: : :

Föredrag för

JP Infonet

Föredrag avSören Öman
Sören Öman
» CV

» Hemsida 08-462 65 60

( 1 kommande och 5 hållna föredrag sedan 2004 )

» Gå direkt till listan med fördrag

Kommande föredrag av Sören Öman för JP Infonet ( 1 st. )

Data­skydd och person­upp­gifts­behand­ling i kommuner

Bild representerande EU:s dataskyddsförordningLagstiftningen som rör personuppgiftsbehandling kan många gånger uppfattas som komplicerad och ansvaret skiljer sig för uppgifter som behandlas strukturerat respektive ostrukturerat. För kommuner kompliceras detta ytterligare genom användningen av nya tekniska funktioner och lösningar. I dag är det nämligen inte ovanligt att kommuner erbjuder möjligheten att ansöka om till exempel barnomsorg och bygglov med hjälp av e-tjänster eller samverkar med andra kommuner för att utveckla gemensamma it-lösningar. Tekniska funktioner som dessa kräver att ansvaret för enskildas personuppgifter delas upp och regleras särskilt. Läs mer

Dela :

Hållna föredrag av Sören Öman för JP Infonet ( 5 st. sedan 2004 )