: :

Årsarkiv:

Föredrag av Sören Öman 2015

( 49 föredrag av Sören Öman, listas nedan » Gå direkt till listan )

» Alla Arbetsdomstolens domar 2015 ( 41 st. )

Arbetsrättslig litteratur 2015 ( 71 st. )

Sören Öman, Tillfälliga ersättare dömer mindre i Arbetsdomstolen i Blendow Lexnova 2015

Anteckningar :
Expertkommentar för februari 2015.

Christian Andersen-Mølgaard, Martin Gräs Lind, Helle Ekmann Jensen och Stig Hansen Nørgaard, Udstationeringsloven med kommentarer, 2015

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anmäld av :
Ole Hasselbalch i UfR B 2015 s. 270.

Jari Hellsten, Finska TSN-YTN-målet med några nationella, nordiska och europeiska reflektioner i Europa og den nordiske aftalemodel – Det komplicerede samspil mellem nordisk og europæisk arbejdsret [ TemaNord Vol. 537 ] (red. Jens Kristiansen), 2015, s. 181–191

Förlag : Nordiska Ministerrådet, København.

Anteckningar :
Nordiska ministerrådet, TemaNord 2015:537.
Även på engelska med titeln: Europe and the Nordic Collective-Bargaining Model – The Complex Interaction between Nordic and European Labour Law.

Margrethe Meder, Med blanke ark? – Om sletting av advarsler i arbeidsforhold i Arbeidsrett 2015 s. 212–221

Christopher Hansteen, Sigurd-Øyvind Kambestad, Hans Christian Monsen och Einar Stueland, Interessetvist og arbeidskamp, 2015

Förlag : Gyldendal, Oslo.

Einar Engh, Anmälan av Erik C. Aagaard, Kommentarer til Hovedavtalen NHO-LO og NHO-YS, 2015 i Arbeidsrett 2015 s. 251–252

Anmälan av :
Erik C. Aagaard, Kommentarer til Hovedavtalen NHO–LO og NHO–YS, 2015.

Gösta Eberstein, Stig R. Humlin, Jonas Milton och Heléne Persson, Förhandlarboken, 2015

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 1990, 2:a uppl. 1995, 3:e uppl. 1997, 4:e uppl. 2003, 5:e uppl. 2006. 1–5 uppl. av Gösta Eberstein, Stig R. Humlin & Jonas Milton. 6:e uppl. av Gösta Eberstein, Jonas Milton. & Heléne Persson.

Bo Ericson och Kurt Eriksson, Semesterlagen med kommentar, femte upplagan 2015

Förlag : Studentlitteratur, Lund.

Anteckningar :
1:a uppl. 1995, 2:a uppl. 1996, 3:e 2007, 4:e uppl. 2010.

Sören Öman, AD om skadestånd, lön och preskription enligt LAS, 2015

Förlag : Åhnberg Förlag, Stockholm.

Christopher Hansteen och Kristine Nergaard, Tvister om valg av tariffavtale og om organisasjonsgrenser i Arbeidsrett 2015 s. 100–121

Lars G. Eriksson och Gerhard Wikrén, Semesterlagen med kommentarer, sjunde upplagan 2015

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 1977, 2:a uppl. 1980, 3:e uppl. 1991, 4:e uppl. 1995, 5:e uppl. 2006, 6:e uppl. 2010.
1–5 uppl. av Lars G Eriksson och Gerhard Wikrén. Fr.o.m. 6:e uppl. av enbart Gerhard Wikrén.
1–2 uppl. med titeln: Semesterlagen – kommentar till den nya lagstiftningen.
1–4 uppl. utg. av Publica.

Peter Blume, Arbejdsgivers adgang til ansattes e-post – Bemærkninger til U 2015.1525 H i UfR B 2015 s. 229–232

Jan Fougner, Avslutning av arbeidsforhold – vilkåret om saklig grunn i Arbeidsrett 2015 s. 147–157

Flemming Dreesen, Det danske RUT-register i Europa og den nordiske aftalemodel – Det komplicerede samspil mellem nordisk og europæisk arbejdsret [ TemaNord Vol. 537 ] (red. Jens Kristiansen), 2015, s. 103–118

Förlag : Nordiska Ministerrådet, København.

Anteckningar :
Nordiska ministerrådet, TemaNord 2015:537.
Även på engelska med titeln: Europe and the Nordic Collective-Bargaining Model – The Complex Interaction between Nordic and European Labour Law.

Erland Olauson, Förtroendemannalagen – Med kommentar, åttonde upplagan 2015

Förlag : Studentlitteratur, Lund.

Anteckningar :
3:e uppl. 1982, 4:e uppl. 1991, 5:e uppl. 2000, 6:e uppl. 2011, 7:e uppl. 2013.
1–5 uppl. med titeln: Förtroendemannalagen – Kommentarer med rättsfall.
1–3 uppl. utg. av LO. 4:e uppl. utg. av Tiden. 5:e uppl. utg. av Prisma. 6:e uppl. utg. av Norstedts. Fr.o.m. 7:e uppl. utg. av Studentlitteratur.

Helge Werner, Hovedaftalen, 2015

Anmäld av :
Ole Hasselbalch i UfR B 2015 s. 247.

Hans Tilly, En förändrad arbetsmarknad efter Vaxholm i Europa og den nordiske aftalemodel – Det komplicerede samspil mellem nordisk og europæisk arbejdsret [ TemaNord Vol. 537 ] (red. Jens Kristiansen), 2015, s. 77–89

Förlag : Nordiska Ministerrådet, København.

Anteckningar :
Nordiska ministerrådet, TemaNord 2015:537.
Även på engelska med titeln: Europe and the Nordic Collective-Bargaining Model – The Complex Interaction between Nordic and European Labour Law.

Louise Olsen och Niels Banke, Når nu finanskrisen er ovre… Hvor efterlader det så ansættelsesretten? i Erhvervsjuridisk tidsskrift 2015 s. 173–178

Kurt Junesjö, Fackliga verktyg vid entreprenad, bemanning och verksamhetsövergång, 2015

Förlag : Svenska Kommunalarbetareförbundet, Stockholm.

Christen Horn Johannessen, Gir EUs lovgivning flyselskaper mulighet til å forkaste den nordiske arbeidsmarkedsmodellen? i Europa og den nordiske aftalemodel – Det komplicerede samspil mellem nordisk og europæisk arbejdsret [ TemaNord Vol. 537 ] (red. Jens Kristiansen), 2015, s. 131–142

Förlag : Nordiska Ministerrådet, København.

Anteckningar :
Nordiska ministerrådet, TemaNord 2015:537.
Även på engelska med titeln: Europe and the Nordic Collective-Bargaining Model – The Complex Interaction between Nordic and European Labour Law.

Niklas Selberg och Erik Sjödin, EU-rätten skulle gagnas av en arbetsrättslig avdelning inom EU-domstolen i Europarättslig tidskrift 2015 s. 415–424

Hrafnhildur Stefánsdóttir, Kollektivavtal, föreningsfrihet och EES-avtalets inflytande på isländsk arbetsrätt i Europa og den nordiske aftalemodel – Det komplicerede samspil mellem nordisk og europæisk arbejdsret [ TemaNord Vol. 537 ] (red. Jens Kristiansen), 2015, s. 143–152

Förlag : Nordiska Ministerrådet, København.

Anteckningar :
Nordiska ministerrådet, TemaNord 2015:537.
Även på engelska med titeln: Europe and the Nordic Collective-Bargaining Model – The Complex Interaction between Nordic and European Labour Law.

Mia Rönnmar, Det svenska arbetsrätts- och arbetsmarknadssystemet i EU – samspel och konflikt under 20 år i Europarättslig tidskrift 2015 s. 267–291

Camilla Selman och Einar Engh, Arbeidsrettslige betraktninger om ”tilkallingshjelper” i Arbeidsrett 2015 s. 222–231

Magnús Norðdahl, Den nordiske model og EU: Implementering af direktiv 96/71/ EF – Erfaringer i Island i Europa og den nordiske aftalemodel – Det komplicerede samspil mellem nordisk og europæisk arbejdsret [ TemaNord Vol. 537 ] (red. Jens Kristiansen), 2015, s. 119–130

Förlag : Nordiska Ministerrådet, København.

Anteckningar :
Nordiska ministerrådet, TemaNord 2015:537.
Även på engelska med titeln: Europe and the Nordic Collective-Bargaining Model – The Complex Interaction between Nordic and European Labour Law.

Ruth Mannelqvist, Bedömning av arbete och arbetsmarknad – Sjukförsäkringens tillämpning vid Försäkringskassan och i förvaltningsrätter i FT 2015 s. 239–255

Lena Maier Söderberg, Laval, det svenska kollektivavtalssystemet och akademikerna i Europa og den nordiske aftalemodel – Det komplicerede samspil mellem nordisk og europæisk arbejdsret [ TemaNord Vol. 537 ] (red. Jens Kristiansen), 2015, s. 91–101

Förlag : Nordiska Ministerrådet, København.

Anteckningar :
Nordiska ministerrådet, TemaNord 2015:537.
Även på engelska med titeln: Europe and the Nordic Collective-Bargaining Model – The Complex Interaction between Nordic and European Labour Law.

Line Eldring, Lovbasert minstelønsregulering – Løsning eller forbannelse? i Europarättslig tidskrift 2015 s. 325–346

Lars Åhnberg, Arbetsrätt och förhandling – Förhandlingskunskap för lokala förhandlare, sjunde upplagan 2015

Förlag : Åhnberg Förlag, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 1995, 2:a uppl. 1998, 3:e uppl. 2000, 4:e uppl. 2005, 6:e uppl. 2011.

Susanne Fransson och Eberhard Stüber, Diskrimineringslagen – En kommentar, andra upplagan 2015

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 2010. Supplement 2017.

Ella Sjödin, EU:s försök att reglera löner i finanssektorn i Europa og den nordiske aftalemodel – Det komplicerede samspil mellem nordisk og europæisk arbejdsret [ TemaNord Vol. 537 ] (red. Jens Kristiansen), 2015, s. 207–217

Förlag : Nordiska Ministerrådet, København.

Anteckningar :
Nordiska ministerrådet, TemaNord 2015:537.
Även på engelska med titeln: Europe and the Nordic Collective-Bargaining Model – The Complex Interaction between Nordic and European Labour Law.

Gabriella Sebardt, Sist in först ut? Bemanningsdirektivet och den svenska bemanningsbranschen som del av den svenska arbetsmarknadsmodellen i Europa og den nordiske aftalemodel – Det komplicerede samspil mellem nordisk og europæisk arbejdsret [ TemaNord Vol. 537 ] (red. Jens Kristiansen), 2015, s. 153–168

Förlag : Nordiska Ministerrådet, København.

Anteckningar :
Nordiska ministerrådet, TemaNord 2015:537.
Även på engelska med titeln: Europe and the Nordic Collective-Bargaining Model – The Complex Interaction between Nordic and European Labour Law.

Sören Öman, Översynen av lex Laval i Blendow Lexnova 2015

Anteckningar :
Expertkommentar för oktober 2015.

Sören Öman, Tvåmånadersregeln – Tre månader för lång tid för att utreda mutbrott i Afrika i Blendow Lexnova 2015

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2015 nr 13.
Expertkommentar för april 2015.

Martin Jetlund, Virksomhetsoverdragelse og avtalefestet pensjon i Arbeidsrett 2015 s. 122–146

Lasse Gommerud Våg, Ansiennitetsklausuler i tariffavtaler – Forholdet til arbeidsmiljølovens regler om stillingsvern i Arbeidsrett 2015 s. 1–99

Ane Kristine Lorentzen, Implementeringsudvalgets rolle i forbindelse med implementering af EU-direktiver i Danmark samt implementering af vicardirektivet som konkret eksempel i Europa og den nordiske aftalemodel – Det komplicerede samspil mellem nordisk og europæisk arbejdsret [ TemaNord Vol. 537 ] (red. Jens Kristiansen), 2015, s. 169–180

Förlag : Nordiska Ministerrådet, København.

Anteckningar :
Nordiska ministerrådet, TemaNord 2015:537.
Även på engelska med titeln: Europe and the Nordic Collective-Bargaining Model – The Complex Interaction between Nordic and European Labour Law.

Arne Fanebust, Innføring i arbeidsrett – Den individuelle delen, fjärde upplagan 2015

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Anmäld av :
Reinhold Fahlbeck i TfR 2004 s. 202–206 (2 utg.).
Tron Sundet i Lov og Rett 2003 s. 122–126 (2 utg.).

Anteckningar :
1 utg. 1997, 2 utg. 2002, 3 utg. 2013.

Jens Kristiansen, EU og den danske aftalemodel – En fælles kamp for at fastholde aftaletaditionen i Europarättslig tidskrift 2015 s. 292–312

Petra Herzfeld Olsson, Kerstin Ahlberg, EU och den nordiska arbetsrätten i Europarättslig tidskrift 2015 s. 259–263

Marianne Jenum Hotvedt, Arbeidsgiverbegrepet – En analyse av grunnlaget for arbeidsgiverplikter i Arbeidsrett 2015 s. 159–192

Erik C. Aagaard, Kommentarer til Hovedavtalen NHO-LO og NHO-YS, 2015

Anmäld av :
Einar Engh i Arbeidsrett 2015 s. 251–252.

Amelie Brofeldt och Niels Banke, Tilbagesøgning af uberettiget modtaget løn i Juristen 2015 s. 161–167

Petra Herzfeld Olsson, Anmälan av EU Law in the Member States. Viking, Laval and Beyond, Freedland, M. & Prassl, J. (red) i Europarättslig tidskrift 2015 s. 693–698

Anmälan av :
EU Law in the Member States. Viking, Laval and Beyond, Freedland, M. & Prassl, J. (red).

Andrea Sundstrand, Kollektivavtal och kollektivavtalsvillkor i offentlig upphandling, 2015

Förlag : Konkurrensverket.

Anteckningar :
Konkurrensverket uppdragsforskningsrapport 2015:2.

Andrea Sundstrand, Sociala hänsyn i offentlig upphandling – en introduktion i Upphandlingsrättslig Tidskrift 2015 s. 263–276

Niklas Bruun, The Nordic Model for Employee Participation – Developments and Perspectives. i Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2015 s. 179–191

Niklas Bruun, Arbetsrätten efter 20 års EU-medlemskap – Finland, bäst i klassen? i Europarättslig tidskrift 2015 s. 313–324

Ulrik Mogensen och Mikael Marstal, Lønmodtageres opsigelsesbeskyttelse, 2015

Förlag : Karnov Group, København.

Anmäld av :
Ole Hasselbalch i UfR B 2015 s. 296.

Eskil Hinn, Lennart Aspegren och Carl Johan Karlson, Offentlig arbetsrätt – En kommentar till lagreglerna om statlig och kommunal anställning, tredje upplagan 2015

Förlag : Wolters Kluwer, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 2005, 2:a uppl. 2009.
1–2 uppl. av enbart Lennart Aspegren och Eskil Hinn.

Erik Danhard, Arbetsprocessrättsliga fördjupningar i Blendow Lexnova 2015

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2014 nr 65 och AD 2015 nr 3.
Expertkommentar för september 2015.

Stig André Kolstad och Terje Hernes Pettersen, En kort sammenligning mellom skipsarbeidsloven og arbeidsmiljøloven i Arbeidsrett 2015 s. 240–250

Jens Kragh, Europæisk mindsteløn i Europa og den nordiske aftalemodel – Det komplicerede samspil mellem nordisk og europæisk arbejdsret [ TemaNord Vol. 537 ] (red. Jens Kristiansen), 2015, s. 193–205

Förlag : Nordiska Ministerrådet, København.

Anteckningar :
Nordiska ministerrådet, TemaNord 2015:537.
Även på engelska med titeln: Europe and the Nordic Collective-Bargaining Model – The Complex Interaction between Nordic and European Labour Law.

Petra Herzfeld Olsson och Erik Sjödin, The Fissured Workplace – Some Responses to Contemporary Challenges in Sweden i Comparative Labor Law & Policy Journal 2015 nr 1 s. 143–162

Hanna Pettersson, Discrimination against Part-Time and Fixed-Term Workers – A Critical Legal Positivist Analysis i International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 2015 s. 47–66

Jens Kristiansen, Den nordiske aftalemodels europæiske udfordringer i Europa og den nordiske aftalemodel – Det komplicerede samspil mellem nordisk og europæisk arbejdsret [ TemaNord Vol. 537 ] (red. Jens Kristiansen), 2015, s. 15–73

Förlag : Nordiska Ministerrådet, København.

Anteckningar :
Nordiska ministerrådet, TemaNord 2015:537.
Även på engelska med titeln: Europe and the Nordic Collective-Bargaining Model – The Complex Interaction between Nordic and European Labour Law.

Per Larsson, Skyddet för visselblåsare i arbetslivet – en konstitutionell och arbetsrättslig studie, 2015

Förlag : Jure Förlag, Stockholm.

Anmäld av :
Annamaria Westregård i JT 2015–16 s. 969–975.

Jens Paulsen, Afskedigelse – Arbejdsgiverens ledelsesret og ledelsespligt – alm. del, 2015

Förlag : Karnov Group, København.

Anmäld av :
Ruth Nielsen i UfR B 1998 s. 239 (1997 års version).
Ole Hasselbalch i UfR B 2015 s. 166–167.

Anteckningar :
Tidigare titel: Afskedigelse – Genansættelse, godtgørelse og erstatning (1997).

Henrik Malm Lindberg, Nils Karlson och Johanna Grönbäck, Ultima Ratio: Svenska konfliktregler i ett internationellt perspektiv, 2015

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anmäld av :
Erik Sjödin i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2016 s. 108–112.

Erik Sjödin, Ett europeiserat arbetstagarinflytande – En rättslig studie av inflytandedinflytande genomförande i Sverige [ Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala Vol. 130 ], 2015

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anmäld av :
Bernard Johann Mulder i EU & arbetsrätt 2016 nr 3–4 s. 11.

Jon M. Hippe och Sven Iver Steen, Før tariffoppgjøret 2016: Adgangen til å opprette (brede) felles tjenestepensjonsordninger i Arbeidsrett 2015 s. 193–211

Tron Løkken Sundet, Arbeidstvistloven 100 år i Arbeidsrett 2015 s. 232–239

Miriam Kullmann, Enforcement of Labour Law in Cross-Border Situations, 2015

Förlag : Wolters Kluwer.

Anteckningar :
Jämför Tyskland, Nederländerna och Sverige.

Erik Danhard och Henric Ask, Löneindrivning och konkurs – Facklig handledning, andra upplagan 2015

Förlag : Åhnberg Förlag, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 2007.

Henrik Karl Nielsen, Nyt lovforslag om ”ansættelsesklausuler” : genovervejelse og korrektur mens vi venter på nyt Folketing i Erhvervsjuridisk tidsskrift 2015 s. 201–212

Henrik Karl Nielsen, Fratrædelsesaftaler, 2015

Förlag : Karnov Group, København.

Anmäld av :
Ole Hasselbalch i UfR B 2016 s. 237–238.

Jens Kristiansen, The growing conflict between European uniformity and national flexibility – The case of Danish flexicurity and European harmonisation of working conditions, 2015

Förlag : DJØF, København.

Henrik Karl Nielsen och Lennart Lynge Andersen, Ansættelsesændringer ved varsel eller aftale – Aftalefrihed og ugyldighedslære efter UfR 2011.2602 H i Erhvervsjuridisk tidsskrift 2015 s. 9–20

Jane Ferniss, Beskatning af godtgørelser mv., der modtages i forbindelse med ophør af ansættelsesforhold i UfR B 2015 s. 42–51

Harry Salonaho, Förändringsbehov i Finlands arbetslagstiftning och arbetsmarknadsmekanismer [ Skrifter utgivna vid Svenska handelshögskolan Vol. 292 ], 2015

Förlag : Svenska handelshögskolan, Helsingfors.

Catharina Calleman, Labour law as a tool for demographic change – the Swedish case i Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2015 s. 30–47

Ovanstående är bara referenser. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter

Sök/Filtrera föredragen på denna sida :

2015 (  st. )

Person­uppgifts­lagen (PUL) för privata sektorn

Dela :

Angrepp från anställda på företagets hemligheter och renommé

Stockholm Sören Öman  [ heldag ]  [ publikt ]

Dec
10

torsdagen den 10 december 2015 i Stockholm
Arbetsrätt | Företagshemligheter | Konkurrensklausuler | Yttrandefrihet ]

VJS / Karnov Group Hemsida 08-587 670 00

Dela :

Person­upp­gifts­behand­ling i kommuner

Stockholm Sören Öman  [ heldag ]  [ publikt ]

Dec
9

onsdagen den 9 december 2015 i Stockholm
It-rätt | Offentlighet & sekretess ]

JP Infonet Hemsida 08-462 65 60

Dela :

Personuppgiftslagen för statliga myndigheter

Sundsvall Sören Öman  [ heldag ]  [ publikt ]

Dec
3

torsdagen den 3 december 2015 i Sundsvall
It-rätt | Offentlighet & sekretess ]

Statlig myndighet

Dela :

Konkurrensklausuler

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

Nov
26

torsdagen den 26 november 2015 i Stockholm
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler ]

Förbundsjurister & Föredrag för organisation

Dela :

Arbetsprocessrätt – Konfliktlösning på arbetsmarknaden

Umeå Sören Öman  [ heldag ]  [ slutet ]

Nov
24

tisdagen den 24 november 2015 i Umeå
Arbetsrätt | Processrätt ]

Umeå universitet

Dela :

Översyn av lex Laval

Dela :

Särskilda register­författningar för myndigheter

Dela :

Personuppgiftslagen för offentliga sektorn

Dela :

Arbetsrätt – Sociala medier, visselblåsare och integritet

Dela :

Arbetsrätt för chefer i offentlig sektor

Stockholm Sören Öman Kristina Ahlström  [ heldag ]  [ publikt ]

Nov
5

torsdagen den 5 november 2015 i Stockholm
Arbetsrätt | Yttrandefrihet ]

Fakultetskurser Hemsida 08-41 003 006

Dela :

Personuppgifts­behandling och ny myndighets­datalag

Jönköping Sören Öman  [ heldag ]  [ publikt ]

okt
23

fredagen den 23 oktober 2015 i Jönköping
It-rätt | Offentlighet & sekretess ]

Kommun / Landsting Hemsida

Dela :

Arbetsrättsliga nyheter 2015

Stockholm Sören Öman Gudmund Toijer  [ heldag ]  [ publikt ]

okt
20

tisdagen den 20 oktober 2015 i Stockholm
Arbetsrätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Utstationeringskommitténs betänkande

Stockholm Sören Öman  [ publikt ]

okt
19

måndagen den 19 oktober 2015 i Stockholm
Arbetsrätt | Europarätt ]

Institutet för social civilrätt

Dela :

Information disclosure regulation trend in Sweden

Seoul (Sydkorea) Sören Öman  [ publikt ]

okt
15

torsdagen den 15 oktober 2015 i Seoul (Sydkorea)
Offentlighet & sekretess ]

Korea Legislation Research Institute Hemsida

Dela :

Avslutande av anställning

Stockholm Sören Öman Sten Bauer  [ heldag ]  [ publikt ]

okt
13

tisdagen den 13 oktober 2015 i Stockholm
Arbetsrätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Konkurrens­klausuler, företags­hemligheter och processen i AD

Dela :

Den nya kamera­övervaknings­lagstiftningen & Förslaget till en ny EU-förordning om personuppgifts­skydd

Stockholm Sören Öman Daniel Westman  [ publikt ]

okt
5

måndagen den 5 oktober 2015 i Stockholm
Europarätt | It-rätt | Övrigt ]

Fakultetskurser Hemsida 08-41 003 006

Dela :

EU-förslaget till dataskydds­förordning

Stockholm Sören Öman  [ publikt ]

okt
1

torsdagen den 1 oktober 2015 i Stockholm
Europarätt | It-rätt ]

SIPU Hemsida 08-698 06 01

Dela :

Arbetslivets juridik: Integritet i arbetslivet

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

sep
29

tisdagen den 29 september 2015 i Stockholm
Arbetsrätt ]

Stockholms universitet

Dela :

Nya rättsfall inom arbetsrätt

Stockholm Sören Öman  [ publikt ]

sep
22

tisdagen den 22 september 2015 i Stockholm
Arbetsrätt ]

InfoTorg Juridik / Bisnode Hemsida

Dela :

Personuppgifts­lagen – Praxis och praktik

Dela :

Integriteten i arbetslivet

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

sep
14

måndagen den 14 september 2015 i Stockholm
Arbetsrätt | It-rätt ]

Stockholms universitet

Dela :

Seminarier i rättsinformatik

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

sep
11

fredagen den 11 september 2015 i Stockholm
It-rätt ]

Stockholms universitet

Dela :

Ny myndighetsdatalag och andra nyheter om personuppgiftsskydd för offentlig sektor

Stockholm Sören Öman  [ publikt ]

sep
4

fredagen den 4 september 2015 i Stockholm
It-rätt | Offentlighet & sekretess ]

JP Infonet Hemsida 08-462 65 60

Dela :