: :

Årsarkiv:

Föredrag av Sören Öman 2018

( 22 föredrag av Sören Öman, listas nedan » Gå direkt till listan )

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Föredrag 2018 efter veckodag

» Alla Arbetsdomstolens domar 2018 ( 40 st. )

» Förarbeten om arbetsrätt 2018 ( 15 st. )

Arbetsrättslig litteratur 2018 ( 61 st. )

Jan Fougner, Arbeidsgivers frie skjønn, arbeidsgivers styringsrett og domstolskontroll i Arbeidsrett 2018 s. 37–60

Åsmund Arup Seip, Bruk av tvungen lønnsnemnd i Norge i Arbeidsrett 2018 s. 77–84

Sören Öman, AD om arbetsbrist, turordning och företrädesrätt, andra upplagan 2018

Förlag : Åhnberg Förlag, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 2014.

Sören Öman, Nytt på lagstiftningsfronten om arbetsrätt i Blendow Lexnova 2018

Anteckningar :
Expertkommentar för oktober 2018.

Maren Folkestad, Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter i Arbeidsrett 2018 s. 164–246

Stefan Flemström och Sara Andersson, Förutsebarhet av fördelningen av rättegångskostnader, särskilt i arbetstvister – en diskussion med utgångspunkt i AD 2017 nr 50 i Ny Juridik 2018 nr 1 s. 7–22

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2017 nr 50.

Sören Öman, Anmälan av Eric Grahn & Susanna Kjällström, Anställdas integritetsskydd – och dataskyddsförordningen i TfR 2018 s. 575–577

Anmälan av :
Eric Grahn & Susanna Kjällström, Anställdas integritetsskydd – och dataskyddsförordningen, 2017.

Kurt Weltzien, ”Akademiker-dommere” til Arbeidsretten? i Arbeidsrett 2018 s. 107–108

Niklas Selberg, Empirisk arbetsrättsforskning, rättsrealism och rättssociologi – Från välfärdsstat till gig-ekonomi i Festskrift till Håkan Hydén (red. Karl Dahlstrand, Reza Banakar och Lotti Ryberg-Welander), 2018, s. 440–459

Förlag : Juristförlaget i Lund, Lund.

Sören Öman, Ny praxis inom statlig arbetsrätt i Blendow Lexnova 2018

Anteckningar :
Expertkommentar för december 2018.

Tine Eidsvaag, Fleksibilitet overfor fleksible arbeidstakere? – Om tilrettelegging for vikarbyråansatte i Arbeidsrett 2018 s. 135–163

Sonia Bastigkeit Ericstam, Arbete till vilket pris som helst? – En undersökning av deportabilitetens inverkan på arbetskraftsinvandrares rättsliga skydd på den svenska arbetsmarknaden i Juridisk Publikation 2018 s. 49–62

Kerstin Ahlberg, Arbetsmiljölagen med kommentarer, fjortonde upplagan 2018

Förlag : Prevent, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 2001, 2:a uppl. 2002, 3:e uppl. 2003, 4:e uppl. 2005, 5:e uppl. 2006, 6:e uppl. 2008, 7:e uppl. 2009, 8:e uppl. 2010, 9:e uppl. 2011, 10:e uppl. 2013, 11:e uppl. 2014, 12:e uppl. 2016, 13:e uppl. 2017.
1:a uppl. med Karl Krook.

Erik Danhard, Konkurrensklausuler – i retur i Blendow Lexnova 2018

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2017 nr 38, AD 2017 nr 44, AD 2017 nr 57.
Expertkommentar för april 2018.

Harald Irgens-Jensen, Ansattes oppfinnsomhet – bedrifters hemmelighold i Lov og Rett 2018 s. 3–18

Tor Nitzelius och Göran Söderlöf, Skolans arbetsmiljö – Praktiska typfall, fjärde upplagan 2018

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anmäld av :
Klas Jonsäter i Lag & Avtal 2004 nr 7 s. 46 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 2004, 2:a uppl. 2007, 3:e uppl. 2012.

Sören Öman, Arbetsrättsliga prejudikat 2017 i Blendow Lexnova 2018

Anteckningar :
Expertkommentar för januari 2018.

Peter Ramsjö, Skolans arbetsmiljö – något om normkonflikter inom Skolinspektionens tillsynsområde i FT 2018 s. 725–745

Sören Öman, Anställningsskyddslagen – Kommentar på internet, 2018

Förlag : Lexino / Karnov Group.

Anteckningar :
Lexino hos Karnov. Uppdateras löpande.
Finns också i bokform med titeln: Lagen om anställningsskydd – En kommentar, 1:a uppl. 2013, 2:a uppl. 2017.

Maria Steinberg, Skyddsombudsrätt – Skydds- och arbetsmiljöombud – samverkan, ansvar och tillsyn, femte upplagan 2018

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 1992, 2:a uppl. 1995 (supplement 1998), 3:e uppl. 2006 (supplement 2011), 4:e uppl. 2013.
1–2 uppl. utg. av Publica.
1:a uppl. med titeln: Skyddsombudsrätt – En handbok.
2–3 uppl. med titeln: Skyddsombudsrätt – Samverkan, ansvar och tillsyn.
4:e uppl. med titeln Skyddsombuds- och arbetsmiljöombudsrätt.

Erland Olauson och Dan Holke, Medbestämmandelagen – Med kommentar, sjunde upplagan 2018

Förlag : Studentlitteratur, Lund.

Anteckningar :
Rev. uppl. 1992 (av enbart Erland Olauson), 3:e uppl. 2001, 4:e uppl. 2008, 5:e uppl. 2012, 6:e uppl. 2014.
1–3 uppl. med titeln: Medbestämmandelagen – kommentar med rättsfall.
Rev. uppl. 1992 utg. av Tiden. 3:e uppl. utg. av Prisma. 4–5:e uppl. utg. av Norstedts.

Håkan Gabinus Göransson och Naiti del Sante, Diskrimineringslagen – en lärobok, 2018

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Mats Glavå, Vägval för anställningsskyddet, 2018

Förlag : Bokförlaget BAS, Bohus.

Erik Lindberg, Statens ansvarsnämnd och IT-skandalen – möjligheten att avskeda en redan förflyttad generaldirektör i Vänbok till Fredrik Wersäll (red. Agneta Bäcklund, Anders Eka, Thomas Rolén och David Säfwe), 2018, s. 319–332

Förlag : Iustus, Uppsala.

Hans Gullberg och Karl-Ingvar Rundqvist, Arbetsmiljölagen – Kommentarer och författningar, artonde upplagan 2018

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 1978, 2:a uppl. 1981, 3:e uppl. 1983, 4:e uppl. 1984, 5:e uppl. 1986, 6:e uppl. 1987, 7:e uppl. 1990, 8:e uppl. 1991, 9:e uppl. 1994, 10:e uppl. 1997, 11:e uppl. 1999, 12 uppl. 2001, 13:e uppl. 2004, 14:e uppl. 2008, 15:e uppl. 2010, 16:e uppl. 2013, 17:e uppl. 2014.
Olika utgivare, bl.a. Arbetsmiljöforum och Föreningen för arbetarskydd.
1–10 uppl. av Hans Gullberg, Karl-Ingvar Rundqvist & Hilding Starland. Fr.o.m. 11:e uppl. av Hans Gullberg & Karl-Ingvar Rundqvist. 1–5 uppl. m. företal av Gunnar Danielson.

Nicolay Skarning och Tonje Liavaag, Kan verneombudet trekke seg eller kalles tilbake? i Arbeidsrett 2018 s. 97–106

Jan Kleineman, Om uppkomsten av allmänna skadeståndsprinciper – exemplet contra bonos mores som en dolusprincip i svensk rätt i Festskrift till Stefan Lindskog (red. Lars Edlund, Johnny Herre, Svante O. Johansson, Jan Kleineman och Gertrud Lennander), 2018, s. 381 ff.

Förlag : Jure Förlag, Stockholm.

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : NJA 2015 s. 899.
Replik av Niklas Selberg och Erik Sjödin, Om behörig domstol och civilrättsliga sanktioner för stridsåtgärder på arbetsmarknaden – Replik till Jan Kleineman om NJA 2015 s. 899, i SvJT 2019 s. 782–500.

Birgitta Nyström, Svensk grundlag som skydd för välfärdsrättsliga normer i Festskrift till Håkan Hydén (red. Karl Dahlstrand, Reza Banakar och Lotti Ryberg-Welander), 2018, s. 613–640

Förlag : Juristförlaget i Lund, Lund.

Jan Fougner, Lars Holo, Tron Løkken Sundet och Tarjei Thorkildsen, Arbeidsmiljøloven – Lov av 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. – Kommenatarutgave, tredje upplagan 2018

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Anteckningar :
1:a uppl. 2006, 2:a uppl. 2013.
1:a uppl. av enbart Jan Fougner och Lars Holo.

Caroline Johansson, Tjänstepensionen möter EU-rätten – Om relationen mellan svenska kollektivavtal och den inre marknaden [ Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala Vol. 135 ], 2018

Förlag : Iustus, Uppsala.

Svante Nycander, Svenska modellens borgerliga rötter i Statsvetenskaplig Tidskrift 2018 s. 5–31

Sabina Hellborg, Diskrimineringsansvar – En civilrättslig undersökning av förutsättningarna för ansvar och ersättning vid diskriminering, 2018

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anmäld av :
Mårten Schultz i SvJT 2019 s. 170–178.

Henning Jakhelln, Anmälan av Jan L. Backer og Simen Lium: Pensjoner i et nøtteskall i Arbeidsrett 2018 s. 131–134

Anmälan av :
Jan L. Backer & Simen Lium, Pensjoner i et nøtteskall.

Henning Jakhelln, Ulønnet velferdspermisjon – Retten til ulønnet velferdspermisjon for arbeidstakere bør nå lovfestes i Arbeidsrett 2018 s. 61–76

Martin Haukland och Pål Kvernaas, Feil pensjonsgrunnlag – grunnlag for etterinnbetalingskrav? i Arbeidsrett 2018 s. 247–263

Jonas Malmberg, Hanna Björknäs, Kurt Eriksson, Mikael Hansson, Petra Herzfeld Olsson och Tommy Larsson, Medbestämmandelagen – En kommentar – Del I – 1–32 §§, 2018

Förlag : Norstedts Juridik, Turenki.

Petra Sund-Norrgård och Mayvor Höglund, Anmälan Niklas Bruun i Sverige – en vänbok, 2017 i FJFT 2018 s. 490–502

Anmälan av :
Anmälan Niklas Bruun i Sverige – en vänbok, 2017.

Anteckningar :
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland.

Erik Danhard, Konkursarbetsrätt – Om arbetsrätt och lönefordringar i konkurs samt löneindrivning och företagsrekonstruktion, sjätte upplagan 2018

Förlag : Jure Förlag, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 1995, 2:a uppl. 1998, 3:e uppl. 2006, 4:e uppl. 2009 (supplement 2012),5:e uppl. 2013.
1:a och 2:a uppl. med titeln Konkursarbetsrätt – Om arbetsrätt och lönefordringar i konkurs samt löneindrivning, 3:e upppl. med titeln Konkursarbetsrätt – Om arbetsrätt och lönefordringar i konkurs.
1–4 uppl. utg. av Åhnberg Förlag.

Hans Petter Graver, Anmälan av Caroline Johansson, Tjänestepensionen möter EU-rätten – Om relationen mellan svenska kollektivavtal och den inre marknaden, 2018 i TfR 2018 s. 317–321

Anmälan av :
Caroline Johansson, Tjänestepensionen möter EU-rätten – Om relationen mellan svenska kollektivavtal och den inre marknaden, 2018.

Reinhold Fahlbeck, Comparative labor law – Quo Vadis? i Comparative Labour Law [ The International Library of Comparative Law Vol. 5 ] (red. Anne Trebilcock),Comparative Labor Law Journal 2018, s. 43–55

Förlag : Edward Elgar Publishing.

Carolina Uppenberg, I husbondens bröd och arbete – Kön, makt och kontrakt i det svenska tjänstefolkssystemet 1730–1860 [ Gothenburg studies in economic history Vol. 20 ], 2018

Ove André Vanebo och Marco Lilli, Begrepet ”arbeidsvederlag” i ferieloven § 10 (1) i Arbeidsrett 2018 s. 109–130

Funktionærloven 80 år (red. Aage Jacob Jensen och Lars Svenning Andersen), 2018

Förlag : DJØF.

Bo Ericson och Henric Ask, Visselblåsarlagen i Ny Juridik 2018 nr 1 s. 23–39

Kristina Ahlström, 2017 års förvaltningslag – betydelse för HR-området i Ny Juridik 2018 nr 1 s. 59–73

Stein Evju, EMK artikkel 11, streikerett og tvungen voldgift i Arbeidsrett 2018 s. 264–266

Kristina Ahlström, Arbetsledningsbeslut vid bemanning av statliga myndigheter i Ny Juridik 2018 nr 2 s. 65–80

Vegard Veggeland, Forbudet mot endring i arbeidsvilkår etter arbeidstvistlovens § 8 tredje ledd – særlig om pensjon i Arbeidsrett 2018 s. 85–96

Kristina Ahlström, Anställning vid en statlig myndighet – Anställningsbeslut och arbetsledningsbeslut, andra upplagan 2018

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 2010.

Sören Öman, Anställningsskyddspraxis, nionde upplagan 2018

Förlag : Jure Förlag, Stockholm.

Anmäld av :
Lars Viklund i Lag & Avtal 2003 nr 9 s. 35 (1:a uppl.).

Anteckningar :
Tidigare version: Anställningsskyddslagen – Sammanställning av rättspraxis, Publica 1993.
1:a uppl. 2002, 2:a uppl. 2004, 3:e uppl. 2006, 4:e uppl. 2008, 5:e uppl. 2010, 6:e uppl. 2012, 7:e uppl. 2014, 8:e uppl. 2016.
1–4 uppl. utg. av Norstedts Juridik. Fr.o.m. 5:e uppl. utg. av Jure Förlag.

Marianne Jenum Hotvedt, Prøvelsesrett på prøve – Kan domstolene prøve rimelighet i saker om statsansattes stillingsvern? i Arbeidsrett 2018 s. 1–36

Lotti Ryberg-Welander, När ämbetsmannen blev arbetstagare i FT 2018 s. 999–1019

Louise D’Oliwa, Arbetsmiljö i praktiken – handbok för chefer, 2018

Förlag : Liber, Stockholm.

Line Budtz Pedersen och Peer Schaumburg-Müller, Databeskyttelse i arbejdsretten – fra jura til praksis, 2018

Förlag : DJØF.

Marianne Jenum Hotvedt, Arbeidstaker – quo vadis? – Den nyere utviklingen av arbeidstakerbegrepet i TfR 2018 s. 42–103

Marianne Jenum Hotvedt, The contract-of-employment test renewed – A Scandinavian approach to platform work i Spanish Labour Law and Employment Relations Journal 2018 s. 56–74

Lars Viklund, Lex Hamnarbetarförbundet – ett oortodoxt lagstiftningsärende i Ny Juridik 2018 nr 4 s. 17–28

Anette Broberg och Anna Sundin, Anställda – Praktisk handbok för arbetsgivare, tjugoförsta upplagan 2018

Förlag : Björn Lundén information, Näsviken.

Anteckningar :
1:a uppl. 1995, 2:a uppl. 1997, 3:e uppl. 1998, 4:e uppl. 1999, 5:e uppl. 200, 6:e uppl. 2001, 7:e uppl. 2002, 8:e uppl. 2003, 9:e uppl. 2004, 10.e uppl. 2005, 11:e uppl. 2006, 12:e uppl. 2007, 13:e uppl. 2008, 14:e uppl. 2009, 15:e uppl. 2010, 16:e uppl. 2011, 17:e uppl. 2013, 18:e uppl. 2014, 19:e uppl. 2016, 20:e uppl. 2017.
1:a uppl. av Björn Lundén och Lotta Bylin. 2–7 uppl. av Björn Lundén och Lotta Dahlin. 8–15 uppl. av Björn Lundén och Anette Broberg. 16–18 uppl. av Jens Nyholm och Anna Sundin. Från och med 19:e uppl. av Anette Broberg och Anna Sundin.

Lars Viklund, Arbetsrätten och religiösa kulturkonflikter i Ny Juridik 2018 nr 3 s. 7–18

Anders Eka, Avskedande av domare – behov av en översyn för att stärka domstolarnas oberoende i Vänbok till Fredrik Wersäll (red. Agneta Bäcklund, Anders Eka, Thomas Rolén och David Säfwe), 2018, s. 237–248

Förlag : Iustus, Uppsala.

Lars Viklund, Martin Wästfelt och Bo Bylund, Arbetsrätt i praktiken – En handbok, tjugonde upplagan 2018

Förlag : Studentlitteratur, Lund.

Anteckningar :
1:a uppl. 1978, 4:e uppl. 1980, 5:e uppl. 1982, 6:e uppl. 1985, 7:e uppl. 1986, 8:e uppl. 1990, 9:e uppl. 1995, 10:e uppl. 1997, 11:e uppl. 2000, 12:e uppl. 2003, 13:e uppl. 2006, 14:e uppl. 2007, 15:e uppl. 2010, 16:e uppl. 2011, 17:e uppl. 2014, 18:e uppl. 2015, 19:e uppl. 2017.
1–17 uppl. av Lars Viklund & Bo Bylund. 18:e uppl. av Lars Viklund. Fr.o.m. 19:e uppl. av Lars Viklund & Martin Wästfelt.
1–12 uppl. 2003 med titeln: Arbetsrätt i praktiken – En facklig handbok.
1–9 uppl. utg. av Tiden. 10–12 uppl. utg. av Prisma. 13–16 uppl. utg. av Norstedt.

Ovanstående är bara referenser. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter

Sök/Filtrera föredragen på denna sida :

2018 ( 22 st. )

GDPR 2 – Nationell lagstiftning och fördjupning

Stockholm Sören Öman Daniel Westman  [ publikt ]

dec
11

tisdagen den 11 december 2018 i Stockholm
Europarätt | It-rätt ]

VJS / Karnov Group Hemsida 08-587 670 00

Dela :

Det nya dataskyddet – GDPR

Dela :

Den nya data­skydds­förord­ningen

Stockholm Sören Öman Daniel Westman  [ publikt ]

nov
15

torsdagen den 15 november 2018 i Stockholm
Europarätt | It-rätt ]

VJS / Karnov Group Hemsida 08-587 670 00

Dela :

Integriteten och GDPR i arbetslivet

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

nov
8

torsdagen den 8 november 2018 i Stockholm
Arbetsrätt | Europarätt | It-rätt ]

Föredrag för organisation

Dela :

Avslutande av an­ställ­ning på grund av person­liga skäl eller arbets­brist

Stockholm Sören Öman  [ heldag ]  [ publikt ]

nov
6

tisdagen den 6 november 2018 i Stockholm
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Nationell reglering vid sidan av data­skydds­för­ord­ningen

Stockholm Sören Öman Daniel Westman  [ publikt ]

okt
19

fredagen den 19 oktober 2018 i Stockholm
Europarätt | It-rätt ]

Fakultetskurser Hemsida 08-41 003 006

Dela :

Konkurensklausuler och den nya företagshemlighetslagen

Dela :

Det nya direktivet om ändringar i utstationeringsdirektivet

Dela :

Den nya data­skydds­förord­ningen

Stockholm Sören Öman Daniel Westman  [ publikt ]

sep
4

tisdagen den 4 september 2018 i Stockholm
Europarätt | It-rätt ]

VJS / Karnov Group Hemsida 08-587 670 00

Dela :

Data­skydd och person­upp­gifts­behand­ling i kommuner

Dela :

Nationell reglering vid sidan av data­skydds­för­ord­ningen

Stockholm Sören Öman Daniel Westman  [ publikt ]

maj
29

tisdagen den 29 maj 2018 i Stockholm
Europarätt | It-rätt ]

Fakultetskurser Hemsida 08-41 003 006

Dela :

GDPR 2 – Nationell lagstiftning och fördjupning

Stockholm Sören Öman Daniel Westman  [ publikt ]

maj
22

tisdagen den 22 maj 2018 i Stockholm
Europarätt | It-rätt ]

VJS / Karnov Group Hemsida 08-587 670 00

Dela :

Avslutande av an­ställ­ning på grund av person­liga skäl eller arbets­brist

Stockholm Sören Öman  [ heldag ]  [ publikt ]

maj
3

torsdagen den 3 maj 2018 i Stockholm
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Den nya data­skydds­förord­ningen

Stockholm Sören Öman Daniel Westman  [ publikt ]

apr
19

torsdagen den 19 april 2018 i Stockholm
Europarätt | It-rätt ]

VJS / Karnov Group Hemsida 08-587 670 00

Dela :

Dataskyddsförordningen och arbetsrätt

Stockholm Sören Öman  [ publikt ]

apr
19

torsdagen den 19 april 2018 i Stockholm
Arbetsrätt | Europarätt | It-rätt ]

VJS / Karnov Group Hemsida 08-587 670 00

Dela :

Arbetsrätt – Sociala medier, vissel­blåsare och integritet

Dela :

Nationell reglering vid sidan av data­skydds­för­ord­ningen

Stockholm Sören Öman Daniel Westman  [ publikt ]

mar
28

onsdagen den 28 mars 2018 i Stockholm
Europarätt | It-rätt ]

Fakultetskurser Hemsida 08-41 003 006

Dela :

GDPR 2 – Nationell lagstiftning och fördjupning

Stockholm Sören Öman Daniel Westman  [ publikt ]

mar
21

onsdagen den 21 mars 2018 i Stockholm
Europarätt | It-rätt ]

VJS / Karnov Group Hemsida 08-587 670 00

Dela :

Den nya data­skydds­förord­ningen

Stockholm Sören Öman Daniel Westman  [ publikt ]

feb
20

tisdagen den 20 februari 2018 i Stockholm
Europarätt | It-rätt ]

VJS / Karnov Group Hemsida 08-587 670 00

Dela :

Nationell reglering vid sidan av data­skydds­för­ord­ningen

Stockholm Sören Öman Daniel Westman  [ publikt ]

feb
14

onsdagen den 14 februari 2018 i Stockholm
Europarätt | It-rätt ]

Fakultetskurser Hemsida 08-41 003 006

Dela :

Arbets­rättsliga frågor för offentlig sektor

Stockholm Sören Öman Kristina Ahlström  [ heldag ]  [ publikt ]

feb
1

torsdagen den 1 februari 2018 i Stockholm
Arbetsrätt | It-rätt ]

Fakultetskurser Hemsida 08-41 003 006

Dela :

EU:s data­skydds­för­ord­ning – kompletterande nationell reglering och för­djup­ning

Stockholm Sören Öman Daniel Westman  [ publikt ]

jan
30

tisdagen den 30 januari 2018 i Stockholm
Europarätt | It-rätt ]

VJS / Karnov Group Hemsida 08-587 670 00

Dela :