:

Föredrag av Sören Öman

( 11 kommande och 505 hållna föredrag sedan 2004, med 6 563 åhörare sedan 2014 )

bild på en talare med mikrofon

För muspekaren över föredragets titel (med länk) för att se kort information om föredraget (fungerar inte med pekskärm).

Kommande föredrag av Sören Öman ( 11 st. )

2019-09-19 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida ) [ publikt ]

2019-10-10 Det nya dataskyddet – GDPR ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2019-10-15 Data­skydds­lag­stift­ningen – nyheter, rättslig för­djup­ning och sär­skilda tillämp­ningar ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2019-10-24 Arbets­rättsliga frågor för offentlig sektor ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2019-11-14 Avslutande av an­ställ­ning på grund av person­liga skäl eller arbets­brist ( Stockholm Blendow Institute » Hemsida ) [ publikt ]

2020-01-30 Data­skydd och person­upp­gifts­behand­ling i kommuner ( Stockholm JP Infonet » Hemsida ) [ publikt ]

2020-02-06 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida ) [ publikt ]

2020-02-13 Det nya dataskyddet – GDPR ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2020-03-04 Data­skydds­lag­stift­ningen – nyheter, rättslig för­djup­ning och sär­skilda tillämp­ningar ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2020-03-31 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida ) [ publikt ]

2020-05-27 Arbetsrätt – Sociala medier, vissel­blåsare och integritet ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

Senast hållna föredrag av Sören Öman

2019-09-05 Seminarier i rättsinformatik ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

2018-11-08 Integriteten och GDPR i arbetslivet ( Stockholm Föredrag för organisation ) [ slutet ]

» Flera hållna föredrag av Sören Öman

Senast uppdaterad 2019-09-01 av Sören Öman