Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Uppgiftlämnarutredningen (N 2012:01)

Offentlig utredning under Näringsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Uppgiftlämnarutredningen (N 2012:01) [ Avslutad 2015 ]

Offentlig utredning under Näringsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 37 st. ♀ 17 ♂ 20 ) :

Cecilia Magnusson Sjöberg  []  ( Särskild utredare )
Catarina Asplund  []  ( Expert )
Cecilia Bredenwall  []  ( Expert )
Kerstin Bynander  []  ( Expert )
Ewa Carlsson  []  ( Expert )
Mikael Ekman  []  ( Expert )
Stefan Ellström  []  ( Expert )
Margareta Eriksson  []  ( Expert )
Thomas Eriksson  []  ( Expert )
Andrea Femrell  []  ( Expert )
Fredrik Forssman  []  ( Expert )
Lars Haglund  []  ( Expert )
Anna Hörnlund  []  ( Expert )
Anna Johansson  []  ( Expert )
Peter Krause  []  ( Expert )
Elisabeth Kristensson  []  ( Expert )
Tomas Lööv  []  ( Expert )
Louise Molin Alfredsson  []  ( Expert )
Helena Morgonsköld  []  ( Expert )
Annika Palm  []  ( Sekreterare )
Kjell Persson  []  ( Expert )
Anita Roll  []  ( Expert )
Peter Sahlin  []  ( Expert )
Carl Scheutz  []  ( Expert )
Kjell-Åke Sjödin  []  ( Expert )
Katarina Tullstedt  []  ( Expert )
Magnus Wallin  []  ( Expert )
Mikael Westberg  []  ( Expert )
Leo Jager  []  ( Huvudsekreterare )
Bengt Eriksson  []  ( Sekreterare )
Janne Elvelid  []  ( Sekreterare )
Maryam Hansson Edalat  []  ( Sekreterare )
Magnus Isgren  []  ( Sekreterare )
Staffan Malmgren  []  ( Sekreterare )
Marijke Silander  []  ( Sekreterare )
Johan Eriksson  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Uppgiftlämnarutredningen (N 2012:01)


Beteckning : N 2012:01
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2016-11-04
Status : Avslutad 2015 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-04-26
Direktiv för utredningen, se dir. 2012:35, dir. 2013:51, dir. 2013:111 och dir. 2014:78
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Magnusson Sjöberg, Cecilia, fr.o.m. 2012-04-26 t.o.m. 2015-03-31
Expert : Asplund, Catarina, fr.o.m. 2014-02-11 t.o.m. 2014-11-30
Expert : Bredenwall, Cecilia, fr.o.m. 2012-06-11 t.o.m. 2014-09-10
Expert : Bynander, Kerstin, fr.o.m. 2013-09-20 t.o.m. 2015-03-30
Expert : Carlsson, Ewa, fr.o.m. 2014-09-11 t.o.m. 2015-03-30
Expert : Ekman, Mikael, fr.o.m. 2014-04-23 t.o.m. 2014-12-21
Expert : Ellström, Stefan, fr.o.m. 2014-02-11 t.o.m. 2015-03-30
Expert : Erikson, Johan, fr.o.m. 2012-06-11 t.o.m. 2015-03-30
Expert : Eriksson, Margareta, fr.o.m. 2014-02-11 t.o.m. 2015-03-30
Expert : Eriksson, Thomas, fr.o.m. 2014-02-11 t.o.m. 2014-04-22
Expert : Femrell, Andrea, fr.o.m. 2012-06-11 t.o.m. 2013-06-30
Expert : Fremrell, Andrea, fr.o.m. 2014-02-06 t.o.m. 2015-03-30
Expert : Forsberg, Gustaf, fr.o.m. 2012-06-11 t.o.m. 2015-03-30
Expert : Forssman, Fredrik, fr.o.m. 2014-02-11 t.o.m. 2015-03-30
Expert : Haglund, Lars, fr.o.m. 2012-06-11 t.o.m. 2015-03-30
Expert : Hörnlund, Anna, fr.o.m. 2012-06-11 t.o.m. 2014-09-10
Expert : Johansson, Anna, fr.o.m. 2012-06-11 t.o.m. 2015-03-30
Expert : Krause, Peter, fr.o.m. 2014-02-11 t.o.m. 2015-03-30
Expert : Kristensson, Elisabeth, fr.o.m. 2012-06-11 t.o.m. 2015-03-30
Expert : Lööv, Tomas, fr.o.m. 2013-07-01 t.o.m. 2014-02-05
Expert : Molin Alfredsson, Louise, fr.o.m. 2012-06-11 t.o.m. 2014-02-05
Expert : Morgonsköld, Helena, fr.o.m. 2012-06-11 t.o.m. 2015-03-30
Expert : Palm, Annika, fr.o.m. 2012-11-19 t.o.m. 2014-02-16
Expert : Persson, Kjell, fr.o.m. 2014-02-11 t.o.m. 2015-03-30
Expert : Roll, Anita, fr.o.m. 2014-02-11 t.o.m. 2015-03-30
Expert : Sahlin, Peter, fr.o.m. 2014-12-01 t.o.m. 2015-03-30
Expert : Scheutz, Carl, fr.o.m. 2013-07-01 t.o.m. 2015-03-30
Expert : Sjödin, Kjell-Åke, fr.o.m. 2012-06-11 t.o.m. 2015-03-30
Expert : Tullstedt, Katarina, fr.o.m. 2014-09-11 t.o.m. 2015-03-30
Expert : Wallin, Magnus, fr.o.m. 2014-02-11 t.o.m. 2015-03-30
Expert : Westberg, Mikael, fr.o.m. 2012-06-11 t.o.m. 2013-09-19
Huvudsekreterare : Jager, Leo, fr.o.m. 2014-08-18 t.o.m. 2015-02-27
Sekreterare : Eriksson, Bengt, fr.o.m. 2014-02-17 t.o.m. 2015-03-31
Sekreterare : Elvelid, Janne, fr.o.m. 2014-03-01 t.o.m. 2015-03-15
Sekreterare : Hansson Edalat, Maryam, fr.o.m. 2014-02-01 t.o.m. 2015-03-31
Sekreterare : Isgren, Magnus, fr.o.m. 2012-09-01 t.o.m. 2015-03-31
Sekreterare : Malmgren, Staffan, fr.o.m. 2012-06-01 t.o.m. 2015-03-31
Sekreterare : Palm, Annika, fr.o.m. 2012-02-17 t.o.m. 2015-03-31
Sekreterare : Silander, Marijke, fr.o.m. 2015-01-07 t.o.m. 2015-04-14

Rapporter

SOU 2013:80Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen
SOU 2015:33Uppgiftslämnarservice för företagen

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman