Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om den personliga integriteten i arbetslivet (N 1999:10) – Utredning med Sören Öman

Offentlig utredning under Näringsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om den personliga integriteten i arbetslivet (N 1999:10) [ Avslutad 2002 ] – Utredning med Sören Öman

Offentlig utredning under Näringsdepartementet

Betänkande av utredningen :

Omslaget till betänkandet
SOU 2002:18 Personlig integritet i arbetslivet [ pdf |Paragraftecken ]
Medverkande i utredningen ( 14 st. ♀ 6 ♂ 8 ) :

Reidunn Laurén  []  ( Särskild utredare )
Susanne Kjaersgaard Olsson  []  ( Sakkunnig )
Leif Aringer  []  ( Sakkunnig )
Bo Barrefelt  []  ( Sakkunnig )
Jan Freese  []  ( Sakkunnig )
Tore Gissin  []  ( Sakkunnig )
Cecilia Magnusson Sjöberg  []  ( Sakkunnig )
Peter Seipel  []  ( Sakkunnig )
Lena Svenaeus  []  ( Sakkunnig )
Sören Öman ( Sakkunnig )
Ragnar Lönn  []  ( Expert )
Monica Nebelius  []  ( Sekreterare )
Mats Persson  []  ( Sekreterare )
Marie Bjernelius Lundahl  []  ( Sakkunnig )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om den personliga integriteten i arbetslivet (N 1999:10)


Beteckning : N 1999:10
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2003-03-06
Status : Avslutad 2002
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-09-23
Direktiv för utredningen, se dir. 1999:73 och dir. 2001:5
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Laurén, Reidunn, fr.o.m. 1999-12-20 t.o.m. 2002-03-05
Sakkunnig : Kjaersgaard Olsson, Susanne, fr.o.m. 2000-05-10 t.o.m. 2002-03-05
Sakkunnig : Aringer, Leif, fr.o.m. 2000-05-10 t.o.m. 2002-03-05
Sakkunnig : Barrefelt, Bo, fr.o.m. 2000-04-05 t.o.m. 2002-03-05
Sakkunnig : Bjerneleus Lundahl, Marie, fr.o.m. 2000-04-05 t.o.m. 2002-03-05
Sakkunnig : Freese, Jan, fr.o.m. 2000-04-05 t.o.m. 2002-03-05
Sakkunnig : Gissin, Tore, fr.o.m. 2000-04-05 t.o.m. 2000-05-09
Sakkunnig : Magnusson Sjöberg, Cecilia, fr.o.m. 2000-09-27 t.o.m. 2002-03-05
Sakkunnig : Seipel, Peter, fr.o.m. 2000-04-05 t.o.m. 2000-09-26
Sakkunnig : Svenaeus, Lena, fr.o.m. 2000-04-05 t.o.m. 2002-03-05
Sakkunnig : Öman, Sören, fr.o.m. 2000-04-05 t.o.m. 2002-03-05
Expert : Lönn, Ragnar, fr.o.m. 2000-05-10 t.o.m. 2002-03-05
Sekreterare : Nebelius, Monica, fr.o.m. 2000-03-14 t.o.m. 2002-03-30
Sekreterare : Persson, Mats, fr.o.m. 2000-03-15 t.o.m. 2002-03-10

Rapporter

SOU 2002:18Den enskildes personliga integritet i arbetslivet

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman