Hem: Föredrag av Sören Öman: Arrangörer:

Föredrag för

Blendow Institute

Föredrag avSören Öman
Sören Öman
» CV

» Hemsida 08-579 366 00

( 48 hållna föredrag sedan 2004 )

» Gå direkt till listan med fördrag

Hållna föredrag av Sören Öman för Blendow Institute ( 48 st. sedan 2004 )

2019 ( 1 st. av totalt 13 st. med 261 åhörare )

Avslutande av an­ställ­ning på grund av person­liga skäl eller arbets­brist

Stockholm Sören Öman  [ heldag ]  [ publikt ]

nov
14

torsdagen den 14 november 2019 i Stockholm
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

2018 ( 2 st. av totalt 22 st. med 456 åhörare )

Avslutande av an­ställ­ning på grund av person­liga skäl eller arbets­brist

Stockholm Sören Öman  [ heldag ]  [ publikt ]

nov
6

tisdagen den 6 november 2018 i Stockholm
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Avslutande av an­ställ­ning på grund av person­liga skäl eller arbets­brist

Stockholm Sören Öman  [ heldag ]  [ publikt ]

maj
3

torsdagen den 3 maj 2018 i Stockholm
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

2016 ( 3 st. av totalt 28 st. med 1 293 åhörare )

Personuppgiftslagen – praxis och nyheter inom området

Dela :

Arbetsrättsliga nyheter 2016

Stockholm Sören Öman Gudmund Toijer  [ heldag ]  [ publikt ]

maj
20

fredagen den 20 maj 2016 i Stockholm
Arbetsrätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Skadestånd inom arbetsrätten

Stockholm Sören Öman Erik Danhard  [ heldag ]  [ publikt ]

jan
28

torsdagen den 28 januari 2016 i Stockholm
Arbetsrätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

2015 ( 3 st. av totalt 49 st. med 1 666 åhörare )

Arbetsrättsliga nyheter 2015

Stockholm Sören Öman Gudmund Toijer  [ heldag ]  [ publikt ]

okt
20

tisdagen den 20 oktober 2015 i Stockholm
Arbetsrätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Avslutande av anställning

Stockholm Sören Öman Sten Bauer  [ heldag ]  [ publikt ]

okt
13

tisdagen den 13 oktober 2015 i Stockholm
Arbetsrätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Arbetsrättsliga nyheter 2015

Stockholm Sören Öman Gudmund Toijer  [ heldag ]  [ publikt ]

maj
6

onsdagen den 6 maj 2015 i Stockholm
Arbetsrätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

2014 ( 4 st. av totalt 51 st. med 1 729 åhörare )

Skadestånd inom arbetsrätten

Malmö Sören Öman Erik Danhard  [ heldag ]  [ publikt ]

nov
26

onsdagen den 26 november 2014 i Malmö
Arbetsrätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Skadestånd inom arbetsrätten

Stockholm Sören Öman Erik Danhard  [ heldag ]  [ publikt ]

okt
17

fredagen den 17 oktober 2014 i Stockholm
Arbetsrätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Arbetsrättsliga nyheter 2014

Stockholm Sören Öman Gudmund Toijer  [ heldag ]  [ publikt ]

maj
9

fredagen den 9 maj 2014 i Stockholm
Arbetsrätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Arbetsrättsliga knepigheter

Stockholm Sören Öman Gudmund Toijer  [ heldag ]  [ publikt ]

jan
23

torsdagen den 23 januari 2014 i Stockholm
Arbetsrätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

2013 ( 8 st. av totalt 49 st. )

Arbetsrättsliga nyheter 2013

Stockholm Sören Öman Gudmund Toijer Lars Lunning  [ heldag ]  [ publikt ]

okt
17

torsdagen den 17 oktober 2013 i Stockholm
Arbetsrätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Avveckling och förändring av anställning

Stockholm Sören Öman  [ heldag ]  [ publikt ]

sep
17

tisdagen den 17 september 2013 i Stockholm
Arbetsrätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Exit – Att tänka på vid avslut av anställning

Dela :

Arbetsrättsliga nyheter och praktiska utmaningar

Stockholm Sören Öman  [ heldag : tvådagarskurs ]  [ publikt ]

mar
15

fredagen den 15 mars 2013 i Stockholm
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Arbetsrättsliga nyheter och praktiska utmaningar

Stockholm Sören Öman  [ heldag : tvådagarskurs ]  [ publikt ]

mar
14

torsdagen den 14 mars 2013 i Stockholm
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Avveckling och förändring av anställning

Malmö Sören Öman  [ heldag ]  [ publikt ]

mar
7

torsdagen den 7 mars 2013 i Malmö
Arbetsrätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Avveckling och förändring av anställning

Stockholm Sören Öman  [ heldag ]  [ publikt ]

jan
31

torsdagen den 31 januari 2013 i Stockholm
Arbetsrätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Yttrandefrihet och whistleblowing i arbetslivet

Stockholm Sören Öman  [ publikt ]

jan
29

tisdagen den 29 januari 2013 i Stockholm
Arbetsrätt | Företagshemligheter | Yttrandefrihet ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

2012 ( 9 st. av totalt 31 st. )

Anställningsskyddet & Tvister och processföring inom arbetsrätten

Stockholm Sören Öman  [ heldag : tvådagarskurs ]  [ publikt ]

nov
9

fredagen den 9 november 2012 i Stockholm
Arbetsrätt | Processrätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Anställningsskyddet & Tvister och processföring inom arbetsrätten

Stockholm Sören Öman  [ heldag : tvådagarskurs ]  [ publikt ]

nov
8

torsdagen den 8 november 2012 i Stockholm
Arbetsrätt | Processrätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Personuppgiftslagen och integritetsskyddet i arbetslivet

Stockholm Sören Öman  [ heldag ]  [ publikt ]

sep
20

torsdagen den 20 september 2012 i Stockholm
Arbetsrätt | It-rätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Arbetsrättsliga spörsmål

Stockholm Sören Öman  [ heldag : tvådagarskurs ]  [ publikt ]

maj
15

tisdagen den 15 maj 2012 i Stockholm
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Arbetsrättsliga spörsmål

Stockholm Sören Öman  [ heldag : tvådagarskurs ]  [ publikt ]

maj
14

måndagen den 14 maj 2012 i Stockholm
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Arbetsrättsliga nyheter och praktiska utmaningar

Dela :

Arbetsrättsliga nyheter och praktiska utmaningar

Dela :

Arbetsrättsliga nyheter och praktiska utmaningar

Dela :

Arbetsrättsliga nyheter och praktiska utmaningar

Dela :

2011 ( 12 st. av totalt 35 st. )

Arbetsrättslig fördjupning för jurister

Stockholm Sören Öman  [ tvådagarskurs ]  [ publikt ]

okt
19

onsdagen den 19 oktober 2011 i Stockholm
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Arbetsrättslig fördjupning för jurister

Stockholm Sören Öman  [ tvådagarskurs ]  [ publikt ]

okt
18

tisdagen den 18 oktober 2011 i Stockholm
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Arbetsrättsliga spörsmål och tvister

Stockholm Sören Öman  [ heldag : tvådagarskurs ]  [ publikt ]

sep
27

tisdagen den 27 september 2011 i Stockholm
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler | Processrätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Arbetsrättsliga spörsmål och tvister

Stockholm Sören Öman  [ heldag : tvådagarskurs ]  [ publikt ]

sep
26

måndagen den 26 september 2011 i Stockholm
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler | Processrätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Arbetsrättsliga spörsmål och tvister

Stockholm Sören Öman  [ heldag : tvådagarskurs ]  [ publikt ]

jun
10

fredagen den 10 juni 2011 i Stockholm
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler | Processrätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Arbetsrättsliga spörsmål och tvister

Stockholm Sören Öman  [ heldag : tvådagarskurs ]  [ publikt ]

jun
9

torsdagen den 9 juni 2011 i Stockholm
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler | Processrätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Arbetsrättsliga spörsmål och tvister

Göteborg Sören Öman  [ heldag : tvådagarskurs ]  [ publikt ]

maj
18

onsdagen den 18 maj 2011 i Göteborg
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler | Processrätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Arbetsrättsliga spörsmål och tvister

Göteborg Sören Öman  [ heldag : tvådagarskurs ]  [ publikt ]

maj
17

tisdagen den 17 maj 2011 i Göteborg
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler | Processrätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Arbetsrättsliga spörsmål och tvister

Dela :

Arbetsrättsliga spörsmål och tvister

Malmö Sören Öman  [ heldag : tvådagarskurs ]  [ publikt ]

apr
7

torsdagen den 7 april 2011 i Malmö
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler | Processrätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Arbetsrättsliga spörsmål och tvister

Stockholm Sören Öman  [ heldag : tvådagarskurs ]  [ publikt ]

mar
25

fredagen den 25 mars 2011 i Stockholm
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler | Processrätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Arbetsrättsliga spörsmål och tvister

Stockholm Sören Öman  [ heldag : tvådagarskurs ]  [ publikt ]

mar
24

torsdagen den 24 mars 2011 i Stockholm
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler | Processrätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

2010 ( 3 st. av totalt 24 st. )

Informationshantering och anställda

Dela :

Informationshantering och anställda

Dela :

Informationshantering och anställda

Dela :

2007 ( 1 st. av totalt 33 st. )

Personuppgiftslagen – Ändringar och tillämpningar

Stockholm Sören Öman  [ heldag ]  [ publikt ]

maj
31

torsdagen den 31 maj 2007 i Stockholm
It-rätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

2006 ( 2 st. av totalt 32 st. )

Personuppgiftslagen – Ändringar och tillämpningar

Stockholm Sören Öman  [ heldag ]  [ publikt ]

dec
5

tisdagen den 5 december 2006 i Stockholm
It-rätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Personuppgiftslagen – Ändringar och tillämpningar

Stockholm Sören Öman  [ heldag ]  [ publikt ]

sep
13

onsdagen den 13 september 2006 i Stockholm
It-rätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :