Hem: Föredrag av Sören Öman: Arrangörer:

Föredrag för

Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group)

Föredrag avSören Öman
Sören Öman
» CV

» Hemsida 08-598 191 60

( 1 kommande och 87 hållna föredrag sedan 2004 )

» Gå direkt till listan med fördrag

Kommande föredrag av Sören Öman för Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) ( 1 st. )

Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning

Bild representerande EU:s dataskyddsförordningDen rättsliga regleringen av hur personuppgifter får behandlas – dataskyddslagstiftningen – blir alltmer betydelsefull. Samtidigt är EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) och den nationella kompletterande regleringen inte helt lättillgänglig.

Kursen ger en introduktion till dataskyddslagstiftningens grunder och en genomgång av dataskyddsförordningens centrala bestämmelser. Dessutom diskuteras hur de olika reglerna kan tillämpas i praktiken.

Under en del av eftermiddagen ges möjlighet att välja mellan en offentligrättslig och en privaträttslig grupp. I detta sammanhang finns tillfälle att ställa frågor.

Dela :

Hållna föredrag av Sören Öman för Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) ( 87 st. sedan 2004 )