Hem: Betänkanden med Sören Öman:

Årsarkiv:

Betänkanden med Sören Öman 2021

( 3 betänkanden med Sören Öman hittills, listas nedan » Gå direkt till listan )

» Alla Arbetsdomstolens domar 2021 ( 13 st. hittills )

» Förarbeten om arbetsrätt 2021 ( 4 st. hittills )

Arbetsrättslig litteratur 2021 ( 19 st. hittills )

Susanne Fransson och Eberhard Stüber, Diskrimineringslagen – En kommentar, tredje upplagan 2021

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 2010. 2:a uppl. 2015. Supplement 2017.

Marco Lilli, Virksomhetsoverdragelse i statlig sektor i Arbeidsrett 2021 s. 28–43

Mia Eklund, Integritet och övervakning i arbetslivet – Juridiska perspektiv på arbetsgivarensrätt att övervaka arbetstagare, 2021

Förlag : Helsingfors universitet, Helsingfors.

Anne Marie Frøseth, Anmälan av Sabina Hellborg, Diskrimineringsansvar – En civilrättslig undersökning av förutsättningarna för ansvar och ersättning vid diskriminering i TfR 2021 s. 77–83

Anmälan av :
Sabina Hellborg, Diskrimineringsansvar – En civilrättslig undersökning av förutsättningarna för ansvar och ersättning vid diskriminering.

Kerstin Ahlberg, Arbetsmiljölagen med kommentarer, femtonde upplagan 2021

Förlag : Prevent, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 2001, 2:a uppl. 2002, 3:e uppl. 2003, 4:e uppl. 2005, 5:e uppl. 2006, 6:e uppl. 2008, 7:e uppl. 2009, 8:e uppl. 2010, 9:e uppl. 2011, 10:e uppl. 2013, 11:e uppl. 2014, 12:e uppl. 2016, 13:e uppl. 2017, 14:e uppl. 2018.
1:a uppl. med Karl Krook.

Jon Wessel-Aas, Norunn Løkken Sundet och Lasse Gommerud Våg, Arbeidstakers ytringsfrihet og arbeidsgivers styringsrett i Arbeidsrett 2021 s. 1–27

Agneta Bern och Helene Sjöman, Arbetsrättens begrepp A-Ö, sjätte upplagan 2021

Förlag : Åhnberg Förlag, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 2016, 2:a uppl. 2017, 3:e uppl. 2018, 4:e uppl. 2019, 5:e uppl. 2020.

Tor Nitzelius och Göran Söderlöf, Skolans arbetsmiljö – Praktiska typfall, femte upplagan 2021

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anmäld av :
Klas Jonsäter i Lag & Avtal 2004 nr 7 s. 46 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 2004, 2:a uppl. 2007, 3:e uppl. 2012, 4:e uppl. 2018.

Stein Evju, Eftervirkning, rettskilder og metode – Sluttbemerkninger til Tarjei Thorkildsen i Arbeidsrett 2021 s. 55–66

Marion Holthe Hirst och Signhild Blekastad, Personvern og kontroll i arbeidslivet, 2021

Förlag : Gyldendal, Oslo.

Sören Öman, AD om uppsägning av personliga skäl och avskedande, tredje upplagan 2021

Förlag : Åhnberg Förlag, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 2013, 2:a uppl. 2017.

Lars Viklund, Martin Wästfelt och Bo Bylund, Arbetsrätt i praktiken – En handbok, tjugoförsta upplagan 2021

Förlag : Studentlitteratur, Lund.

Anteckningar :
1:a uppl. 1978, 4:e uppl. 1980, 5:e uppl. 1982, 6:e uppl. 1985, 7:e uppl. 1986, 8:e uppl. 1990, 9:e uppl. 1995, 10:e uppl. 1997, 11:e uppl. 2000, 12:e uppl. 2003, 13:e uppl. 2006, 14:e uppl. 2007, 15:e uppl. 2010, 16:e uppl. 2011, 17:e uppl. 2014, 18:e uppl. 2015, 19:e uppl. 2017, 20:e uppl. 2018.
1–17 uppl. av Lars Viklund & Bo Bylund. 18:e uppl. av Lars Viklund. Fr.o.m. 19:e uppl. av Lars Viklund & Martin Wästfelt.
1–12 uppl. 2003 med titeln: Arbetsrätt i praktiken – En facklig handbok.
1–9 uppl. utg. av Tiden. 10–12 uppl. utg. av Prisma. 13–16 uppl. utg. av Norstedt.

Tonje H. Drevland och Ellen A. Gooderham, Utvelgelseskrets og -kriterier, ikke styringsretten, som ramme for utvelgelse ved nedbemanning – en kommentar til Søreide og Carlsens artikkel i Arbeidsrett nr. 1/2020 i Arbeidsrett 2021 s. 44–54

Maria Jos Schmidt-Kessen, Christian Bergqvist, Catherine Jacqueson, Yvette Lind och Max Huffman, ”I’ll call my Union”, said the driver – Collective bargaining of gig workers under EU competition rules i Europarättslig tidskrift 2021 s. 237–267

Erik Grahn och Henric Ask, Arbetstidslagen – En kommentar, 2021

Förlag : Norstedts Juridik.

Birgitta Nyström, EU och arbetsrätten, sjätte upplagan 2021

Förlag : Wolters Kluwer, Stockholm.

Anmäld av :
Håkan Lavén i SvJT 1992 s. 598–602 (EG och arbetsrätten, 1992).
Lena Maier i Arbetsmarknad & Arbetsliv 1995 s. 157–161 (1:a uppl.).
Sussanne Lundberg i Lag & Avtal 1999 nr 7 s. 36 (2:a uppl.).
Niklas Bruun i Lag & Avtal 2002 nr 7 s. 34 (3:e uppl.).
Stein Evju i EU & Arbetsrätt 2003 nr 1 s. 6 (3:e uppl.).

Anteckningar :
Tidigare titel: EG och arbetsrätten, 1992.
1:a uppl. 1995, 2:a uppl. 1999, 3:e uppl. 2002, 4:e uppl. 2011, 5:e uppl. 2017.
1:a uppl. utg. av Publica. 2–4 uppl. utg. av Norstedts Juridik.

Fabiana Avilar Periera, Global Framework Agreements – A response to Urgent Global Labour Concerns, 2021

Förlag : Lunds universitet, Lund.

Filippa Swanstein och Karin Henrikz, Diskrimineringslagen – Från princip till praktik, fjärde upplagan 2021

Förlag : Studentlitteratur, Lund.

Anteckningar :
1:a uppl. 2014, 2:a uppl. 2017, 3:e uppl. 2018.

Sören Öman, Något om allmänt skadeståndinom arbetsrätten i Festskrift till Jan Kleineman (red. Stefan Lindskog, André Andersson, Axel Calissendorff och Jessika van der Sluijs), 2021

Förlag : Jure.

Ovanstående är bara referenser. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter

Sök/Filtrera betänkandena på denna sida :

2021 ( 3 st. hittills )

Arbets­lös­hets­försäkringen och förvalt­nings­lagen ( Ds 2021:24 )

Arbetsmarknadsrätt | Övrigt ]

Omslaget till betänkandet Arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen

ISBN : 978-91-525-0190-0

Antal sidor : 78 sid.

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

Utredning : Arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen

Sören Ömans roll i utredningen : Konsult

 Läs : » Arbets­lös­hets­försäkringen och förvalt­nings­lagen (Ds 2021:24)

I promemorian föreslås att förvaltningslagen (2017:900) ska tillämpas för handläggningen hos en arbetslöshetskassa av ärenden enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och för överklagande av arbetslöshetskassans beslut i sådana ärenden. Om lagen om arbetslöshetsförsäkring, eller en annan lag eller en författning som beslutats av regeringen eller av en förvaltningsmyndighet, innehåller någon bestämmelse som avviker från förvaltningslagen ska dock den bestämmelsen tillämpas. Läs mer

Dela :

Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården ( SOU 2021:39 )

It-rätt | Offentlighet & sekretess ]

Omslaget till betänkandet Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården

ISBN : 978-91-525-0106-1

Antal sidor : 350 sid.

Departement : Socialdepartementet

Utredning : Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg ( S 2019:01 )
» Utredningens sida

Ordförande / Utredare : Sören Öman

Sören Ömans roll i utredningen : Särskild utredare

 Läs : » Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården (SOU 2021:39)

Gör det möjligt för patienter att utse en annan person, ett ombud, som får ha elektronisk tillgång till vård- och omsorgsuppgifter. Det föreslås i ett betänkande som överlämnades till socialminister Lena Hallengren i dag. Läs mer

Dela :

Informations­över­föring inom vård och omsorg ( SOU 2021:4 )

Europarätt | It-rätt | Offentlighet & sekretess ]

Omslaget till betänkandet Informationsöverföring inom vård och omsorg

ISBN : 978-91-525-0009-5

Antal sidor : 876 sid.

Departement : Socialdepartementet

Utredning : Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg ( S 2019:01 )
» Utredningens sida

Ordförande / Utredare : Sören Öman

Sören Ömans roll i utredningen : Särskild utredare

 Läs : » Informations­över­föring inom vård och omsorg (SOU 2021:4)

Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg föreslår en ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning. Till lagen överförs bestämmelserna i patientdatalagen om sammanhållen journalföring och kvalitetsregister. Det är frivilligt för vårdgivare (statliga myndigheter, regioner, kommuner och privata företag som ansvarar för eller bedriver hälso- och sjukvård) och omsorgsgivare (myndigheter och privata företag som ansvarar för eller utför insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar) att använda de utökade möjligheter att elektroniskt dela dokumentation som lagen ger. Men väljer de att göra det, måste de följa de integritetsstärkande bestämmelser som finns i lagen. Läs mer

Dela :