Hem: Föredrag av Sören Öman: Arrangörer:

Föredrag för

Blendow Institute

Föredrag avSören Öman
Sören Öman
» CV

» Hemsida 08-579 366 00

( 1 kommande och 50 hållna föredrag sedan 2004 )

» Gå direkt till listan med fördrag

Kommande föredrag av Sören Öman för Blendow Institute ( 1 st. )

Nya LAS i praktiken – av­slutande av an­ställ­ning

Stockholm Sören Öman  [ heldag ]  [ publikt ]

apr
20

torsdagen den 20 april 2023 i Stockholm
Arbetsrätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Bild på en skrivtavla med orden You're firedPå den här nya kursen går vi igenom vad som gäller när arbetsgivaren vill avsluta en anställning av personliga skäl eller på grund av arbetsbrist. Vi tar upp sådant som när det krävs att arbetstagaren först varnas, den s.k. tvåmånadersregeln och vad som gäller i fråga om omplacering och turordning. Läs mer

Dela :

Hållna föredrag av Sören Öman för Blendow Institute ( 50 st. sedan 2004 )