Hem:

Föredrag av Sören Öman

( 5 kommande och 546 hållna föredrag sedan 2004, med 7 510 åhörare sedan 2014 )

bild på en talare med mikrofon

För muspekaren över föredragets titel (med länk) för att se kort information om föredraget (fungerar inte med pekskärm).

Kommande föredrag av Sören Öman ( 5 st. )

2023-08-30 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida ) [ publikt ]

2023-10-24 Data­skydds­lag­stift­ningen – nyheter, rättslig för­djup­ning och sär­skilda tillämp­ningar ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2023-11-08 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida ) [ publikt ]

2023-11-09 Vissel­blåsar­lagen och yttrande­fri­heten i arbets­livet ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

Senast hållna föredrag av Sören Öman

2023-05-09 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida ) [ publikt ]

2023-04-20 Nya LAS i praktiken – av­slutande av an­ställ­ning ( Stockholm Blendow Institute » Hemsida ) [ publikt ]

2023-03-30 Data­skydds­lag­stift­ningen – nyheter, rättslig för­djup­ning och sär­skilda tillämp­ningar ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2023-02-07 Det nya anställningsskyddet ( Stockholm Företag ) [ slutet ]

2023-01-31 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida ) [ publikt ]

2022-12-02 Det nya anställningsskyddet ( Solna Företag ) [ slutet ]

2022-11-30 Den nya vissel­blåsar­lagen och yttrande­fri­heten i arbets­livet ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2022-11-24 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida ) [ publikt ]

2022-10-07 Det nya anställ­nings­skyddet ( Stockholm Blendow Institute » Hemsida ) [ publikt ]

2022-10-05 Data­skydds­lag­stift­ningen – nyheter, rättslig för­djup­ning och sär­skilda tillämp­ningar ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2022-09-15 Det nya anställ­nings­skyddet ( Göteborg Advokatbyrå ) [ slutet ]

2022-08-25 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida ) [ publikt ]

2022-05-31 Den nya vissel­blåsar­lagen och yttrande­fri­heten i arbets­livet ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2022-05-23 Dataskyddsförordningen ( Stockholm Kommun / Landsting / Region ) [ slutet ]

2022-05-03 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida ) [ publikt ]

2022-04-07 Det nya anställ­nings­skyddet ( Stockholm Blendow Institute » Hemsida ) [ publikt ]

2022-03-29 Data­skydds­lag­stift­ningen – nyheter, rättslig för­djup­ning och sär­skilda tillämp­ningar ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2022-03-22 Angrepp från anställda på före­tagets hemlig­heter och renommé ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida ) [ publikt ]

2022-02-01 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida ) [ publikt ]

2021-12-08 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida ) [ publikt ]

2021-12-02 Yttrandefriheten i arbetslivet ( Stockholm Föredrag för organisation ) [ slutet ]

2021-11-09 Den nya vissel­blåsar­lagen och yttrande­fri­heten i arbets­livet ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2021-10-26 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida ) [ publikt ]

2021-10-19 Data­skydds­lag­stift­ningen – nyheter, rättslig för­djup­ning och sär­skilda tillämp­ningar ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2021-08-31 Bisysslor ( Stockholm Statlig myndighet ) [ slutet ]

» Flera hållna föredrag av Sören Öman

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman