Hem: Föredrag av Sören Öman: Arrangörer:

Föredrag för

Stockholms dramatiska högskola På Wikipedia

Föredrag avSören Öman
Sören Öman
» CV

( 10 hållna föredrag sedan 2004 )

» Gå direkt till listan med fördrag

Hållna föredrag av Sören Öman för Stockholms dramatiska högskola ( 10 st. sedan 2004 )

2015 ( 2 st. av totalt 49 st. med 1 666 åhörare )

Föredrag för antagningsgrupper: Jäv och diskriminering

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

jan
27

tisdagen den 27 januari 2015 i Stockholm
Övrigt ]

Stockholms dramatiska högskola

Dela :

Föredrag för antagningsgrupper: Jäv och diskriminering

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

jan
19

måndagen den 19 januari 2015 i Stockholm
Övrigt ]

Stockholms dramatiska högskola

Dela :

2014 ( 8 st. av totalt 51 st. med 1 729 åhörare )

Föredrag för antagningsgrupper: Jäv och diskriminering

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

sep
29

måndagen den 29 september 2014 i Stockholm
Övrigt ]

Stockholms dramatiska högskola

Dela :

Föredrag för antagningsgrupper: Jäv och diskriminering

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

sep
23

tisdagen den 23 september 2014 i Stockholm
Övrigt ]

Stockholms dramatiska högskola

Dela :

Föredrag för antagningsgrupper: Jäv och diskriminering

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

apr
22

tisdagen den 22 april 2014 i Stockholm
Övrigt ]

Stockholms dramatiska högskola

Dela :

Föredrag för antagningsgrupper: Jäv och diskriminering

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

apr
7

måndagen den 7 april 2014 i Stockholm
Övrigt ]

Stockholms dramatiska högskola

Dela :

Föredrag för antagningsgrupper: Jäv och diskriminering

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

feb
17

måndagen den 17 februari 2014 i Stockholm
Övrigt ]

Stockholms dramatiska högskola

Dela :

Föredrag för antagningsgrupper: Jäv och diskriminering

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

feb
14

fredagen den 14 februari 2014 i Stockholm
Övrigt ]

Stockholms dramatiska högskola

Dela :

Föredrag för antagningsgrupper: Jäv och diskriminering

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

feb
12

onsdagen den 12 februari 2014 i Stockholm
Övrigt ]

Stockholms dramatiska högskola

Dela :

Föredrag för antagningsgrupper: Jäv och diskriminering

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

feb
3

måndagen den 3 februari 2014 i Stockholm
Övrigt ]

Stockholms dramatiska högskola

Dela :