Hem: Föredrag av Sören Öman: Medföreläsare:

Föredrag med Sören Öman och

Cecilia Magnusson Sjöberg

Föredrag avSören Öman
Sören Öman
» CV

( 1 kommande och 16 hållna föredrag sedan 2004 )

» Gå direkt till listan med fördrag

Kommande föredrag av Sören Öman med Cecilia Magnusson Sjöberg ( 1 st. )

Dataskyddsförordningen – GDPR

Bild representerande EU:s dataskyddsförordningEU:s dataskyddsförordning (GDPR) började direkt att tillämpas i Sverige den 25 maj 2018 tillsammans med bl.a. en ny svensk dataskyddslag innehållande generella kompletterande bestämmelser till dataskyddsförordningen. Samtidigt upphävdes personuppgiftslagen och föreslagen ny svensk dataskyddslag med generella kompletterande bestämmelser till dataskyddsförordningen började gälla. Läs mer

Dela :

Hållna föredrag av Sören Öman med Cecilia Magnusson Sjöberg ( 16 st. sedan 2004 )