:

Föredrag av Sören Öman

( 6 kommande och 511 hållna föredrag sedan 2004, med 6 707 åhörare sedan 2014 )

bild på en talare med mikrofon

För muspekaren över föredragets titel (med länk) för att se kort information om föredraget (fungerar inte med pekskärm).

Kommande föredrag av Sören Öman ( 6 st. )

2020-02-06 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida ) [ publikt ]

2020-02-13 Det nya dataskyddet – GDPR ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2020-03-04 Data­skydds­lag­stift­ningen – nyheter, rättslig för­djup­ning och sär­skilda tillämp­ningar ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2020-03-31 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida ) [ publikt ]

2020-04-28 Angrepp från anställda på före­tagets hemlig­heter och renommé ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida ) [ publikt ]

2020-05-27 Arbetsrätt – Sociala medier, vissel­blåsare och integritet ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

Senast hållna föredrag av Sören Öman

2019-12-04 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida ) [ publikt ]

2019-11-14 Avslutande av an­ställ­ning på grund av person­liga skäl eller arbets­brist ( Stockholm Blendow Institute » Hemsida ) [ publikt ]

2019-10-24 Arbets­rättsliga frågor för offentlig sektor ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2019-10-15 Data­skydds­lag­stift­ningen – nyheter, rättslig för­djup­ning och sär­skilda tillämp­ningar ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2019-09-19 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida ) [ publikt ]

2019-09-05 Seminarier i rättsinformatik ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

2019-06-11 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida ) [ publikt ]

2019-06-04 Arbetsrätt – Sociala medier, vissel­blåsare och integritet ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2019-04-25 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida ) [ publikt ]

2019-03-12 Nationell reglering vid sidan av data­skydds­för­ord­ningen ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2019-03-06 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida ) [ publikt ]

2019-02-12 Arbets­rättsliga frågor för offentlig sektor ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2019-02-11 Det nya dataskyddet – GDPR ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2018-12-11 GDPR 2 – Nationell lagstiftning och fördjupning ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida ) [ publikt ]

2018-11-26 Det nya dataskyddet – GDPR ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2018-11-15 Den nya data­skydds­förord­ningen ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida ) [ publikt ]

2018-11-08 Integriteten och GDPR i arbetslivet ( Stockholm Föredrag för organisation ) [ slutet ]

2018-11-06 Avslutande av an­ställ­ning på grund av person­liga skäl eller arbets­brist ( Stockholm Blendow Institute » Hemsida ) [ publikt ]

2018-10-19 Nationell reglering vid sidan av data­skydds­för­ord­ningen ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2018-10-11 Konkurensklausuler och den nya företagshemlighetslagen ( Västervik Östra avdelningen av Sveriges advokatsamfund ) [ slutet ]

2018-09-19 Det nya direktivet om ändringar i utstationeringsdirektivet ( Stockholm Institutet för social civilrätt ) [ publikt ]

2018-09-04 Den nya data­skydds­förord­ningen ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida ) [ publikt ]

2018-08-30 Data­skydd och person­upp­gifts­behand­ling i kommuner ( Stockholm JP Infonet » Hemsida ) [ publikt ]

2018-05-29 Nationell reglering vid sidan av data­skydds­för­ord­ningen ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2018-05-22 GDPR 2 – Nationell lagstiftning och fördjupning ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida ) [ publikt ]

» Flera hållna föredrag av Sören Öman

Senast uppdaterad 2019-10-24 av Sören Öman