:

Föredrag av Sören Öman

( 15 kommande och 488 hållna föredrag sedan 2004, med 6 220 åhörare sedan 2014 )

För muspekaren över föredragets titel (med länk) för att se kort information om föredraget (fungerar inte med pekskärm).

Kommande föredrag av Sören Öman ( 15 st. )

2018-08-30 Data­skydd och person­upp­gifts­behand­ling i kommuner ( Stockholm JP Infonet » Hemsida ) [ publikt ]

2018-09-04 Den nya data­skydds­förord­ningen ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida ) [ publikt ]

2018-09-19 Det nya direktivet om ändringar i utstationeringsdirektivet ( Stockholm Institutet för social civilrätt ) [ publikt ]

2018-09-20 Arbets­rättsliga frågor för offentlig sektor ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2018-10-04 GDPR 2 – Nationell lagstiftning och fördjupning ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida ) [ publikt ]

2018-10-19 Nationell reglering vid sidan av data­skydds­för­ord­ningen ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2018-11-06 Avslutande av an­ställ­ning på grund av person­liga skäl eller arbets­brist ( Stockholm Blendow Institute » Hemsida ) [ publikt ]

2018-11-15 Den nya data­skydds­förord­ningen ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida ) [ publikt ]

2018-11-20 Särskilda register­författningar för myndigheter ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2018-11-26 Det nya dataskyddet – GDPR ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2018-12-11 GDPR 2 – Nationell lagstiftning och fördjupning ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida ) [ publikt ]

2019-02-12 Arbets­rättsliga frågor för offentlig sektor ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2019-03-12 Nationell reglering vid sidan av data­skydds­för­ord­ningen ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2019-06-04 Arbetsrätt – Sociala medier, vissel­blåsare och integritet ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

Senast hållna föredrag av Sören Öman

2017-10-18 Dataskyddsförordningen ( Stockholm Statlig myndighet ) [ slutet ]

2017-10-11 Dataskyddsförordningen ( Stockholm Advokatbyrå ) [ slutet ]

» Flera hållna föredrag av Sören Öman

Senast uppdaterad 2018-02-17 av Sören Öman