Hem: Föredrag av Sören Öman: Publikt | Slutet:

Slutet På Wikipedia

Föredrag avSören Öman
Sören Öman
» CV

( 170 hållna föredrag sedan 2004 )

» Gå direkt till listan med fördrag

Hållna föredrag av Sören Öman – slutet ( 170 st. sedan 2004 )

2019 ( 1 st. av totalt 13 st. med 261 åhörare )

Seminarier i rättsinformatik

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

sep
5

torsdagen den 5 september 2019 i Stockholm
Europarätt | It-rätt ]

Stockholms universitet

Dela :

2018 ( 2 st. av totalt 22 st. med 456 åhörare )

Integriteten och GDPR i arbetslivet

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

nov
8

torsdagen den 8 november 2018 i Stockholm
Arbetsrätt | Europarätt | It-rätt ]

Föredrag för organisation

Dela :

Konkurensklausuler och den nya företagshemlighetslagen

Dela :

2017 ( 5 st. av totalt 34 st. med 1 302 åhörare )

Dataskyddsförordningen

Stockholm Sören Öman  [ heldag ]  [ slutet ]

okt
18

onsdagen den 18 oktober 2017 i Stockholm
Europarätt | It-rätt ]

Statlig myndighet

Dela :

Dataskyddsförordningen

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

okt
11

onsdagen den 11 oktober 2017 i Stockholm
Europarätt | It-rätt ]

Advokatbyrå

Dela :

Integriteten i arbetslivet

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

sep
11

måndagen den 11 september 2017 i Stockholm
Arbetsrätt | It-rätt ]

Stockholms universitet

Dela :

Den nationella anpassningen till dataskyddsförordningen

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

feb
6

måndagen den 6 februari 2017 i Stockholm
Europarätt | It-rätt ]

Advokatbyrå & Företag

Dela :

Integriteten i arbetslivet

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

jan
30

måndagen den 30 januari 2017 i Stockholm
Arbetsrätt | It-rätt ]

Stockholms universitet

Dela :

2016 ( 8 st. av totalt 28 st. med 1 293 åhörare )

EU:s nya dataskyddsförordning

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

sep
26

måndagen den 26 september 2016 i Stockholm
Europarätt | It-rätt ]

Statlig myndighet

Dela :

Integriteten i arbetslivet

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

sep
13

tisdagen den 13 september 2016 i Stockholm
Arbetsrätt | It-rätt ]

Stockholms universitet

Dela :

Integritetsskydd i digitala miljöer

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

aug
30

tisdagen den 30 augusti 2016 i Stockholm
It-rätt ]

Stockholms universitet

Dela :

Juridik och ny teknik

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

maj
11

onsdagen den 11 maj 2016 i Stockholm
It-rätt | Övrigt ]

Statlig myndighet

Dela :

Utstationerings­kommitténs betänkande

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

feb
4

torsdagen den 4 februari 2016 i Stockholm
Arbetsrätt | Europarätt ]

Förbundsjurister & Föredrag för organisation

Dela :

Integriteten i arbetslivet

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

feb
2

tisdagen den 2 februari 2016 i Stockholm
Arbetsrätt | It-rätt ]

Stockholms universitet

Dela :

Nya rättsfall om arbetsrätt

Göteborg Sören Öman  [ slutet ]

jan
21

torsdagen den 21 januari 2016 i Göteborg
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler ]

Advokatbyrå

Dela :

Integritetsskydd i digitala miljöer

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

jan
20

onsdagen den 20 januari 2016 i Stockholm
It-rätt ]

Stockholms universitet

Dela :

2015 ( 15 st. av totalt 49 st. med 1 666 åhörare )

Konkurrensklausuler

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

nov
26

torsdagen den 26 november 2015 i Stockholm
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler ]

Förbundsjurister & Föredrag för organisation

Dela :

Arbetsprocessrätt – Konfliktlösning på arbetsmarknaden

Umeå Sören Öman  [ heldag ]  [ slutet ]

nov
24

tisdagen den 24 november 2015 i Umeå
Arbetsrätt | Processrätt ]

Umeå universitet

Dela :

Arbetslivets juridik: Integritet i arbetslivet

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

sep
29

tisdagen den 29 september 2015 i Stockholm
Arbetsrätt ]

Stockholms universitet

Dela :

Integriteten i arbetslivet

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

sep
14

måndagen den 14 september 2015 i Stockholm
Arbetsrätt | It-rätt ]

Stockholms universitet

Dela :

Seminarier i rättsinformatik

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

sep
11

fredagen den 11 september 2015 i Stockholm
It-rätt ]

Stockholms universitet

Dela :

Seminarier i rättsinformatik

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

sep
3

torsdagen den 3 september 2015 i Stockholm
It-rätt ]

Stockholms universitet

Dela :

Integritetsskydd i digitala miljöer

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

sep
2

onsdagen den 2 september 2015 i Stockholm
It-rätt ]

Stockholms universitet

Dela :

Föredrag för antagningsgrupper: Jäv och diskriminering

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

mar
13

fredagen den 13 mars 2015 i Stockholm
Övrigt ]

Dans och Cirkushögskolan

Dela :

Seminarier i arbetsrätt

Stockholm Sören Öman  [ heldag ]  [ slutet ]

mar
5

torsdagen den 5 mars 2015 i Stockholm
Arbetsrätt ]

Stockholms universitet

Dela :

Seminarier i arbetsrätt

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

mar
4

onsdagen den 4 mars 2015 i Stockholm
Arbetsrätt ]

Stockholms universitet

Dela :

Konkurrensklausuler & Arbetsrättsliga skiljeförfaranden & Integritet i arbetslivet

Umeå Sören Öman  [ heldag ]  [ slutet ]

feb
16

måndagen den 16 februari 2015 i Umeå
Arbetsrätt | It-rätt | Konkurrensklausuler | Processrätt ]

Umeå universitet

Dela :

Integriteten i arbetslivet

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

jan
30

fredagen den 30 januari 2015 i Stockholm
Arbetsrätt | It-rätt ]

Stockholms universitet

Dela :

Föredrag för antagningsgrupper: Jäv och diskriminering

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

jan
27

tisdagen den 27 januari 2015 i Stockholm
Övrigt ]

Stockholms dramatiska högskola

Dela :

Integritesskydd i digitala miljöer

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

jan
20

tisdagen den 20 januari 2015 i Stockholm
It-rätt ]

Stockholms universitet

Dela :

Föredrag för antagningsgrupper: Jäv och diskriminering

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

jan
19

måndagen den 19 januari 2015 i Stockholm
Övrigt ]

Stockholms dramatiska högskola

Dela :

2014 ( 22 st. av totalt 51 st. med 1 729 åhörare )

Föreningsrätt & Stridsåtgärder

Stockholm Sören Öman  [ heldag ]  [ slutet ]

nov
11

tisdagen den 11 november 2014 i Stockholm
Arbetsrätt ]

Förbundsjurister & Föredrag för organisation

Dela :

Personuppgiftslagen

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

nov
3

måndagen den 3 november 2014 i Stockholm
It-rätt ]

Föredrag för organisation

Dela :

Arbetsprocessrätt – Konfliktlösning på arbetsmarknaden

Umeå Sören Öman  [ heldag ]  [ slutet ]

okt
29

onsdagen den 29 oktober 2014 i Umeå
Arbetsrätt | Processrätt ]

Umeå universitet

Dela :

Skadestånd inom arbetsrätten

Stockholm Sören Öman Erik Danhard  [ tvådagarskurs ]  [ slutet ]

okt
14

tisdagen den 14 oktober 2014 i Stockholm
Arbetsrätt ]

Föredrag för organisation

Dela :

Skadestånd inom arbetsrätten

Stockholm Sören Öman Erik Danhard  [ heldag : tvådagarskurs ]  [ slutet ]

okt
13

måndagen den 13 oktober 2014 i Stockholm
Arbetsrätt ]

Föredrag för organisation

Dela :

Arbetslivets juridik: Integritet i arbetslivet

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

sep
30

tisdagen den 30 september 2014 i Stockholm
Arbetsrätt ]

Stockholms universitet

Dela :

Föredrag för antagningsgrupper: Jäv och diskriminering

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

sep
29

måndagen den 29 september 2014 i Stockholm
Övrigt ]

Stockholms dramatiska högskola

Dela :

Föredrag för antagningsgrupper: Jäv och diskriminering

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

sep
23

tisdagen den 23 september 2014 i Stockholm
Övrigt ]

Stockholms dramatiska högskola

Dela :

Personuppgiftslagen och Databaslagen – tillåten och icke tillåten behandling av uppgifter – nu och framöver

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

sep
16

tisdagen den 16 september 2014 i Stockholm
Europarätt | It-rätt ]

Föreningen Sveriges Kronofogdar

Dela :

Integriteten i arbetslivet

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

sep
8

måndagen den 8 september 2014 i Stockholm
Arbetsrätt | It-rätt ]

Stockholms universitet

Dela :

Att arbeta i en kommitté

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

sep
1

måndagen den 1 september 2014 i Stockholm
Övrigt ]

Regeringskansliet

Dela :

Avslutande av anställning & Arbetstagares yttrandefrihet och användning av sociala medier

Dela :

Föredrag för antagningsgrupper: Jäv och diskriminering

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

apr
22

tisdagen den 22 april 2014 i Stockholm
Övrigt ]

Stockholms dramatiska högskola

Dela :

Föredrag för antagningsgrupper: Jäv och diskriminering

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

apr
7

måndagen den 7 april 2014 i Stockholm
Övrigt ]

Stockholms dramatiska högskola

Dela :

Institutionen för handelsrätt: Konkurrensklausuler i anställningsavtal & Integriteten i arbetslivet

Uppsala Sören Öman  [ slutet ]

apr
1

tisdagen den 1 april 2014 i Uppsala
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler ]

Uppsala universitet

Dela :

Seminarier i arbetsrätt

Stockholm Sören Öman  [ heldag ]  [ slutet ]

mar
7

fredagen den 7 mars 2014 i Stockholm
Arbetsrätt ]

Stockholms universitet

Dela :

Föredrag för antagningsgrupper: Jäv och diskriminering

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

feb
17

måndagen den 17 februari 2014 i Stockholm
Övrigt ]

Stockholms dramatiska högskola

Dela :

Föredrag för antagningsgrupper: Jäv och diskriminering

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

feb
14

fredagen den 14 februari 2014 i Stockholm
Övrigt ]

Stockholms dramatiska högskola

Dela :

Föredrag för antagningsgrupper: Jäv och diskriminering

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

feb
12

onsdagen den 12 februari 2014 i Stockholm
Övrigt ]

Stockholms dramatiska högskola

Dela :