Hem: Föredrag av Sören Öman: Arrangörer:

Föredrag för

JP Infonet

Föredrag avSören Öman
Sören Öman
» CV

» Hemsida 08-462 65 60

( 5 hållna föredrag sedan 2004 )

» Gå direkt till listan med fördrag

Hållna föredrag av Sören Öman för JP Infonet ( 5 st. sedan 2004 )

2018 ( 1 st. av totalt 22 st. med 456 åhörare )

Data­skydd och person­upp­gifts­behand­ling i kommuner

Dela :

2017 ( 2 st. av totalt 34 st. med 1 302 åhörare )

Person­upp­gifts­behand­ling i kommuner

Dela :

Person­upp­gifts­behand­ling i kommuner

Dela :

2015 ( 2 st. av totalt 49 st. med 1 666 åhörare )

Person­upp­gifts­behand­ling i kommuner

Stockholm Sören Öman  [ heldag ]  [ publikt ]

dec
9

onsdagen den 9 december 2015 i Stockholm
It-rätt | Offentlighet & sekretess ]

JP Infonet Hemsida 08-462 65 60

Dela :

Ny myndighetsdatalag och andra nyheter om personuppgiftsskydd för offentlig sektor

Stockholm Sören Öman  [ publikt ]

sep
4

fredagen den 4 september 2015 i Stockholm
It-rätt | Offentlighet & sekretess ]

JP Infonet Hemsida 08-462 65 60

Dela :