: :

Årsarkiv:

Skrifter av Sören Öman 2003

( 4 skrifter av Sören Öman, listas nedan » Gå direkt till listan )

( 27 trycksidor )

» Alla Arbetsdomstolens domar 2003 ( 60 st. )

Arbetsrättslig litteratur 2003 ( 103 st. )

Kent Brorsson och Gustav Herrlin, Tvätta snabbt bort skamfläcken i Lag & Avtal 2003 nr 9 s. 8

Kent Brorsson, Peter Jeppsson och Jonas Milton, AD förvånansvärt liberal i Lag & Avtal 2003 nr 5 s. 6

Samuel Engblom, Self-employment and the personal scope of labour law – Comparative lessons from France, Italy, Sweden, the United Kingdom and the United States, 2003

Jonas Milton, Skydd för gravida finns i Lag & Avtal 2003 nr 4 s. 8

Christian Ardhe, EU-lagar behöver förhandsprövas i Lag & Avtal 2003 nr 1 s. 6

Sanna Wolk, Lärarundantaget i omvandling i Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR) 2003 s. 415–426

Gustav Herrlin, Oorganiserade betalar facklig verksamhet i Lag & Avtal 2003 nr 3 s. 8

Pernilla Lundblad, Historiska och rättspolitiska perspektiv på EUs arbetsrätt i EU & arbetsrätt 2003 nr 2 s. 8

Anmälan av :
Jeff Kenner; EU Employment Law – From Rome to Amsterdam and Beyond, 2002.

Jens Kristiansen, Offentlige personaleforhold i en brydningstid i Juristen 2003 s. 252–273

Kent Brorsson, Riv upp diskriminerande avtal i Lag & Avtal 2003 nr 3 s. 6

Jon Andersen och Kaj Larsen, Aftalt afskedigelse i UfR B 2003 s. 317–324

Mads Krarup och Yvonne Frederiksen, Ansattes private brug af arbejdsgivers it i Advokaten (dk) 2003 nr 12 s. 326–327

Björn Bergman, HTF tar strid för monopol i Lag & Avtal 2003 nr 5 s. 4

Lars Viklund, En bra genväg till arbetsdomstolens praxis i Lag & Avtal 2003 nr 9 s. 35

Anmälan av :
Sören Öman; Anställningsskyddspraxis, 2002.

Jonas Milton, Onödig lagstiftning i Lag & Avtal 2003 nr 2 s. 4

Ola Wiklund, Bärande argument saknas i Lag & Avtal 2003 nr 6 s. 8

Nils Högström, Statens policy vacklar i Advokaten 2003 nr 1 s. 20

Anteckningar :
Om att arbetsmarknadsorganisationer yrkar ersättning för rättegångskostnader.

Petra Herzfeld Olsson, Ytterst välkommet tillskott till litteraturen om EU-stadgan i EU & arbetsrätt 2003 nr 4 s. 7

Anmälan av :
Tamara Hervey & Jeff Kenner (red): Economic and Social Rights under the EU Charter of Fundamental Rights, A legal perspective, 2003.

Niklas Bruun, Konkurrensklausuler i skärningslinjen mellan konkurrens-, marknads- och arbetsrätt i Festskrift til Mogens Koktvedgaard (red. Mads Bryde Andersen, Caroline Heide-Jørgensen och Jens Schovsbo), 2003, s. 121–139

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Dan Holke och Erland Olauson, Politisk strejk är en rättighet i Lag & Avtal 2003 nr 7 s. 6

Peter Stare, Att anställa för begränsad tid, andra upplagan 2003

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 2000.

Gunnar Ericson, Byggranskning är missförstådd i Lag & Avtal 2003 nr 7 s. 7

Jonas Malmberg, Nyttig handbok om Europarådets sociala stadga i EU & arbetsrätt 2003 nr 3 s. 8

Anmälan av :
David Harris & John Darcy; The European Social Charter, 2001.

Anders Sandgren, En bok för alla i Lag & Avtal 2003 nr 1 s. 35

Anmälan av :
Tommy Iseskog; Personaljuridik, 15:e uppl., 2002.

Tron Sundet, Anmälan av Arne Fanebust, Innføring i arbeidsrett – Den individuelle delen i Lov og Rett 2003 s. 122–126

Anmälan av :
Arne Fanebust, Innføring i arbeidsrett – Den individuelle delen.

Jorma Kuopus, Integritetsskyddet i arbetslivet i FJFT 2003 s. 593–608

Anteckningar :
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland.

Per Norberg, Market Analysis in Competition and Equal Pay Cases i Normative development in the welfare state – legal studies of employment, family and social security within the Norma research programme, 2003, s. 21–27

Anteckningar :
Norma 2003:2.

Anders Sandgren, Rättsfallskommentar – AD 2003 nr 40 i Lag & Avtal 2003 nr 5 s. 30

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2003 nr 40.

Erik Danhard, Turordningsreglernas kärna – om tillräckliga kvalifikationer i Ny Juridik 2003 nr 2 s. 7–57

Christopher Hansteen och Hans Chr Monsen, Anmälan av Peter Wahlgren (red), Stability and Change in Nordic Labour Law, Scandinavian Studies in Law Volume 43 i Arbeidsrett og arbeidsliv 2003 s. 37–51

Anmälan av :
Jonas Malmberg & Peter Wahlgren (red); Stability and Change in Nordic Labour Law, Scandinavian Studies in Law Volume 43.

Stein Evju, Styringsrett og arbeidsrett – et perspektiv i Arbeidsrett og arbeidsliv 2003 s. 3–32

Per Alkestrup och Morten Erritzøe Christensen, Ordentlig opsigelse, 2003

Förlag : Gjellerup.

Anmäld av :
Jens Kristiansen i UfR B 2004 s. 17–18.

Stein Evju, Direktivimplementering og arbeidstageres søksmålsposisjon – Tillike om ”tillitsvalgte” og noen sider ved den nye arbeidsmiljøloven i Arbeidsrett og arbeidsliv 2003 s. 175–251

Vegard Bø Bahus och Marianne K. Bauhus, Fri flyt av arbeidskraft – EØS-avtalens virkninger i norsk utlendingsrett i Lov og Rett 2003 s. 41–56

Mads Bryde Andersen, Anmälan av Jørgen Boe, Direktørens modelkontrakt – med variationer, 2002 i UfR B 2003 s. 107

Anmälan av :
Jørgen Boe; Direktørens modelkontrakt – med variationer, 2002.

Per Norberg, Replik till Nils Wahl angående Arbetsrätt och konkurrensrätt i SvJT 2003 s. 1130–1136

Anteckningar :
Jämför Nils Wahl i SvJT 2003 s. 394–401.

Bertil Wennergren, ”Oavsättlighet och avtalsfrihet” i SvJT 2003 s. 723–727

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2002 nr 90.

Niklas Bruun, EG-domstolen och arbetsrätten sedda inifrån i EU & arbetsrätt 2003 nr 2 s. 7

Anmälan av :
Siofra O’Leary; Employment Law at the European Court of Justice – Judicial Structures, Policies and Processes, 2002.

Landstingsförbundet, Kroppsvisitation av arbetstagare, 2003

Förlag : Landstingsförbundet, Stockholm.

Anteckningar :
Måns Hensjö.

Stein Evju, Omarbetad och betydligt utvidgad framställning av EU och arbetsrätten i EU & arbetsrätt 2003 nr 1 s. 6

Anmälan av :
Birgitta Nyström; EU och arbetsrätten, 3:e uppl. 2002.

Ole Hasselbalch, Lønfastsættelse ved domstolene – U 2002/2060 H i UfR B 2003 s. 64–68

Frank Hendrickx, Protection of worker’s personal data in the European Union – Two studies – 1. Study on the protection of worker’s personal data in the European Union: general issues and sensitive data – 2. Study on the protection of worker’s personal data in the European Union: surveillance and monotoring at work, 2003

Gunnar Ericson och Peter Kindblom, Dags att sluta slåss mot väderkvarnarna i Lag & Avtal 2003 nr 10 s. 4

Pär Hallström, Legitimt huvudsyfte avgör i Lag & Avtal 2003 nr 1 s. 8

Niklas Bruun, Aktuella trender i arbetsrätten – Reflektioner med anledning av en remiss i Ute och inne i svenskt arbetsliv [ Arbetsliv i omvandling Vol. 8 ] (red. Carsten von Otter), 2003, s. 101–112

Förlag : Arbetslivsinstitutet, Stockholm.

Anteckningar :
Arbetsliv i omvandling 2003:8.

Magnus Aarbakke, Anmälan av Fougner, Jan & Aasheim, Eli & Øydegard, Johan Kr. & Frogner, Marit B & Bergh, Espen & Sundet, Tron, Omstilling og nedbemanning, 2003 i TfR 2003 s. 438–442

Anmälan av :
Jan Fougner & Eli Aasheim & Johan Kr Øydegard & Marit B Frogner & Espen Bergh & Tron Sundet; Omstilling og nedbemanning, 2003.

Jonas Malmberg, Inkomst- eller anställningstrygghet? Vad prioritera vid tillfälliga variationer i arbetskraftens storlek? i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2003 nr 3–4 s. 177–188

Jonas Malmberg, Bred analys av socialrättens grundläggande strukturer i EU & arbetsrätt 2003 nr 1 s. 8

Anmälan av :
Lotta Vahlne Westerhäll; Den starka statens fall? En rättsvetenskaplig studie av social trygghet, 2002.

Hans Stark, Efterlängtad LAS-kommentar i Lag & Avtal 2003 nr 2 s. 33

Anmälan av :
Lars Lunning & Gudmund Toijer; Anställningsskydd, 8:e upplagan, 2002.

Ruth Nielsen, Europæisk arbejdsret, 2003

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anmäld av :
Jens Kristiansen i UfR B 2004 s. 35–36.
Pernilla Lundblad i EU & Arbetsrätt 2004 nr 2 s. 8.
Niklas Bruun i TfR 2004 s. 403–404.
Henrik Karl Nielsen i Tidsskrift for arbejdsliv 2004 s. 114–115.

Karl Pfeifer, Hjälp för vägval vid övertalighet i Lag & Avtal 2003 nr 2 s. 34

Anmälan av :
Pia Juhlin & Lars Sundström & Per Tengblad; Trygg i omställning – Vägval för arbetsgivare och fack, 2002.

Niklas Bruun och Anders von Koskull, Allmän arbetsrätt, 2003

Förlag : Schildt, Esbo.

Anteckningar :
Även utgiven 2006.

Einar Østerdahl Poulsson, Betydningen av om ansatte følger med for spørsmålet om det foreligger overdragelse etter rådsdirektiv 77/187 EØF, jfr. arbeidsmiljøloven kpt. XII A – replikk til advokat Atle S. Johansen (Lov og Rett nr. 7/2002, s. 447–453) i Lov og Rett 2003 s. 57–58

Peter Hanau och Michael Gotthardt, Utvärdering av svensk arbetsrättslig forskning 1995–2001, 2003

Förlag : Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS), Stockholm.

Holger Eriksson, Stoppa PTK-förslaget i Lag & Avtal 2003 nr 4 s. 6

Petra Herzfeld Olsson, Facklig föreningsfrihet som mänsklig rättighet, 2003

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anmäld av :
Ronnie Eklund i Lag & Avtal 2003 nr 7 s. 41.
Birgitta Nyström i JT 2003–04 s. 183–193.
Tore Sigeman i EU & Arbetsrätt 2003 nr 3 s. 7.

Wanjiru Njoya, The Interface Between Redundancy and TUPE Transfers i Industrial Law Journal 2003 s. 123–128

Niklas Bruun och Jonas Malmberg, Upp till bevis, Saco! i Lag & Avtal 2003 nr 8 s. 6

Reinhold Fahlbeck, Arbetare i alla länder, gå in i facket! i Lag & Avtal 2003 nr 8 s. 35

Anmälan av :
Toke Aidt & Zafiris Tzannatos; Unions and Collective Bargaining: Economic Effects in a Global Environment, 2002.

Sören Öman, Två gedigna böcker om integritetsskydd i EU & arbetsrätt 2003 nr 1 s. 7–8

Anmälan av :
Annamaria Westregård; Integritetsfrågor i arbetslivet, 2002.
Peter Blume & Jens Kristiansen; Databeskyttelse på arbejdsmarkedet, 2002.

Kurt Junesjö och Staffan Holmertz, Märklig tvist om arvoden i Lag & Avtal 2003 nr 4 s. 4

Hans Gammeltoft-Hansen, Ombudsmandens varetagelse af de forvaltningsretslige hensyn inden for det arbejdsretlige område – nogle generelle betragtninger i Juristen 2003 s. 241–251

Lars Gellner, Att anställa personal, 2003

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Finn Bergstrand, DACO 1931–1937 – En svensk tjänstemannarörelse växer fram [ Tjänstemän & historia Vol. 2 ], 2003

Förlag : TAM-Arkiv, Stockholm.

Björn A. Borg och Lars Hammarberg, Ett praktfullt självmål i Lag & Avtal 2003 nr 6 s. 4

Anna Ekström och Richard Malmborg, Dags för arbetsgivarna att tänka modernt i Lag & Avtal 2003 nr 9 s. 6

Ulf Bernitz, Arbetstagares upphovsrätt – Nytt svenskt rättsavgörande om militärmusiker en milstolpe i rättsutvecklingen i Festskrift til Mogens Koktvedgaard (red. Mads Bryde Andersen, Caroline Heide-Jørgensen och Jens Schovsbo), 2003, s. 27–42

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anteckningar :
Rättsfallakommentar: AD 2002 nr 87.

Katharina Näswall, Johnny Hellgren och Magnus Sverke, Anställningsotrygghet – Individen på den flexibla arbetsmarknaden, 2003

Förlag : Studentlitteratur, Lund.

Anmäld av :
Anders Sandgren i Lag & Avtal 2004 nr 4 s. 37.

Catharina Calleman, Invandrarna, skyddet för anställningen och diskrimineringslagstiftningen [ IFAU Rapport Vol. 4 ], 2003

Förlag : Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, Uppsala.

Anteckningar :
IFAU Rapport 2003:04.

Nils Wahl, Anmälan av Per Norberg, Arbetsrätt och konkurrensrätt – En normativ studie av motsättningen mellan marknadsrättsliga värden och sociala värden, 2002 i SvJT 2003 s. 394–401

Anmälan av :
Per Norberg; Arbetsrätt och konkurrensrätt – En normativ studie av motsättningen mellan marknadsrättsliga värden och sociala värden, 2002.

Anteckningar :
Replik av Per Norberg i SvJT 2003 s. 1130–1136.

Lucy Vickers, Freedom of Religion and the Workplace – The Draft Employment Equality (religion or Belief) Regulations 2003 i Industrial Law Journal 2003 s. 23–36

Birgitta Lind, Missar bör åtgärdas i Lag & Avtal 2003 nr 3 s. 35

Anmälan av :
Niklas Bruun & Jonas Malmberg; Hållfast arbetsrätt – för ett föränderligt arbetsliv, Ds 2002:56.

Richard Giesen, Posting – Social Protection of Workers vs. Fundamental Freedoms? i Common Market Law Review 2003 s. 143–158

Jonas Malmberg, Barry Fitzpatrick, Michael Gotthardt, Sylvaine Laulom, Antonio Lo Faro, Taco van Peijpe och Andrzej Świątkowski, Effective Enforcement of EC Labour Law (red. Jonas Malmberg), 2003

Förlag : Iustus, Uppsala.

Tore Sigeman, Die Rolle des Arbeitsrechts in der Europäischen Einigung i Kungl. Vetenskapssamhällets i Uppsala Årsbok 2001–2002 [ Annales Academiae regiae scientiarum Upsaliensis Vol. 34 ], 2003, s. 79–90

Förlag : Kungl. Vetenskapssamhället i Uppsala, Uppsala.

David Lewis, Anmälan av Lucy Vickers, Freedom of Speech and Employment, 2002 i Industrial Law Journal 2003 s. 72–74

Anmälan av :
Lucy Vickers; Freedom of Speech and Employment, 2002.

Odd Friberg, Jan Fougner och Lars Holo, Arbeidsmiljøloven – Lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbiedsvern og arbeidarbeidsmiljø m.v. – Kommenatarutgave, åttonde upplagan 2003

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Anmäld av :
Ruth Nielsen i TfR 2004 s. 602 (8:e uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1977, 2:a uppl. 1981, 3:e uppl. 1983, 4:e uppl. 1986, 5:e uppl. 1993, 6:e uppl. 1995, 7:e uppl. 1999.
1–7 uppl. av enbart Odd Friberg.

Tore Sigeman, Grundlig skildring av facklig föreningsfrihet som mänsklig rättighet i EU & arbetsrätt 2003 nr 3 s. 7

Anmälan av :
Petra Herzfeld Olsson; Facklig föreningsfrihet som mänsklig rättighet, 2003.

Tore Sigeman, Åtskilligt matnyttigt även för nordiska läsare i EU & arbetsrätt 2003 nr 1 s. 6

Anmälan av :
Peter Hanau & Heinz-Dietrich Steinmeyer & Rolf Wank; Handbuch des Europäischen Arbeits- und Sozialrechts, 2002.

Mette Borchgrevink, Arbeidstaker som misbruker Internett eller e-post – bedre føre var enn etter snar i Juridisk Årbok 2003, 2003, s. 64–71

Förlag : Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange.

Merete Preisler, Ansættelsesændringer under orlov i UfR B 2003 s. 351–356

Anna Ekström, En viktig pysventil i Lag & Avtal 2003 nr 7 s. 4

Kent Källström, Välgjord introduktion till Europabolag i Lag & Avtal 2003 nr 2 s. 35

Anmälan av :
Hanna Johansson & Lars Pehrson & Kerstin Allberg; Europabolag, arbetsrätt och kollektivavtal, 2001.

Dennis Töllborg, Anmälan av Annamaria Westregård, Integritetsfrågor i arbetslivet, 2002 i FJFT 2003 s. 567–584

Anmälan av :
Annamaria Westregård; Integritetsfrågor i arbetslivet, 2002.

Anteckningar :
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland.

Jonas Alberg, Fyllig kommentar till lagen om anställningsskydd nu även med Europarätt i EU & arbetsrätt 2003 nr 1 s. 7

Anmälan av :
Lars Lunning & Gudmund Toijer; Anställningsskydd – Kommentar till anställningsskyddslagen, 8:e uppl. 2002.

Henning Jakhelln, Dommeres uavhengighet – Arbeidsrettens leder i Lov og Rett 2003 s. 305–306

Ulrika Lindvall, Kristina Fors och Marie Streiffert, Arbetsrätt och konkurrensrätt [ Handelsrättslig skriftserie Vol. 16 ], 2003

Kent Källström, En annan tolkning i Lag & Avtal 2003 nr 7 s. 8

Boel Flodgren, Analys som förtjänar internationell spridning i Lag & Avtal 2003 nr 9 s. 34

Anmälan av :
Peter Wahlgren (red); Stability and Change in Nordic Labour Law, Scandinavian Studies in Law Volume 43.

Ulf Kjerulff och Johanna Read Hilmarsdottir, DOs roller måste renodlas i Lag & Avtal 2003 nr 8 s. 4

Tore Sigeman, Industriell demokrati – efter fyra decennier i Festskrift till Gustaf Lindencrona (red. Richard Arvidsson, Peter Melz och Christer Silfverberg), 2003, s. 405–417

Förlag : Norstedts Juridik.

Kurt Junesjö och Staffan Holmertz, Riv inte upp avtalsmodellen i Lag & Avtal 2003 nr 2 s. 6–7

Ruth Nielsen, Anmälan av Peter Blume & Jens Kristiansen, Databeskyttelse på arbejdsmarkedet, 2002 i UfR B 2003 s. 108–109

Anmälan av :
Peter Blume & Jens Kristiansen; Databeskyttelse på arbejdsmarkedet, 2002.

Peter Ruhr och Kåre Mønsted, Grænsen for ansattes private brug af arbejdsgivers it-faciliteter i Advokaten (dk) 2003 nr 10 s. 264–267

Ronnie Eklund, Föreningsfriheten i finrummet i Lag & Avtal 2003 nr 7 s. 41

Anmälan av :
Petra Herzfeld Olsson; Facklig föreningsfrihet som mänsklig rättighet, 2003.

Ruth Nielsen, Anmälan av Per Norberg, Arbetsrätt och konkurrensrätt – En normativ studie av motsättningen mellan marknadsrättsliga värden och sociala värden, 2002 i UfR B 2003 s. 104–105

Anmälan av :
Per Norberg; Arbetsrätt och konkurrensrätt – En normativ studie av motsättningen mellan marknadsrättsliga värden och sociala värden, 2002.

Claes Borgström och Holger Eriksson, Skydd för gravida behövs i Lag & Avtal 2003 nr 3 s. 4

Harald Irgens-Jensen, Anmälan av Bernhard Vigen, Arbeidstakeres opphavsrett – Den ulovfestede hovedregelen om overgang av opphavsrett til åndsverk skapt i arbeidsforhold, 2001 i Lov og Rett 2003 s. 59–64

Anmälan av :
Bernhard Vigen; Arbeidstakeres opphavsrett – Den ulovfestede hovedregelen om overgang av opphavsrett til åndsverk skapt i arbeidsforhold, 2001.

Lars Björne, Den nordiska arbetsrättsliga litteraturen i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet i Jura & Historia – Festskrift til Inger Dübeck som forsker (red. Henrik Dam, Lise Dybdahl och Finn Taksøe-Jensen), 2003, s. 293–309

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Roger Sjöstrand, Parterna kan ta över i Lag & Avtal 2003 nr 1 s. 4

Katarina Alexius Borgström, JO och tjänstemännen – En laghistorisk studie [ Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala Vol. 93 ], 2003

Förlag : Iustus, Uppsala.

Susanne Fransson och Eberhard Stüber, Självsanering kan garantera sakliga löner i Lag & Avtal 2003 nr 6 s. 6–7

Sören Öman, Anmälan av Annamaria J. Westregård, Integritetsfrågor i arbetslivet, 2002, och Peter Blume & Jens Kristiansen, Databeskyttelse på arbejdsmarkedet, 2002 i SvJT 2003 s. 1149–1153

Anmälan av :
Annamaria J. Westregård; Integritetsfrågor i arbetslivet, 2002.
Peter Blume & Jens Kristiansen; Databeskyttelse på arbejdsmarkedet, 2002.

Ovanstående är bara referenser. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter

Sök/Filtrera skrifterna på denna sida :

2003 ( 4 st. )

SvJT (Svensk Juristtidning) Artikel ]

Arbetsrätt | It-rätt ]

Omslaget till Anmälan av Annamaria Westregård, Integritetsfrågor i arbetslivet, 2002, och Peter Blume & Jens Kristiansen, Databeskyttelse på arbejdsmarkedet, 2002

Anmälan av Annamaria Westregård, Integritetsfrågor i arbetslivet, 2002, och Peter Blume & Jens Kristiansen, Databeskyttelse på arbejdsmarkedet, 2002” i SvJT 2003 nr 10 s. 1149–1153

Läs :

Det är glädjande att det hösten 2002 utkommit två gedigna verk PPM integritetsskydd i arbetslivet, ett svenskt och ett danskt. Den svenska boken utgör en akademisk avhandling vid Lunds universitet av Annamaria Westregård, medan den danska boken är skriven av två professorer vid Københavns universitet, en professor i rättsinformatik med dataskydd som specialitet, Peter Blume, och en professor i arbetsrätt, Jens Kristiansen.

Dela :

EU & arbetsrätt Artikel ]

Arbetsrätt | It-rätt ]

Omslaget till Två gedigna böcker om integritetsskydd

Två gedigna böcker om integritetsskydd” i EU & Arbetsrätt 2003 nr 1 s. 7–8

Läs :

Det har tidigare inte i Norden funnits några riktigt gedigna rättsvetenskapliga framställningar om det snåriga och högaktuella området integritetsskydd på arbetsmarknaden. Hösten 2002 har det kommit två sådana böcker.

Anmälan av Annamaria Westregård, Integritetsfrågor i arbetslivet, 2002, och Peter Blume & Jens Kristiansen, Databeskyttelse på arbejdsmarkedet, 2002

Dela :

Konferensrapport ]

Arbetsrätt | Europarätt | Övrigt | Yttrandefrihet ]

Omslaget till Labour law and the fundamental rights of the person – Sweden

Labour law and the fundamental rights of the person – Sweden” i XVII World Congress of Labour Law and Social Security 3–5 september 2003 i Montevideo, Uruguay, 2002 (Ca 15 sid. jämte bil.)

Läs :

Rapport till en internationell konferens i Uruguay.

Rapporten presenterades också av Sören Öman på ett möte i Arbetsrättsliga föreningen den 24 april 2003.

Dela :

JT (Juridisk Tidskrift) Artikel ]

It-rätt | Offentlighet & sekretess | Övrigt ]

Omslaget till Sekretess för personuppgifter som skall användas för marknadsföring

Sekretess för personuppgifter som skall användas för marknadsföring” i JT 2002–03 s. 432–436

Läs :

Kommentar till RÅ 2001 ref. 68 och RÅ 2002 ref. 54.

Dela :