Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Forskningsdatautredningen (U 2016:04)

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Forskningsdatautredningen (U 2016:04) [ Avslutad 2018 ]

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 21 st. ♀ 11 ♂ 10 ) :

Cecilia Magnusson Sjöberg  []  ( Särskild utredare )
Thomas Neidenmark  []  ( Sakkunnig )
Linda Stridsberg  []  ( Huvudsekreterare )
Olle Sundberg  []  ( Sakkunnig )
Maria Wästfelt  []  ( Expert )
Tyri Öhman  []  ( Sakkunnig )
Johan Askling  []  ( Expert )
Anna Bennet Bark  []  ( Expert )
Robert Erikson  []  ( Expert )
Ulrika Harnesk  []  ( Expert )
Peter Höglund  []  ( Expert )
Anna Hörnlund  []  ( Expert )
Jonas Jeppson  []  ( Expert )
Petra Otterblad  []  ( Expert )
Jerker Rydén  []  ( Expert )
Maria Jacobsson  []  ( Huvudsekreterare )
Cecilia Arrgård  []  ( Sekreterare )
Tommy Fraenkel  []  ( Sekreterare )
Staffan Malmgren  []  ( Sekreterare )
Margareta Sandén  []  ( Sekreterare )
Magnus Stenbeck  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Forskningsdatautredningen (U 2016:04)


Beteckning : U 2016:04
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2019-01-25
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-07-07
Direktiv för utredningen, se dir. 2016:65, dir. 2017:29, dir. 2017:61 och dir. 2017:87
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Magnusson Sjöberg, Cecilia, fr.o.m. 2016-07-07 t.o.m. 2018-06-05
Sakkunnig : Neidenmark, Thomas, fr.o.m. 2017-03-23 t.o.m. 2018-06-05
Sakkunnig : Stridsberg, Linda, fr.o.m. 2017-08-01 t.o.m. 2018-06-05
Sakkunnig : Sundberg, Olle, fr.o.m. 2016-10-10 t.o.m. 2018-06-05
Sakkunnig : Wästfelt, Maria, fr.o.m. 2016-10-10 t.o.m. 2017-02-28
Sakkunnig : Öhman, Tyri, fr.o.m. 2016-10-10 t.o.m. 2018-06-05
Expert : Askling, Johan, fr.o.m. 2016-10-10 t.o.m. 2018-06-05
Expert : Bennet Bark, Anna, fr.o.m. 2016-10-10 t.o.m. 2018-06-05
Expert : Erikson, Robert, fr.o.m. 2016-10-15 t.o.m. 2018-06-05
Expert : Harnesk, Ulrika, fr.o.m. 2016-10-10 t.o.m. 2018-06-05
Expert : Höglund, Peter, fr.o.m. 2016-10-10 t.o.m. 2018-06-05
Expert : Hörnlund, Anna, fr.o.m. 2016-10-10 t.o.m. 2018-06-05
Expert : Jeppson, Jonas, fr.o.m. 2016-10-10 t.o.m. 2018-06-05
Expert : Otterblad, Petra, fr.o.m. 2016-10-10 t.o.m. 2018-06-05
Expert : Rydén, Jerker, fr.o.m. 2017-05-15 t.o.m. 2018-06-05
Expert : Wästfeldt, Maria, fr.o.m. 2017-03-01 t.o.m. 2018-06-05
Huvudsekreterare : Jacobsson, Maria, fr.o.m. 2017-08-01 t.o.m. 2018-06-15
Huvudsekreterare : Stridsberg, Linda, fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2017-07-31
Sekreterare : Arrgård, Cecilia, fr.o.m. 2017-09-01 t.o.m. 2018-04-30
Sekreterare : Fraenkel, Tommy, fr.o.m. 2017-06-03 t.o.m. 2017-08-08
Sekreterare : Malmgren, Staffan, fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2018-06-05
Sekreterare : Sandén, Margareta, fr.o.m. 2017-08-17 t.o.m. 2018-06-05
Sekreterare : Stenbeck, Magnus, fr.o.m. 2016-09-26 t.o.m. 2018-06-05

Rapporter

SOU 2017:50Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål
SOU 2018:36Rätt att forska långsiktig reglering av forskningsdatabaser

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman