historia, 2 uppl.

Niklas Selberg och Erik Sjödin, Är det så svårt att leka tre? Något om konkurrerande kollektivavtal med anledning av AD 2020 nr 66 i SvJT 2021 s. 607–625

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2020 nr 66.

Erik Sjödin, Europeisk minimilön – Tankar om överlåten befogenhet medanledning av ett direktivförslag i Europarättslig tidskrift 2021 s. 401–421

Filippa Swanstein och Karin Henrikz, Diskrimineringslagen – Från princip till praktik, fjärde upplagan 2021

Förlag : Studentlitteratur, Lund.

Anteckningar :
1:a uppl. 2014, 2:a uppl. 2017, 3:e uppl. 2018.

Kurt Weltzien, Ferjesamband på anbud i Arbeidsrett 2021 s. 140–183

Jon Wessel-Aas, Norunn Løkken Sundet och Lasse Gommerud Våg, Arbeidstakers ytringsfrihet og arbeidsgivers styringsrett i Arbeidsrett 2021 s. 1–27

Ovanstående är bara referenser. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter

Sök/Filtrera skrifterna på denna sida :

2021 ( 11 st. )

Karnov Group / Lexino Bok | E-publikation ]

Arbetsrätt ]

@

Detta är en år 2013 helt nyskriven paragrafvis kommentar till lagen (1982:80) om anställningsskydd (anställningsskyddslagen eller LAS) som uppdateras löpande på internet.

Kommentaren är inriktad på väsentligheter och koncisa och lättbegripliga sammanfattningar av rättsläget. Avsikten är att det ska vara enkelt för praktikern att se vilka huvudregler som gäller och vilka undantag från dessa som finns. Läs mer

Dela :

Norstedts Juridik, Norstedts Gula Bibliotek Bok ]

Arbetsrätt | Europarätt | Yttrandefrihet ]

Omslaget till Visselblåsarlagen – En kommentar till lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden

Detta är en kommentar till den omfattande visselblåsarlagen, dvs. lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, som per den 17 december 2021 genomfört ett EU-direktiv. Visselblåsarlagen kommenteras paragraf för paragraf på traditionellt sätt med hänvisningar till EU-direktivet och de svenska förarbetena samt egna analyser och kommentarer. Den anknytande s.k. visselblåsarförordningen och det bakomliggande EU-direktivet samt ett sakregister finns också med i verket. Läs mer

Dela :

Norstedts Juridik / Juno Bok | E-publikation ]

Arbetsrätt | Europarätt | Yttrandefrihet ]

Norstedts Juridik / Juno – Visselblåsarlagen – En kommentar på internet

I denna kommentar på internet kommenteras lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (visselblåsarlagen) paragraf för paragraf. Visselblåsarlagen genomför EU:s visselblåsardirektiv. Kommentaren finns också i tryckt form i Norstedts Gula Bibliotek (utkommer den 28 december 2021). Kommentaren på internet i Juno hos Norstedts Juridik uppdateras årligen. Läs mer

Dela :

Norstedts Juridik, Norstedts Gula Bibliotek Bok ]

Europarätt | It-rätt | Offentlighet & sekretess ]

Omslaget till Dataskyddsförordningen (GDPR) m.m. – En kommentar

Detta är andra upplagan av en omfattande kommentar till EU:s dataskyddsförordning (2016/679) – GDPR. Förordningen kommenteras artikel för artikel på traditionellt sätt. Även den kompletterande svenska s.k. dataskyddslagen (2018:218) kommenteras paragraf för paragraf. I verket finns också en utförlig kommentar till bestämmelsen om s.k. dataskyddssekretess i 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Läs mer

Dela :

Norstedts Juridik / Juno Bok | E-publikation ]

Europarätt | It-rätt | Offentlighet & sekretess ]

Norstedts Juridik / Juno – Dataskyddsförordningen (GDPR) m.m. – En kommentar på internet

I denna kommentar på internet kommenteras EU:s dataskyddsförordning (2016/679) – GDPR. Även den kompletterande svenska s.k. dataskyddslagen (2018:218) kommenteras. Det finns också en utförlig kommentar till bestämmelsen om s.k. dataskyddssekretess i 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Kommentaren finns också i tryckt form i en andra upplaga från 2021. Kommentaren på internet i Juno hos Norstedts Juridik uppdateras årligen. Läs mer

Dela :

Jure Förlag, Stockholm Centre for Commercial Law Artikel ]

Arbetsrätt ]

Omslaget till Något om allmänt skadestånd inom arbetsrätten

Jan Kleineman har alltsedan sin avhandling 1987 om ren förmögenhetsskada intresserat sig för skadeståndsrättsliga frågor. Redan i avhandlingen berörde han skadeståndsrättsliga frågor med anknytning till arbetsrätten, bl.a. genom analys av de för hans ämnesområde då centrala rättsfallen NJA 1925 s. 85 och NJA 1935 s. 300. Rättsfallen gällde fackliga organisationers ansvar för ren förmögenhetsskada uppkommen genom stridsåtgärder (blockad och bojkott). Jan Kleineman intresserar sig alltjämt för sådana rättsfall och hans analyser på området befordrar akademisk debatt. Det har därför tyckts mig passande att i denna festskrift i all enkelhet beröra några frågor om allmänt skadestånd inom arbetsrätten, den allra mest speciella formen av arbetsrättsliga skadestånd. Läs mer

Dela :

Ds Bok | Offentlig utredning ]

Arbetsmarknadsrätt | Övrigt ]

Omslaget till Arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen

I promemorian föreslås att förvaltningslagen (2017:900) ska tillämpas för handläggningen hos en arbetslöshetskassa av ärenden enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och för överklagande av arbetslöshetskassans beslut i sådana ärenden. Om lagen om arbetslöshetsförsäkring, eller en annan lag eller en författning som beslutats av regeringen eller av en förvaltningsmyndighet, innehåller någon bestämmelse som avviker från förvaltningslagen ska dock den bestämmelsen tillämpas. Läs mer

Dela :

SOU Bok | Offentlig utredning ]

It-rätt | Offentlighet & sekretess ]

Omslaget till Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården

Gör det möjligt för patienter att utse en annan person, ett ombud, som får ha elektronisk tillgång till vård- och omsorgsuppgifter. Det föreslås i ett betänkande som överlämnades till socialminister Lena Hallengren i dag. Läs mer

Dela :

Åhnberg Förlag Bok ]

Arbetsrätt ]

Omslaget till AD om uppsägning av personliga skäl och avskedande

Vad har Arbetsdomstolen (AD) sagt om när man kan säga upp en arbetstagare med alkoholism? Vilken nivå brukar det så kallade allmänna skadeståndet ligga på när arbetsgivaren sagt upp någon utan saklig grund eller utan att följa procedurreglerna vid uppsägning? Svaren på dessa och många andra frågor om uppsägning av personliga skäl och avskedande av arbetstagare finns i denna bok. Läs mer

Dela :

SOU Bok | Offentlig utredning ]

Europarätt | It-rätt | Offentlighet & sekretess ]

Omslaget till Informationsöverföring inom vård och omsorg

Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg föreslår en ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning. Till lagen överförs bestämmelserna i patientdatalagen om sammanhållen journalföring och kvalitetsregister. Det är frivilligt för vårdgivare (statliga myndigheter, regioner, kommuner och privata företag som ansvarar för eller bedriver hälso- och sjukvård) och omsorgsgivare (myndigheter och privata företag som ansvarar för eller utför insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar) att använda de utökade möjligheter att elektroniskt dela dokumentation som lagen ger. Men väljer de att göra det, måste de följa de integritetsstärkande bestämmelser som finns i lagen. Läs mer

Dela :

Studentlitteratur Bok ]

Arbetsrätt | It-rätt ]

Omslaget till Rättsinformatik – Juridiken i det digitala informationssamhället

Juridiken och tekniken befinner sig i ett ömsesidigt beroende­förhållande. Behovet av ett juridiskt förhållningssätt till digitali­seringen gör sig alltmer påmint.

Sören Öman skriver i läroboken om

  • grundlagsskydd för personlig integritet, yttrandefrihet och informationsfrihet
  • särskild registerlagstiftning
  • personlig integritet i arbetslivet

Läs mer

Dela :