Hem: Föredrag av Sören Öman: Städer:

Föredrag i

Malmö På Wikipedia

Föredrag avSören Öman
Sören Öman
» CV

Större karta
( Klicka här )

( 7 hållna föredrag sedan 2004 )

» Gå direkt till listan med fördrag

Hållna föredrag av Sören Öman i Malmö ( 7 st. sedan 2004 )

2014 ( 1 st. av totalt 51 st. med 1 729 åhörare )

Skadestånd inom arbetsrätten

Malmö Sören Öman Erik Danhard  [ heldag ]  [ publikt ]

nov
26

onsdagen den 26 november 2014 i Malmö
Arbetsrätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

2013 ( 1 st. av totalt 49 st. )

Avveckling och förändring av anställning

Malmö Sören Öman  [ heldag ]  [ publikt ]

mar
7

torsdagen den 7 mars 2013 i Malmö
Arbetsrätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

2012 ( 1 st. av totalt 31 st. )

Konkurrensklausuler

Malmö Sören Öman  [ slutet ]

sep
21

fredagen den 21 september 2012 i Malmö
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler ]

Advokatbyrå

Dela :

2011 ( 3 st. av totalt 35 st. )

Arbetsrättsliga spörsmål och tvister

Dela :

Arbetsrättsliga spörsmål och tvister

Malmö Sören Öman  [ heldag : tvådagarskurs ]  [ publikt ]

apr
7

torsdagen den 7 april 2011 i Malmö
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler | Processrätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Anställdas integritet, yttrande- och meddelarfrihet i kommunal verksamhet

Dela :

2010 ( 1 st. av totalt 24 st. )

Informationshantering och anställda

Dela :